Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PROFESSIONSETIK mellem forvaltnings-, forretnings- og faglig fornuft.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PROFESSIONSETIK mellem forvaltnings-, forretnings- og faglig fornuft."— Præsentationens transcript:

1 PROFESSIONSETIK mellem forvaltnings-, forretnings- og faglig fornuft.
Katrin Hjort Professor IFPR Syddansk Universitet

2 Hvorfor professionsetik?
Forandringer i organisering af velfærd sætter professionsetik på dagsordenen, som konkurrerende formål for de professionelles arbejde. Professionsetik har betydning for rekruttering og fastholdelse i velfærdsarbejde, men også for udvikling af arbejdet. Ledelsesarbejdet i velfærdsorganisationerne er under professionalisering.

3 Disposition Definition af profession: Viden, kunnen og villen (Evidens, erfaring og etik). De professionelle valg. 2. Velfærdsforandringer: Konkurrencestatens konkurrerende krav til de velfærdsprofessionelle arbejdsopgaver, fornuft og moral. (Krydspres, dilemma håndtering) 3. Professionsetos for professionelle ledere?

4 Professionsdefinition
PROFESSIONELT ARBEJDE -et særligt arbejde PROFESSIONER - organiseret på en særlig måde VIDEN Teoretisk viden, specialiseret og videnskabeligt funderet. AUTORISATION Uddannelses- og beskæftigelsesmonopol. KUNNEN Praktisk ekspertise i håndtering af komplicerede og kontingente situationer AUTONOMI Relativt selvstyre: planlægge, gennemføre og vurdere eget arbejde. VILLEN Etisk forpligtelse ift klientens bedste. Professio. AUTENTICITET Social legitimitet, troværdighed, anerkendelse.

5 Et professionelt dilemma
Hvad er det vigtigste? At blive stående stille på legepladsen og holde Jonas i hånden, mens han lige så stiller vågner efter sin middagslur? At give sig tid til at snakke med Sofies mor om hendes nye arbejde, når hun kommer for at hente Sofie? Eller havde det været bedre at bruge tiden på at lægge fotografierne af de billeder, børnene har malet i kunstværkstedet ud på nettet, så de over for forældrene kan dokumentere arbejdet med det læreplanstema, ”Kultur og Kulturelle Udtryksformer”, som institutionen har valgt at prioritere her i efteråret? Men så er der jo også forberedelsen til den skolestartssamtale, som skal føres med Joakims mor i morgen. Skemaet med, hvad Joakim ”kan”, ”næsten kan” og ”kan med hjælp” skal jo udfyldes, selvom Joakim jo er en stor og ansvarlig dreng, som ingen er i tvivl om kan starte i skolen efter sommer. Det rapportskema, der skal rumme institutionens handleplaner for de næste 4 måneder med angivelse af læreplanstemaer, emner og aktiviteter samt angivelse af kvalitetsmål og redegørelse for, hvordan aktiviteter skal dokumenteres, og hvilke evalueringsmetoder, der skal tages i anvendelse, er det heldigvis Lisbeth, der står for. Som leder er det jo hende, der er ansvarlig for udarbejdelse og evaluering af læreplanen og for at dokumentere, at de valgte pædagogiske metoder opfylder de opstillede mål. Skemaerne sender hun ind til kommunens pædagogiske konsulent, som samler dem, så kommunalbestyrelsen får et grundlag at evaluere daginstitutionernes indsats ud fra. Eksemplet er fiktivt, men konstrueret på baggrund af observationsmateriale, interviews og dokumentlæsning i 3 x 3 danske institutioner for 0-6 årige vinteren 2007/2008. Andersen et al. 2008

6 Konkurrerende velfærdsmodeller
VELFÆRDSSTAT National fordelings- og forsikringsmodel MINIMALSTAT Kommercialiseret og privatiseret model KONKURRENCESTAT National investeringsmodel

7 Konkurrerende former for fornuft og moral
FORVALTNINGS FORNUFT BORGERE UNIVERSALISME FORRETNINGS FORBRUGERE UTILARISME ? FAGLIG FORNUFT BRUGERE DYDSETIK?

8 Professionsetos for professionelle ledere?
Respektere egne og andres standpunkter og bestræbe sig på et etablere en dialog mellem dem (Demokrati ) Acceptere eksistensen af forskelle og evt. konflikter mellem egne og andres synspunkter. (Realisme) Sikre rum for udfoldelse og udvikling OGSÅ af fagligt relevante former for fornuft: Dilemmahåndtering – praktisk opgaveløsning - meningsskabelse (ledelse)


Download ppt "PROFESSIONSETIK mellem forvaltnings-, forretnings- og faglig fornuft."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google