Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN til en snak om SOCIALE MEDIER I KLASSEVÆRELSET ! Bl.a. …. ”Fremtidens lærer – er du med på beatet?”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN til en snak om SOCIALE MEDIER I KLASSEVÆRELSET ! Bl.a. …. ”Fremtidens lærer – er du med på beatet?”"— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN til en snak om SOCIALE MEDIER I KLASSEVÆRELSET ! Bl.a. …. ”Fremtidens lærer – er du med på beatet?”

2 LIDT OM MIG…  Kirsten Lund, Formidlingchef v. Koldingbibliotekerne  Cand.Scient. og Master i IT m. Speciale i ”Web 2.0 og Formel læring”  Arbejdet indenfor undervisning og formidling siden ca. 1995  Interesseområder:

3 http://www.youtube.com/watch?v=0VSymMbMYHA Lad os starte med at se en kort lille video

4 JA, DET SKAL VI OGSÅ TALE OM…  Har han ret, knægten?? - digital Natives and Immigrants…  At være borger i et videnssamfund – hvad skal vi uddanne til??  Hvad har det med nettet og sociale medier at gøre ?!?  Facebook – det er da kun til hyggesnak … - eller hvad??  Som lærer kan man jo ikke favne ALT, vel !?!  Cases – eksempler på at bruge sociale medier i undervisningen  Drysses med lidt refleksion og diskussioner undervejs – og I spørger og snakker bare med – ja, I deltager og deler ! (li’som på sociale medier, ikk’)

5 INGEN LANGE UDREDNINGER OM SAMFUNDSUDVIKLING, MEEN LIGE LIDT… FRA INDUSTRISAMFUND TIL VIDENSSAMFUND :

6 Øjnes noget nyt igen derude…?? INTERNETTETS UDVIKLING ER EN DEL AF DET ! Nye egenskaber og muligheder

7 WEB 1.0: ANYTHING CAN LINK TO ANYTHING cc Steve Wheeler, University of Plymouth, 2010

8 Web 2.0: User participation cc Steve Wheeler, University of Plymouth, 2010

9 Web 3.0 Web 1.0 Web x.0 Web 2.0 Semantic Web Connects Knowledge The Web Connects Information Meta Web / Relationship web Connects Intelligence Social Web Connects people Degree of Social Connectivity Degree of Information Connectivity cc Steve Wheeler, University of Plymouth, 2010 Websites, databaser, portaler etc. Blogs, wikis, Social networking sites, community etc. Personlig assistent, kunstig intelligens, vidensbaser etc. Semantic blogs, relationer ml. msk, communities etc. ”The global brain”

10 SOCIALE MEDIER?  En medierevolution  Nettet er blevet socialt  Hvor vi – dvs. os alm. dødelige:  Udvikler relationer  Deler viden  Bygger videre på andres viden  Samarbejder og diskuterer  Skaber vores egne netværk  Bidrager med og deler ressourcer  ’Flasher’ identitet

11 HVAD BETYDER DET FOR SKOLEN…? UNDERVISNINGSFORMER…? UDDANNELSES-INSTITUTIONERS KULTUR…? ELEVERNES KOMPETENCER…? LÆRERENS ROLLE…? VENDER LIGE TILBAGE TIL DET MED VIDENSSAMFUNDET HVA’ SIGER SIR KEN…?

12 HVAD SIGER, SIR KEN ROBINSON ? http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U Ca. 11 min. Hold ørerne stive På engelsk Om : ”changing education paradigm” til videns- samfundet “Sir Ken Robinson, PhD is an internationally recognized leader in the development of education, creativity and innovation. For twelve years, he was professor of education at the University of Warwick in the UK and is now professor emeritus.” http://sirkenrobinson.com/skr/

13 SNAKKE-PAUSE… 3-4 MIN. MED SIDEMAND

14 LAD HØRE ???

15 OPSAMLING … SIR KEN SIGER NOGET OM AT:  Ændre vores uddannelsesparadigmet:  Ændre syn på, hvad der er ’normalt’ i uddannelsessystemet  Tilpasse vores undervisning, så det favner og udvikler alles ressourcer (ikke kun ud fra et akademisk/intellektuelt/økonomisk perspektiv)  Væk fra standardiserings-tankegang  Mangfoldighed  Udvikle elevers evne til ’divergent’ tænkning  At kunne se mange forskellige muligheder/løsninger i stedet for én (standard)  Elever skal ikke sidde på en stol hele dagen  At arbejde/samarbejde i grupper (læringsmiljø)  Lære af hinanden / videndeling

16 Kontekst- sensitiv og noget sjældnere her… - og sommetider helt herovre …DANSKE FORSKERE SYN... Udvikling i samfundet – en analogi til skolen… Industrisamfunds skoleMatrix skoleVidensamfunds skole Didaktik DidaktikkenFlere didaktikkerDidaktiske designs Læring Formel, individuelFormel,Formel/uformel Individuel/socialIndividuel/social Skolen StatiskStatisk og foranderligÅben og foranderlig Sørensen, B.H. 2010. Fra oplæg v. konference i forb. m. forskningsprogrammet ”IT og Medier i et Læringsperspektiv”. DPU, Århus Universitet. http://www.dpu.dk/everest/Publications//arrangementer/2010/20100519162311/currentversion/forskningsprogrammets_konference_6.5.2010.pdf http://www.dpu.dk/everest/Publications//arrangementer/2010/20100519162311/currentversion/forskningsprogrammets_konference_6.5.2010.pdf Vi er vel her omkring…

17 LÆRINGSPRAKSISSER I INDUSTRI- OG VIDENSSAMFUNDET Trolling og Hood, gengivet i: Sørensen, B.H.; Audon, L.; Levinsen, K.T. 2010. ”Skole 2.0”. Forlaget Klim: s. 23. Beklager mængden af tekst på én slide !!!

18 OG ???  Kan vi flytte vores perspektiv?  Starte med at se på egen undervisningspraksis?  Møde traditionen ude i skolerne?  Kan vi bruge nettet til det?  De nye medier i web 2.0?  I en formel læringskontekst??

19 DET ER HER VI ER… Match ?

20 VI SER NÆRMERE PÅ DE NY(ERE) MEDIER !  Hvilke medier bruger I ?  Hvor mange er på facebook?  På Twitter?  Google+?  Læser blogs?  Bidrager på blogs?  Har egen blog?  Læser wikis?  Bidrager selv på wikis? * http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Medievanorna-bland-barn-och-unga-forandras/http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Medievanorna-bland-barn-och-unga-forandras/

21 LAD OS SE PÅ NOGLE EKSEMPLER…!  Fremmedsprog, Samfundsfag og Naturfag med Facebook,, Youtube og mobilen  Historie og projektopgave i en wiki  Sosu-skole – samfundsfag  Læse-(b)log

22 POD- OG VODCASTS PÅ RØDKILDE - PÅ FACEBOOK, YOUTUBE OG MOBILEN http://www.facebook.com/pages/Pod-og-Vodcast-på-Rødkilde/114642061944985?sk=pe En fælles gruppe for vod- og postcast på FB med forskellige ”events”

23 I SPROG-UNDERVISNING… Vælg sprog for grænsefladen på FB ! PS: Husk nu lige at minde dem om ”privatliv” Vod- og podcast på Rødkilde

24 VUPTI ! Ændret sprog for grænsefladen ! Uformel kommentering og likes af andre elever ! Underviser kommenterer/ret ter Elevers egne video- /foto-/lyd- optagelser (m. mobil) Med indtalt speak Uploadet til Youtube Linket til i Facebookgruppe Til kommentering af andre elever og underviser http://www.facebook.com/event.php?eid=189206941121403 Vod- og podcast på Rødkilde

25 EFFEKT:  Eleverne får talt rigtig meget på fremmedssproget  Samarbejde om elevcentrerede produktioner  Uformelt, socialt miljø (FB) => Flere kommer til orde og tør… !  Det er sjovere for eleverne => øget engagement  Fokus på det visuelle og det mundtlige – ikke alene på tekstbøger  Giver et godt overblik over elevernes sproglige niveau  Flere kan have glæde af at høre hinandens sprog (og rettelser)  Mere fortrolige med medier til produktioner – varierende niveauer blandt elever  Elever (og underviser) lærer af hinanden Vod- og podcast på Rødkilde

26 ER OGSÅ BLEVET BRUGT I SAMFUNDSFAG OG NATURFAG: Naturfag Vod- og podcast på Rødkilde Samfundsfag

27 HVAD BRUGES EN WIKI TIL ?  Fælles vidensopbygning  Samarbejds-, Procesværktøj i projektarbejde  Oprettelse af sider/artikler som kan bygges videre på af andre  Diskussions-/kommenteringsmulighed og historik  På tværs af klasser, skoler og landegrænser  Mindre kendt af børn og unge… (bortset fra Wikipedia)  Anbefaler Wikispaces (gratis og ’nemt’) Wiki i historie og projektopgaver

28 WIKI I HISTORIEUNDERVISNINGEN http://2pusa.pbworks.com/w/page/30450707/Middelalder-og-korstog Elevproducerede wikis Portfolio for elever Wiki i historie og projektopgaver

29 WIKI TIL PROJEKTOPGAVE https://internettet-em.wikispaces.com/Indledning Fælles editor Diskussioner om siden Se tidligere versioner og hvem har redigeret hvad Struktur på sider, links mv.

30 EFFEKT:  Samarbejde mellem elever om elevproduceret, fælles vidensopbygning  Lærer NPOV (Neutral Point Of View)  Lærer Remix kompetence (sammensætte viden i nye kontekster)  Kildekritik og ’elev-kollega-kritik’ (alle kan redigere hinandens og se revisioner)  Lærer at blive mere fortrolige med wiki-mediet  Elever (og underviser) lærer af hinanden  Portfolio for elever Wiki i historie og projektopgaver

31 AT BLOGGE …  En blog er det enkle web 2.0 medie, som kan være den enkeltes egen eller en fælles blog  Et meget enkelt eksempel : En Læse-(B)log …  Elever bruger bloggen til refleksion og diskussion undervejs, mens de læser den samme roman / novelle  Uformel kommunikation  Ikke fokus på formel korrekthed, men på…  Indhold, Refleksion, Diskussion, Kommentering, Holdninger …  Lynhurtige at oprette på blogger.com En læse-(b)log

32 EN LÆSE(B)LOG … Refleksion og diskussion under læsning af roman: En læse-(b)log

33 EFFEKT :  Træner især refleksions- og relationskompetence og at kunne formulere og diskutere holdninger og at forholde sig til andres  Portfolio for eleven  Udvidelsesmuligheder: Mulighed for at ’blogge sig ud af klasseværelset’ ved involvering med andre udenfor klasserummet – fx samarbejde med andre klasser eller bare andre bloggere fra ’det virkelige liv’ – evt. fra et andet land => yderligere træning af ’menings-kompetence’ – dvs. (bl.a.) at forstå andres, kulturbaggrund og kommunikere PS: refleksions-, relations- og meningskompetence er de tre vigtigste kompetencer at lære børn og unge jf. Lars Qvortrups optik (i det hyperkomplekse samfund / videnssamfundet) En læse-(b)log

34 ET TVÆRMEDIALT EKSEMPEL I SAMFUNDSFAG

35 HISTORIE-FORTÆLLENDE WEBSIDE (CASE) Mulighed for at få læst teksten op Beskrivelser af dagligdagsscenarier og opgave-spørgsmål til elever Links til eksterne ressourcer – fx serviceloven, borger.dk Hjælp til navigation på siden m.m. Beskrivelse af opgaven Tvær-medialt.

36 BLOG SOM OMDREJNINGSPUNKT Links til eksterne læringsressourcer Indlæg fra én af grupperne til besvarelse af opgaven, som siden kommenteres af underviser og eksterne fagpersoner Tvær-medialt.

37 MAPS ELLER - BRUG GOOGLE MAPS TIL AT SAMARBEJDE OM AT LAVE KORT, RUTER, INFORMATION MV TIL EN UDENLANDSK KLASSE… Samarbejde og autencitet

38 ELLER ET DUGFRISK EKSEMPEL: ”MOVELLAS” :

39 MEN HVAD KAN I LAVE MED WEB 2.0?  Det var lidt eksempler af forskelllig slags fra ’det virkelige liv’…  Snik-snakke i grupper af 3-5 personer  Ideer til web 2.0 medier i undervisningsforløb  Skriv dem ned i stikordform. Skriv også jeres navne og e-mail adresser på og giv til mig  Fortæl herefter om jeres ideer  Ideerne lægges i et dokument i en Facebook gruppe, der hedder: ”Sociale medier, Pædagogik og Formidling”, hvor interesse-fæller kan findes (meld jer ind), og på min blog: socialmedia.brohuus.dk

40 I BØR OGSÅ ORIENTERE JER IFT. …  Creative Commons (CC)  Open Educational Ressources (OER)  Personal Learning Environment (PLE)  Fælles Licens/Copyright system, som giver forfattere mulighed for at distribuere egne materialer til andre og angive bestemte betingelser.  Åbne læringsressourcer. Viden/Læringsressourcer stilles til rådighed for andre og ofte i redigerbare former. Fri adgang og deling af viden.  Personligt læringmiljø. Den lærende i centrum, der aktivt vælger læringsressourcer og –relationer til og fra i sit eget netværk. I familie med livslang læring…

41 NOGLE UDVALGTE BLOGS OG EN FB-GRP. :

42 SOCIALE MEDIER – EKSEMPLER  Blogs  Microblogs  Wikis  Sociale netværkssites  Fildelingstjenester  Publiceringssites  Personlige læringsmiljøer  Deling /udvikling af undervisningsmat.  Sociale nyhedssider  Sociale anmeldelsessider  Etc. Etc. Etc.  socialmedia.brohuus.dk  Twitter  Wikipedia.com  Facebook.com  Youtube.com  Issuu.com  Symbaloo.com, iGoogle.com  Cnx.org  Digg.com, Input.reflexx.dk  http://apps.facebook.com/reality-check-dk/

43 TAK FOR I DAG

44 Twitter: @brohuus Facebook: facebook.com/kirsten.brohuus.lund Blog: socialmedia.brohuus.dk Speciale: issuu.com/kirstenlund


Download ppt "VELKOMMEN til en snak om SOCIALE MEDIER I KLASSEVÆRELSET ! Bl.a. …. ”Fremtidens lærer – er du med på beatet?”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google