Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor skal vores fokus være? - midt i alt det, der kalder på vores opmærksomhed?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor skal vores fokus være? - midt i alt det, der kalder på vores opmærksomhed?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor skal vores fokus være? - midt i alt det, der kalder på vores opmærksomhed?

2 Jesus er forbilledet – (WWJD)

3 Et eks. fra Jesu liv ”I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv, … Sammen med dem gik han ned, og stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker … De var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme; også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt.” Luk. 6; 12-19

4 Tre dimensioner i Jesu livsstil Relation til Gud OP UDIND Relation til verden Relation til andre kristne

5 Op –relation til Gud Bøn Lovsang/tilbedelse Bibellæsning/meditation At være i stilhed hos Gud Hvordan er du sammen med Gud?

6 Ind – relation til andre kristne Spiser sammen (Fællesskabstiftende og styrkende) Kærlig omsorg (Det giver tryghed og møder behov) Opmuntre og støtter (Giver andre frimodighed - ros) ”Mentor-relationer” (Lærer fra sig – sådan gør jeg) Undervisning (Deler Guds ord) Gudstjenester og møder (Fælles opbyggelse) Ansvarligheds-relationer (Sygdom, ferie, osv.)

7 Ud –relation til verden Fællesskab med ikke-kirkelige (Nabosammenkomst, klubvirksomhed – biler, frimærker, sejlbåd, golf osv) Evangelisation (Alpha, gadearrangementer, byfest) Diakoni/social action (Åbent hjem, støtte elev i Katmandu feks.) Forbøn for verden (og din nabo)

8 Øvelse: Tre dimensioner i din livsstil Giv dig selv karakter (1-10). I hvor høj grad lever du i hver af de tre dimensioner? OP UD IND

9 Test på en ledergruppe (til sammenligning!) OP 3-4 UD 6-7 IND 6-7

10 Tjekpunkter - opad: (Guds-dimensionen) Bruger jeg tid på Guds ord? Sætter jeg tid af til bøn? Prioriterer jeg at være i Jesu nærhed? Hvilke forbønsemner ligger på mit hjerte? Oplever jeg personlig fornyelse? Oplever jeg glæde i mit liv? Oplever jeg fred i mit liv?

11 Tjekpunkter - indad: (Fællesskabs- og menighedsdimensionen) Sætter jeg pris på mine kristne venner? Oplever jeg ægte nærhed i mine relationer til andre? Holder jeg, hvad jeg lover? Hvor let er det for mig at stole på andre? Er jeg i gang med at give noget videre til andre? Er min familie glad og tilfreds? Har jeg gode sove- og spisevaner? Gør jeg mig sårbar over for andre?

12 Tjekpunkter - udad: (Omverdensdimensionen) Har jeg en nød for andres tro eller mangel på samme? Hvor ofte deler jeg min tro med andre? Sætter jeg tid af til samvær med ikke-kristne? Har jeg en vision for mit liv? Er jeg styret af trangen til succes og popularitet? Er jeg glad for at være kristen eller skammer jeg mig? Er jeg en tjenende person? Tør jeg løbe en risiko?

13 OPdimensionen – mødet med Gud Hvordan får jeg en bedre kontakt med Gud? Lectio Divina: 1.Lectio. Læs bibelteksten langsomt et par gange, så du i hovedtræk kan gengive den udenad. 2.Meditatio Læg teksten til side. Lad hændelsen vokse frem i dig og anvend dine sanser (se, hør, mærk, fornem). Forestil dig, at du er med i det, der foregår. Vær med i dialogen. Måske du kan identificere dig med en af personerne. 3.Oratio Lad meditationen lede dig til videre til bøn, som måske former sig til en bestemt beslutning. Lyt efter, om der er et budskab, som særligt står frem som Guds tiltale ind i din livssituation. 4.Contemplatio Nedskriv de tanker, som du har fået under meditationen; refleksioner og iagttagelser i forbindelse med bibelteksten. Forsøg til sidst at sætte ord på, hvad Gud siger til dig personligt i en enkelt sætning.

14 Inddimensionen - fællesskabet Hvordan skabe et fællesskab, hvor folk får kontakt med Gud? Bed for hinanden Vælg et ord, som I lever med til I mødes igen Lovsange/Taizésange Små intime grupper, hvor man er ærlig. Fortæl livshistorier Del oplevelser med hinanden og bed for hinanden Hjælp hinanden med at flytte, male osv. Spis sammen, hæng ud

15 UDdimensionen – mødet med andre Hvordan skabe et fællesskab, der rækker ud til verden udenfor? Hold en ”gæstfrihedsaften” Tjen din by. Vask biler, havearbejde, gør rent hos ældre osv. Inviter venner med til det du gør i åndelig henseende Gode forslag (kom frit frem med dem?)

16 Til slut: Overvej hvad du vil ændre i din livsstil for at leve som kristen, leve et sundt åndelig liv med Jesus.


Download ppt "Hvor skal vores fokus være? - midt i alt det, der kalder på vores opmærksomhed?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google