Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem er jeg? Gunvor Hallas Chefkonsulent Cand.scient.adm., født 1952

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem er jeg? Gunvor Hallas Chefkonsulent Cand.scient.adm., født 1952"— Præsentationens transcript:

1 Hvem er jeg? Gunvor Hallas Chefkonsulent Cand.scient.adm., født 1952
Gunvor Hallas arbejder med leder- og organisationsudvikling ofte i processer, der involverer det politiske niveau, ledelse og medarbejdere. Gunvor har stor erfaring med coaching, forandringsledelse, projekt- og procesledelse, herunder at fremme de menneskelige processer, der sikrer samarbejde og motivation. Gunvor har erfaring som leder, underviser og konsulent og har stået i spidsen for store projekter, blandt andet i Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.

2 Program Inspiration – oplæg og refleksion
Hvordan håndterer vi strategiske og ledelsesmæssige udfordringer? Hvad spejler vi os selv i forhold til? Hvordan scanner vi vores omverden? Systematik og proces? Pause Hvad skal der til for at strategisk ledelse lykkes indadtil?

3 Hvordan scanner vi omverdenen
Globalt Nationalt Fortrolighed Autentiske følelser Lokalt

4 Systematik Interessentanalysen Vi kender den? Men bruger vi den?
Hvad er problemet?

5 Opmærksomhed på proces
Løbende indgå i relationer: Bruge sin mulighed for indflydelse Være til stede og være synlig i de relevante sammenhænge Løbende kommunikere, hvad har vi gang i? Være dristig og prøve grænser af Kan opleves ikke produktivt!

6 Fremtidens lederrolle på biblioteksområdet
Fokus på: Strategisk ledelse Personaleledelse Øvrige opgaver delegeres!

7 Ledere der lykkes Studie af ledere, der har succes. Kan vi lære af det? En undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på kommunale arbejdspladser: 13 ledere udpeget af topledelsen og medarbejderrepræsentanter Analysen omhandler ledernes faktiske handlinger i særligt vellykkede eller særligt kritiske situationer Bygger på lederens egen beskrivelse og interview med lederens overordnede samt en gruppe af medarbejdere

8 Ledere der lykkes Undersøgelsen fandt fem kernekompetencer, der meget tydeligt kendetegner den succesfulde leder: Relationel forståelse – de læser og forstår menneskelige relationer Tillidsvækkende sparring – de indgyder tillid og indbyder til sparring Konfronterende intervention – de er offensive og direkte i deres indgriben Insisterende delegering – de insisterer vedholdende på at delegere ansvar og opgaver Rodfæstet under pres – de holder fast i personlige grundværdier, også når disse udfordres

9 Interessentanalyse Definition
En interessent er en person eller grupper af personer, der stiller krav eller udtrykker ønsker til organisationen De stiller dog ikke kun krav til organisationen, men bidrager også under en eller anden form til organisationens eksistens

10 Interessentanalyse Hvem er interessenterne?
Projekt

11 Interessentanalyse Krav – ønsker – forventninger - behov

12 Interessentanalyse Indflydelse og involvering
Hvilken indflydelse på opgaven? Strategi: Hvordan skal interessenten involveres?

13 Opmærksomhed på proces (1)
Dyrke relation til interessenten og stille spørgsmål: Hvilke ønsker har I til dette projekt? Hvad kendetegner et godt projekt for jer? Hvilke ressourcer vil I stille til rådighed for projektet? Hvad er god information for jer – giv gerne et par eksempler Af de initiativer, der skal gennemføres i projektet, hvilke er da de vigtigste for jer? Hvad kan I gøre for at gøre dette projekt til et godt projekt?

14 Opmærksomhed på proces (2)
Spørgsmålene kan for eksempel gennemføres som gruppeinterview med interessenterne. Det giver en unik mulighed for, at de involverede interessenter i fællesskab forhandler sig frem til fælles krav og ønsker til projektets proces. Hvilke barrierer er de letteste at overvinde, og hvilke er de sværeste? Hvad er det værste, der kan ske? Hvordan kan vi undgå, at det værste sker? Hvem er de bedste ambassadører for fornyelser? Hvem kan bedst hjælpe dem, der har det svært i forhold til fornyelser i projektet? Hvordan informeres bedst om projektet til jeres forskellige baglande? Hvilken profilering vil I gerne have gennem projektet, og hvad er det bedste I kan gøre for at få den?


Download ppt "Hvem er jeg? Gunvor Hallas Chefkonsulent Cand.scient.adm., født 1952"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google