Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De teologiske og kirkelige konsekvenser af et vielsesritual for homoseksuelle parforhold Mandag d. 31. maj 2010 Foredrag ved rektor på Dansk Bibel-Institut,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De teologiske og kirkelige konsekvenser af et vielsesritual for homoseksuelle parforhold Mandag d. 31. maj 2010 Foredrag ved rektor på Dansk Bibel-Institut,"— Præsentationens transcript:

1 De teologiske og kirkelige konsekvenser af et vielsesritual for homoseksuelle parforhold
Mandag d. 31. maj 2010 Foredrag ved rektor på Dansk Bibel-Institut, hjælpepræst ved Emdrup Kirke og medlem af Evangelisk Luthersk Netværk

2 Indledning En personlig vinkel

3 ”Kønslivet betragtes af de fleste mennesker som en i sig selv etisk neutral størrelse, der kan bruges eller misbruges som så meget andet”. Kirsten Busch Nielsen, Ninna Jørgensen, Hans Ravn Iversen, Troels Engberg-Pedersen. Frederiksberg Fra den fælles indledning til bogen, s. 8. Forkynd Evangeliet for al skabningen. Om kirkelig velsignelse af registrerede par ”Det sjette bud er også faldet ud, for hele seksuallivet er på vej væk fra etikken”. Jan Lindhardt: ”Ned fra Soklen. Højbjerg 1998, s. 36.

4 Vue over 50 års udvikling 60’erne: en præst måtte forlade sin stilling ved skilsmisse eller utroskab 70’erne: diskussion om en præst, der lever på polsk og senere: homoseksuelle præster, præster med ”åbne ægteskaber” 90’erne: præster i registreret partnerskab, ja til kirkelig markering Dette årti: vejledende ritual i visse stifter 2010: ??

5 Det kristne syn på ægteskab
Ægteskabet som en gudvillet skaberordning Det sjette og tiende/niende bud Jesu cementering af skabelsesordningen i Matt 19 Paulus i hustavlerne: Ef 5 m. paralleller Udtrykket ”en kvindes mand”.

6 Således står der skrevet: Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem. Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og apostlen Paulus skriver: Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

7 Løfte og erklæring Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn): Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru? - Ja! Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn): Vil du have N.N. (brudgommens navn), som hos dig står, til din ægtemand? - Ja! Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Så giv hinanden hånd derpå! Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger: Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.

8 Ægteskabsforståelsen i ritualet
Kønsforskellighed, frugtbarhed og børn, behov for fællesskab, tiltrækning af modpol, seksuel, personligt og social forening som gør et af to, kærligheden og følgeskabet, ubrydeligheden, offentlighedskarakteren.

9 Lisbeth Müller Stiftsavisen, Kirken i København (22.10.09),
Det betyder så også, at brudeparret kan fravælge de traditionelle tekster fra 1. Mosebog om, at de er skabt som mand og kvinde (1 Mos, 1, 26-28) og at en mand skal forlade sin far og mor…og de to skal blive ét kød. (Matthæus 19, 4-7). - En utilsigtet følge heraf er derfor blevet, at mit forslag derigennem er blevet kønsneutralt. Den sidste knast, som findes er, at ritualets officielle ordlyd i dag lader tilspørgelsen rumme udtrykket ægtemand og ægtehustru. Men det kan naturligvis nemt løses ved, at vi i stedet anvender udtrykket ægtefælle, fortsætter hun. Lisbeth Müllers definition af et ægteskab er, at det er et forpligtende venskab: Det moderne ægteskab er baseret på parternes indbyrdes kærlighed og gensidige forpligtethed og trofasthed.

10 Det svenske ritual P) Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud, himmelens och jordens skapare, du som, när du skapade allt, skapade människan till man och kvinna alt. din avbild. Du gav dem/henne nåd att vara förvaltare över allt skapat efter din kärleks beslut. O Gud, som har förenat man och kvinna och givit dem alt. givit oss människor din välsignelse, se i nåd till dessa som står inför dig och begär att bli välsignade av dig. Hjälp dem att leva i kärlek och frid, i ömsesidig trohet, gemenskap och aktning för varandra. Inneslut dem i din nåd och kraft (och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp) och giv dem efter detta livet en evig salighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. F Amen.

11 Biskopperne 1997 Biskopperne fastholder ægteskabet som Guds gode ordning for livsfællesskabet mellem mand og kvinde og som ramme om familiens liv og børnenes opvækst. Vi fastholder synet på ægteskabet, som det kommer til udtryk i de bibelske skrifter og i vor kirkelige tradition. Dette syn på ægteskabet anfægtes ikke af, at der er mennesker, som lever i registreret partnerskab. Det registrerede partnerskab henter ikke sin begrundelse eller identitet i ægteskabet, men i de pågældendes ønske og dermed egen ansvarlige beslutning om at ville leve deres liv i forbundethed med et menneske af samme køn .. Alene af hensyn til det kirkelige fællesskab er det derfor vores opfattelse, at der ikke bør institueres nye ritualer på dette område.

12 Konsekvenser af et nyt ritual
Et ritual for vielse af homoseksuelle vil ændre ægteskabsforståelsen Ritualer er folkekirkens mest tydelige forkyndelse Ritualer nedfældes i ritualbog og salmebog Præsteløftet: ”udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter”.

13 De underliggende teologiske spørgsmål
Kan der intet udledes af Bibelen end det dobbelte kærlighedsbud? Er evangeliet til den homoseksuelle, at Gud accepterer og velsigner det homoseksuelle parforhold? ” Det er forkyndelsen af Kristi evangelium – og ikke individuelle holdninger til ritualspørgsmål – der bør stå øverst på kirkens dagsorden. .. Derfor må evangeliet forkyndes, også ved kirkelige handlinger, herunder velsignelse af registrerede par” Iversen, s. 88

14 Forholdet mellem kirke og folketing
Vil folketinget muliggøre eller pålægge?

15 Det kirkelige fællesskab
Kan det oprindelige og det nye syn på ægteskab eksistere side om side? Hvad siger emigrantkirkerne i Danmark? Hvad siger de andre lutherske og evangeliske kirker? Hvordan vil det påvirke de danske lutherske organisationer, der arbejder i den afrikanske kirke?

16 Fremtiden 1) Kan vi få lov at være lige så tydelige som vores modpart?
2) Kan præster og kirkepersonale sige nej til at medvirke – og ikke bare i en overgangsperiode 3) Frihed til lokal profilering, inklusiv ved ikke at deltage i fælles gudstjenester 4) Tilsynsordninger på baggrund af teologi, ikke geografi.

17 Et forslag til et ritual
Første læsning: I gamle dage var der tre køn, hankøn, hunkøn, og kvinde-mandskøn. Disse mennesker med to hoveder og fire ben blev imidlertid guderne for stærke, så gud besluttede at skille dem ad i to halvdele med sin lynkile. Herved fremkom mænd–mænd, kvinde–kvinder og mænd–kvinder. Hvis en mand og en kvinde forenedes under omfavnelsen, skulle de avle børn og føre slægten videre. Og hvis en mand mødte en mand, skulle de i hvert fald finde en tilfredsstillelse i samværet, så de med friske kræfter kunne vende tilbage igen til deres arbejde og samle sig om livets andre opgaver.

18 Et forslag til et ritual
Anden læsning: De mænd, som er dele af en oprindelig mand, søger hankønnet Men hvis det oven i købet går sådan, at denne træffer sammen med netop sin egen halvpart, så er det helt utroligt, som de gribes af venskab og forelskelse og følelsen af at høre sammen, så de næsten ikke er til at skille ad med deres gode vilje bare et øjeblik. Det er den slags mennesker, der kan blive sammen livet igennem. .. Og guderne besluttede at svejse de to mænd sammen: "... så I bliver én i stedet for to og må leve i fællesskab som én person resten af livet ...”

19 Forslag til et ritual Tilspørgsel Præsten : Vil I elske og ære hinanden, og vil I leve trofast sammen under de kår, guderne vil give jer? Parret: - Ja! - Ja! Præsten (mens parret knæler): Så bed da guderne lede og bevare jer i gode og onde dage i tillid til, at den kærlighed der binder jer sammen er af gud, og at guderne vil bevare den. Slå jeres lid til, at I derved vil få styrke til at gøre godt mod hinanden, til at stole på hinanden og til at tilgive hinanden. Amen


Download ppt "De teologiske og kirkelige konsekvenser af et vielsesritual for homoseksuelle parforhold Mandag d. 31. maj 2010 Foredrag ved rektor på Dansk Bibel-Institut,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google