Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ADHD hos voksne Aulum den 4. oktober 2014 V. Agnethe Elkjær,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ADHD hos voksne Aulum den 4. oktober 2014 V. Agnethe Elkjær,"— Præsentationens transcript:

1 ADHD hos voksne Aulum den 4. oktober 2014 V. Agnethe Elkjær,
Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD klinikken

2 Hvorfor interessere sig for lidelsen
ADHD er hyppigt forekommende . 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige symptomer i voksenalderen Lidelsen blev tidligere kaldet DAMP i Skandinavien Høj grad af arvelighed. Ofte flere med ADHD i familien Andre årsager kan være for tidlig fødsel med lav fødselsvægt, tobaksrygning under graviditeten eller iltmangel under fødslen Mange har lidelsen, men få behandles ADHD medfører store lidelser og samfundsmæssige omkostninger

3 - hvorfor interessere sig for lidelsen…
Dobbelt så mange fyres i job Hyppige boligskift Hyppige partnerskift Kriminalitet Misbrug

4 Adhd-livstidsvanskeligheder uden behandling
Førskolealderen Forstyrrende adfærd Skolealderen Mislykkede skoleforløb Dårlig socialisering Selvforskyldte problemer Ungdommen Lav selvværdsfølelse Rygning Misbrug af alkohol, hash og andet Kriminalitet Bilulykker

5 Adhd-livstidsvanskeligheder uden behandling
Studietiden Mislykkede uddannelsesforløb Mislykkede arbejdsforløb Misbrug Voksen Mislykkede parforhold Mislykkede arbejdsforløb Kronisk misbrug og afhængighed Kriminalitet og fængselsophold

6 Hvad er ADHD Amerikansk diagnose med kernesymptomerne
Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet Impulsivitet Symptomerne behøver ikke alle at være til stede. Ofte har kvinder ikke hyperaktiviteten, men er mere stille og dagdrømmende

7 -Hvad er ADHD En lidelse i hjernen, hvor de forskellige områder af hjernen ikke arbejder tilstrækkeligt sammen. For få signalstoffer (dopamin og noradrenalin) i den forreste del af hjernen giver forstyrrelse i hjernens styresystem Billedet af et skib for fulde omdrejninger i lavt gear på et oprørt hav uden nogen til at styre

8 -Hvad er ADHD Funktionsforstyrrelsen med nedsat aktivitet i den forreste del af hjernen påvirker hjernens styresystem ( de eksekutive funktioner) 1. Vanskelighed ved at planlægge og føre planer ud i livet. 2. Vanskelighed ved at skaffe sig overblik. 3. Vanskelighed ved at prioritere, alt er lige vigtigt

9 -funktionsforstyrrelser
4. Forstyrres af ukontrollerbare tanker og ydre impulser 5. Vanskeligt ved at klare konflikter 6. Dårlig tidsfornemmelse 7. Dårlig korttidshukommelse 8. Svingende sindstilstand uden ydre årsag De styrende funktioner er en forudsætning for et forpligtende voksenliv Forpligtende voksenliv er baseret på aftaler og forudsigelig adfærd. Man må være fleksibel og kunne gøre brug af sine erfaringer. Man må kunne tænke, før man taler. Man må kunne udsætte egne behov og prioritere. Man må kunne basere tilværelsen på modne valg og ikke på tilfældet eller en flygtig stemning.

10 Behandling af ADHD Medicinsk (methylfenidat, atomoxetin)
Psykosocial behandling Støtte og struktur hjemme og ude

11 Psykosocial intervention
Forudsætningen for et godt resultat er, at personen med Adhd tager ejerskab til og ansvar for sin lidelse. Kun det, personen er motiveret for og kan samarbejde om, vil lykkes. Sæt realistiske mål, gå efter små, sikre sejre Aflæring af års nederlag, og identitet som taber, tager lang tid. Du kan ikke gå til bageren efter brød og komme hjem med en ny bil og så undskylde dig med, at du har ADHD

12 Psykosocial intervention…….
Undervisning om ADHD, patient, nære pårørende, kolleger Kognitiv adfærdsterapi I samarbejde med kommunen iværksætte nødvendig støtte med henblik på at løse problemer på en bedre måde Ændre på de fysiske rammer i skole eller på arbejde. Hjælpemidler

13 Udfordringer i arbejdslivet
Brugsanvisning =brugsforvirring Arbejdsmanualer kan være ulæselige. Man prøver sig frem Arbejdsnarkomani Skal færdiggøre tingene før pauser Mange timers fysisk arbejde giver ro i tankerne og i kroppen Arbejdsskader og sygemelding giver særlige problemer

14 -udfordringer i arbejdslivet
Mange har særlige færdigheder og kompetencer, men uden eksamen Fotografisk hukommelse Selvlært computerkendskab Kreativitet og iderigdom, men manglende tålmodighed Udholdenhed så kolleger ikke kan følge med

15 - udfordringer i arbejdslivet
Personalemøder=pestilens Glemmer aftaler og ting forlægges Mange lader som om de hører, men står af Kan have svært ved at møde til tiden Sms, opringning Hvis du ønsker at beholde din medarbejder, så undgå at lave en konflikt ud af det, men giv støtte til løsninger

16 Råd til arbejdspladsen
Information om den enkeltes lidelse Brug skriftlig information, evt. tegninger Brug dag- og ugeskemaer Indret en rolig, afskærmet arbejdsplads Kun 1 person informerer, mentor Observer behov for vedvarende støtte Begræns opgaverne, vurder behov for kortere arbejdstid Understøt pauser og hold fri til tiden

17 Undervisningen/terapien:
Du er ikke doven – der er barrierer. Forsvar/sårbarhed. Viden om retfærdighedssans. Stress- og presallergi (én ting ad gangen). Temperamentet – aftal strategi til håndtering Uro – fysisk aktivitet (tangles,motion,toilet). Respekt – mange nederlag, sårbare, neg./pos.bunken.

18 I hjemmet - informer eventuelle børn - vær bevidst om kommunikationen
- find faste steder til ting - strategier til at opretholde døgnrytme - søvnhygiejne - opslagstavle / mobiltelefon - en ting ad gangen/ forberedelse

19 Udfordringer Svært ved at huske flere beskeder
Huskesedler, lister, planer, 1 ting ad gangen Mister interesse og dermed koncentration Skift mellem flere funktioner og kropsstillinger Forstyrres let af ydre uro Begræns ydre impulser og forstyrrelser Humørsvingninger giver problemer Er let at tænde op under og taler før man tænker Man må ofte bruge en masse energi på at huske, hvad man var i gang med. Det medfører irritation og ophober frustration

20 Nyttig litteratur Thomsen PH, Damm D. Et liv i kaos. Om voksne med ADHD. København: Hans Reitzels forlag, 2007. Hoem S. ADHD. En håndbog for voksne med ADHD. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. Pedersen E. ADHD hos voksne. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2008, Årgang 86, side ADHD foreningen: Håndbog for sagsbehandlere


Download ppt "ADHD hos voksne Aulum den 4. oktober 2014 V. Agnethe Elkjær,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google