Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Giv læreren en stemme”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Giv læreren en stemme”"— Præsentationens transcript:

1 ”Giv læreren en stemme”
Uddannelsesforum 2005 ”Giv læreren en stemme” Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

2 Problemstilling Michael Fullan: ”Strukturreformer, som har indebåret uddelegation af beslutningskompetence til den enkelte skole, har måske nok ændret ledelsesprocedurerne, men ikke påvirket kerneforholdet undervisning/læring i skolerne”. Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

3 ”Den tavse viden” Den viden, der skal til for at skabe forandringsprocesser i skolerne er til stede Vi må fokusere på måder, hvorpå denne tavse viden italesættes og gøres håndterbar Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

4 Skolen som lærende organisation - 8 anbefalinger
Engager skolen i spørgsmål om læring – ikke i spørgsmålet om tid Gør noget ved fejlorganiseringen: brug tiden på nye og bedre måder Afhold pædagogiske dage Hold skolerne åbne længere tid hver dag, så de imødekommer børnenes og lokalsamfundenes behov Giv lærerne den tid, de har brug for Invester i teknologi Opstil lokale handleplaner for skoleudvikling Del ansvar (og vis tillid): Det må være slut med at pege fingre ad andre og smyge sig uden om sit anvar Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

5 Michael Fullan: Skoleudvikling gennem samarbejdskulturer, der kendes ved:
At de skaber forskellighed samtidig med at de opbygger tillid At de fremprovokerer usikkerhed, men også kan rumme den at de motiverer til at skabe ny viden og omformer tavs viden til eksplicit viden At de forbinder åbenhed og sammenhæng At de forbinder det etiske, politiske og intellektuelle Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

6 Det professionelle læringsmiljø er kendetegnet ved at:
”lærerne som helhed og sammen i grupper bedømmer de studerendes præstationer”, relaterer præstationerne til undervisningen og på denne baggrund løbende foretager forbedringer hver især og sammen som et professionelt miljø. Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

7 Lærerne evaluerer i fællesskab
Resultaterne relateres til undervisningen Der foretages efterfølgende løbende forbedringer Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

8 Tilvejebringelse af et system der håndterer viden:
generer opsamler deler arkiverer Med henblik på en kvalificering af beslutningsprocesserne på alle niveauerne Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

9 Reflektionsværktøjer:
Logbøger Weblog Chat Dagbog Konferencer Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

10 Chicagomodellen tilstræber:
at få forskning på den ene side og udvikling af skolerne, undervisning-en og læringen på den anden side til at gå op i en højere enhed. Det sker ud fra den antagelse, at ingen interessent er i stand til at løfte opgaven alene når skolerne samlet set skal udvikles. Eva-rapport 2003 Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

11 Chicagomodellens 5 domæner
Skoleledelse Det professionelle miljø Forældresamarbejdet og inddragelse af lokalsamfundet Elevorienteret læringsmiljø Undervisning af høj kvalitet Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

12 Italesættelse af tavs viden
I forhold til ledelseslaget Internt i lærergruppen Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

13 Chicagomodellen - spørgeskemadelen
Sigter mod at skabe ny viden om praksis i forhold til de forskellige temaer/domæner, dvs. nøgle-elementer i skoleudviklingen som vedrører skolens organisation og menneskelige resurser, undervisningens kvalitet og støttemekanismer i forhold til læringsprocesser, samarbejde, samarbejde med forældre og lokalsamfund og elevernes erfaringer med og holdninger til at gå i skole. Giver også mulighed for at identificere steder med særligt gode resultater og at knytte resultaterne sammen med den bagvedliggende praksis. Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

14 Spørgeskemaundersøgelser i en dansk sammenhæng:
Ikke alt kan testes Må ikke flytte fokus til et enkelt felt på bekostning af helheden Både test og spørgeskemaer skal give læring til lærere og leder, fremme den fælles refleksion i lærergruppen og sikre skolen som et fælles læringssted Må ikke sluge for megen tid Eksterne briller kan afdække blinde pletter Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers


Download ppt "”Giv læreren en stemme”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google