Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Gyllestrengens placering i forhold til planterækken Jens Petersen Institut for Jordbrugsproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Gyllestrengens placering i forhold til planterækken Jens Petersen Institut for Jordbrugsproduktion."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Gyllestrengens placering i forhold til planterækken Jens Petersen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

2 Gødnings-N optages i løbet af 3-5 uger, mens Jord-N optages i hele vækstsæsonen Jord-N Gødnings-N Genfindelse af gødnings-N i afgrøden Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

3 Udbringningsmetode Afstand til planterække Jordens frugtbarhed - Mineraliseringspotentiale ● Ensidig vårbyg i 4 år ● Kløvergræs 2cm 12cm Sortjordsnedfælder Græsmarksnedfælder 1 2 3 Gyllekvalitet - Immobiliseringspotentiale ● Kvæggylle ● Kvæggylle + flygtige fedtsyrer Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

4 Effekt af afstand og nedfældningsmetode – Ensidig vårbyg Petersen, J. (2006) Crop 15N recovery course affected by spatial distribution of animal slurries in soils. Nutrient Cycling in Agroecesystems 75, 15-27. Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

5 Effekt af afstand og nedfældningsmetode – Ensidig vårbyg Petersen, J. (2006) Crop 15N recovery course affected by spatial distribution of animal slurries in soils. Nutrient Cycling in Agroecesystems 75, 15-27. Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

6 Effekt af afstand og nedfældningsmetode – Ensidig vårbyg Petersen, J. (2006) Crop 15N recovery course affected by spatial distribution of animal slurries in soils. Nutrient Cycling in Agroecesystems 75, 15-27. Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

7 2 cm 12 cm 2 cm Tørstof N-optagelse Petersen, J. (2006) Crop 15N recovery course affected by spatial distribution of animal slurries in soils. Nutrient Cycling in Agroecesystems 75, 15-27. Effekt af afstand og nedfældningsmetode – Ensidig vårbyg Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 0 20 40 60 80 Dage efter fremspiring 0102030405060 0 1 2 3 Kvælstofoptagelse [g N plot -1 ] Tørstof [g plot -1 ]

8 Udbringningsmetode Afstand til planterække 2cm Sortjordsnedfælder Græsmarksnedfælder 2 Jordens frugtbarhed - Mineraliseringspotentiale ● Ensidig vårbyg i 4 år Gyllekvalitet - Immobiliseringspotentiale ● Kvæggylle ● Kvæggylle + flygtige fedtsyrer Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

9 Effekt af gylletype og udbringningsmetode Petersen, J. (2006) Crop 15N recovery course affected by spatial distribution of animal slurries in soils. Nutrient Cycling in Agroecesystems 75, 15-27. Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

10 Udbringningsmetode 3 Jævnt indarbejdet Jordens frugtbarhed - Mineraliseringspotentiale ● Ensidig vårbyg i 4 år ● Kløvergræs Gyllekvalitet - Immobiliseringspotentiale ● Kvæggylle ● Kvæggylle + flygtige fedtsyrer Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

11 Kvæggylle Kvæggylle + flygtige fedtsyrer } } Ensidig vårbyg Kløvergræs Effekt af gylletype og forfrugt – Jævnt indarbejdet N-optagelse Genfindelse af gødnings-N Petersen, J. (2006) Crop 15N recovery course affected by spatial distribution of animal slurries in soils. Nutrient Cycling in Agroecesystems 75, 15-27. Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Dage fra fremspiring 0102030405060 0 10 20 30 40 50 60 70 0 1 2 3 15 N genfindelse i afgrøde [%] Kvælstofoptagelse [g N plot -1 ]

12 De viste resultater er for 1 kornrække, der har fri adgang til gødnings-N uden konkurrence Hvordan er optagelse af gødnings-N ved konkurrence mellem 2 kornrækker? Afstanden mellem kornrækken og gyllestrengen har størst betydning Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

13 Genfindelse af gødningskvælstof [%] Dage efter gødskning Petersen, J. (2005) Inter-row crop competition for band-injected ammonium nitrate. Plant and Soil 270, 83-90 Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

14 Men:  Alle kornrækker bør have lige adgang til den tilførte gødning Kornets optagelse af gødningskvælstof fremmes ved:  Placering af gødningen tæt på kornrækken Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

15 ● Acceptere striber i kornafgrøder ● Tilpasning af skærafstand og styring af skær i forhold til kornrækkerne (Udstyr til rækkegenkendelse findes) ● Tilpasning af rækkemønster. Ensartet kornrækkeafstand er måske ikke det optimale mønster i forbindelse med direkte nedfældning af gylle Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

16 88 cm Fortsat behov for udvikling af systemer så alle kornrækker gødes ligeligt ved direkte nedfældning af gylle Jens Petersen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (DJF), Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Gyllestrengens placering i forhold til planterækken Jens Petersen Institut for Jordbrugsproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google