Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Referencegruppe 10. juni 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Referencegruppe 10. juni 2014."— Præsentationens transcript:

1 Referencegruppe 10. juni 2014

2 Velkomst og præsentation

3 Dagsorden Tid 9.30-10.00 Velkomst og præsentation 10.00-10.45
Status fra projektet, herunder videreudvikling Gennemgang og vurdering af ændringsønsker Frokost Prioritering af ændringsønsker Afrunding

4 Referencegruppens nye medlemmer
Claus H. S. Jørgensen, Frederiksberg, Sektionsleder Henriette Becker-Christensen, Brøndby, Fagchef Peder Bonde, Slagelse, Chefkonsulent Jan Dehn, Halsnæs, Familiechef Bettina Mosegaard Brøndsted, Kolding, Familiechef Hanne Korsgaard, Thisted, Børne- og familierådgivningschef Anne-Marie Storgaard, Faaborg-Midtfyn, Souschef Anders S. Kollin, Skanderborg Kommune, Specialkonsulent Referencegruppen består af 8 kommuner. I er udvalgt på baggrund af jeres geografiske placering. Var flere kommuner fra samme geografiske område interesseret i en plads i referencegruppen er der trukket lod om pladsen. Simpel lodtrækning. KL, Socialstyrelsen, og IBM deltager som observatører, og bidrager med input til videreudviklingsønskerne hvor dette er relevant. Den gamle referencegruppe er i dag oså inviteret, så vi kan få en god overdragelse, og ellers få en god snak i gang omkring videreudviklingsønskerne. Det er kun den nye referencegruppe der har prioriteringsret. Rejsegodtgørelse – i skal indsende dokumentation efter mødet er afholdt. Referencegruppen sidder i to år.

5 Tak til….. - Gunhild Kirkmand, Egedal Kommune, afdelingsleder - Ann Witt, Esbjerg Kommune, digitaliseringskonsulent - Peter Brügge, Randers Kommune, distriktsleder - Bo Skou Nielsen, Rebild Kommune, Socialfaglig leder - Jeanette Bruun Madsen, Roskilde Kommune, teamkoordinator - Sigrid Andersen, Skanderborg Kommune, afdelingsleder Som alle har været med i to år, og derfor ikke kan fortsætte.

6 Referencegruppen Formål
Sikre kommunal forankring og videreudvikling af DUBU, så det mest mulig værdi for kommunerne, herunder: Prioritering af videreudviklingsønsker Sparring på videreudviklingsønsker Sparring omkring andre dele af DUBU f.eks. ved tilslutning af nye kommuner og ved fejl i DUBU. Ansvar og forventninger Aktiv deltagelse Tage ejerskab og være ansvarlig for referencegruppens beslutninger Aktiv deltagelse (man skal være til stede – kan sende en stedfortræder), kontrakten kan opsiges hvis man ikke deltager på to efterfølgende møder. Skifter kommunens repræsentant stilling, så denne ikke længere kan repræsentere kommunen, fratræder denne referencegruppen, og kommunen skal herefter udpege en ny repræsentant og give os melding herom.

7 Referencegruppen Forventninger 2 referencegruppemøder om året
Evt. andre møder Forberedelsestid 1-2 timer (faglig person op til 4-4 timers forberedelse) Materiale tilsendt senest 10 hverdage forinden mødet

8 Status fra projektet, herunder videreudvikling

9 Status fra projektet Drift Open UI Bemanding Kommunal styregruppe

10 Status på videreudviklingsønsker
Sidste års slide Arbejdsgruppe: aktiviteter og undertyper (herunder også specialfelter) samt advis’er Læseadgang UDK

11 Dagens opgave

12 Dagens opgave - Videreudviklingsønsker
Baggrundsinformation Prioritering af superbrugere via spørgeskema Der var i alt 68 videreudviklingsønsker udvalgt som relevante 44 ud af 65 kommuner prioriterede på følgende måde: 3 komplekse 6 middel 9 simpel 24 videreudviklingsønsker er udvalgt til at blive diskuteret i referencegruppen 5 komplekse 9 middel 10 simpel 2 ønsker er allerede udviklet: S-14a: Overskrift: Opdeling af § 11. og § 11.4 på rådgivningsydelserne Beskrivelse: Opdeling af § på ydelsen Rådgivning, så § 11.3 og § 11.4 kan vælges sammen hver for sig. S-19: Det ønskes, at der tilføjes en kolonne med "mor til ufødt barn" på sagslisten, så der kan søges på denne og fremfindes sager for denne målgruppe alene. Tilgengæld er der en ekstra kompleks tilføjet – den omhandler et ønske om at kunne sende digitalpost til virksomheder

13 Dagens opgave - Videreudviklingsønsker
Ikke som det plejer at være Referencegruppen skal lave en overordnet prioritering af ændringsønskerne Vi udvikler i udgangspunktet i den rækkefølge som i prioriterer

14 Dagens opgave - Videreudviklingsønsker
Processen Præsentation af de 24 videreudviklingsønsker Vurdering Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10?

15

16 Kompleks

17 K-6 Børnefaglig undersøgelse Nye udækkede behov skal med når der laves ny version af BFU.
Beskrivelse af ændringsønsket: Når vi laver en ny version af BFU, får vi en fuldstændig kopi, også af den indledende vurdering og de udækkede behov fra tidligere undersøgelse. Den nye BFU kan så revideres. Det uhensigtsmæssige er, at de nye udækkede behov ikke automatisk kopieres ned, når vi åbner feltet sammenfatningen og analyse. Det betyder at vi manuelt skal slette teksten og copy-paste de nye udækkede behov. Vi vil gerne have dette ændret. Endvidere skal teksten fra nye indledende vurdering med i den nye rapport sammen med de nye udækkede behov. Rettelserne skal tages med videre over i handleplanen. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 27 (22 %) Prioritering på referencegruppe: Sanne

18 K-6 Børnefaglig undersøgelse Nye udækkede behov skal med når der laves ny version af BFU.
Her noteres de nye udækkede behov: Når man kommer hertil i BFU, står de udækkede behov fra en tidligere version. Har vil vi have at teksten kopieres ned fra ovenstående boks.

19 K-6 Børnefaglig undersøgelse Nye udækkede behov skal med når der laves ny version af BFU.
Teksten fra den nye indledende vurdering (aktiviteten) kommer ikke med når man laver rapporten/dokumentet der kan udskrives til forældrene. Aktivitetens tekst: Rapportens felt, hvor teksten skal komme fra den indledende vurdering:

20 K-1 Aktiviteter At sagsbehandler på aktiviteter ikke ændres ved flytning ml. kommuner
Beskrivelse af ændringsønsket: Når man overtager en sag fra en anden kommune, bliver sagsbehandler på hver aktivitet fra tidligere kommune ændret til en sagsmodtageren i tilflytningskommunen. Dvs. at det ser ud som om, det er tilflytningskommunen, der har været sagsbehandler på de aktiviteter, som fraflytter kommunen har oprettet. Ønske: Sagsbehandleren i fraflytterkommunen skal fortsat stå på sagsbehandler i tilflytterkommen og skal være låst. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 25 (20%) Prioritering på referencegruppe: Jann

21 K-1 Aktiviteter - fortsat At sagsbehandler på aktiviteter ikke ændres ved flytning ml. kommuner
Sagsbehandleren i fraflytterkommune skal stå som sagsbehandler i tilflytterkommunen. Man kan altid se hvem der har oprettet aktiviteten på kolonnen ”Registreret af”, men det betyder noget ifm. fx aktindsigt

22 K-5 Blanketter/breve Flettefelt med mulighed for bl. a
K-5 Blanketter/breve Flettefelt med mulighed for bl.a. at sende samme brev til flere modtagere. Beskrivelse af ændringsønsket Mulighed for at vælge flere modtagere til samme brev, ud fra barnets netværk. (Generere flere breve i én handling og én aktivitet) f.eks. ved indkaldelse til netværksmøde. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 24 (20 %) Prioritering på referencegruppe: Sanne

23 K-5 Blanketter/breve Flettefelt med mulighed for bl. a
K-5 Blanketter/breve Flettefelt med mulighed for bl.a. at sende samme brev til flere modtagere. I DUBU angiver man i Fornavn/Efternavn på aktiviteten hvem den retter sig mod, og dermed hvem der er modtager af et dokument/brev. Når man så opretter brevet bliver personen sat ind i modtageradressen. Her vil det være ønskeværdigt, at man kunne sætte flere på og dermed få brevet kopieret til flere modtagere:

24 K-4 Andet Funktionsnedsættelse og resultatdokumentation
Beskrivelse af ændringsønsket: For at understøtte behovet for bedre hjælp til sagsbehandlerne for børn og unge med funktionsnedsættelse og behovet for øget resultatdokumentation er der behov for nogle justeringer i DUBU, som i overordnede træk drejer sig om følgende: 1. Tilføjelse og ændring af børnefaglig undersøgelse. 1.1. Dimensionen ”Sundhedsforhold” udvides i BFU 1.2. Funktionsniveau tilføjes dimensioner i BFU webløsning 1.3. Overordnet funktionsniveau tilføjes under ”Afslutning” i BFU webløsningen 1.4. Registrering af funktionsnedsættelse eller socialt problem i BFU webløsningen 1.5 Tilføjelse og ændring af BFU blanketter 2. Udrednings webløsning og blanketter tilføjes 3. Handleplan udvides med resultatdokumentation Pernille

25 K-4 Andet Funktionsnedsættelse og resultatdokumentation
Beskrivelse af ændringsønsket: 4. Sagsoverblik og fleksibelt udtræk 5. Ledelsesinformationsrapporter For alle dele gælder det, at der skal ske en udvidelse af brugervejledning og uddannelse af brugerne med henblik på brug af den nye løsning. Ønsket kan vælges samlet eller punktvis. Nogle punkter forudsætter dog andre er implementeret. Ønskes en anden kombination end den viste skal der re-estimeres. Pernille

26 K-4 Andet Funktionsnedsættelse og resultatdokumentation
Vurdering: Hvilken gruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for brugeren på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 13 (11%) Prioritering på referencegruppe:

27 K-3 Andet Afregningssnitflade
Beskrivelse af ændringsønsket: Referencegruppen har besluttet at er skal laves en foranalyse på at data fra DUBU kan stilles til rådighed til økonomi- og afregningssystemer. Derudover skal der i DUBU tilføjes oplysninger om den udførendes (den professionelles) CVR nr. samt oplysning om hvilken Kommune der er Betalingskommune, samt en validering af feltet udlændingenummer. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 2 (2%) Prioritering på referencegruppe: Kristine

28 K-ekstra Digital post til virksomheder
Beskrivelse af ændringsønsket: Der ønskes mulighed for at sende til virksomheder via Digital post, på samme måde som man i dag kan sende til borgere. For at det skal kunne lade sig gøre skal der også ændres i felterne på ”Personer” i DUBU. Der skal tilføjes et CVR felt (obs afregningssnitflade kræver det samme). Der skal tilføjes et felt til angivelse af, hvorvidt der er tale om en person eller virksomhed (drop-down). Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: Prioritering på referencegruppe: Kristine

29 Middel

30 M-23 Familie/Netværk Søskende oprettes automatisk i hinandens netværk
Beskrivelse af ændringsønsket: Når der er sager på flere børn i en familie og man på det første barn opretter de andre børn, som søskende i barnets netværk, bør søskende automatisk blive oprettet i de andres netværk som søskende, så netværket kun skal oprettes en gang. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 32 (12 %) Prioritering på referencegruppe: Kunne løses ved at få ekstra data ind fra CPR? De voksne der bor på adressens børn. + biologiske forældre der ikke bor på adressens børn

31 M-23 Familie/Netværk Søskende oprettes automatisk i hinandens netværk
Hvis der så fx er 5 søskende, så skal man ind på hver enkelt sag for at oprette søskende gensidigt i hinandens netværk dvs. 5 gange. Hvis søskende ikke er oprettet i hinandens netværk, kan man ikke kopiere en aktivitet der omhandler alle børn til de andres sager. Man kan heller ikke udarbejde en fælles BFU. Søskende skal derfor altid oprettes i hinandens netværk med angivelse af om der er tale om barnet/den unge eller borger. Janni

32 M-8, M-14, M-17 Blanketter/breve Blanket SG255 Medicinbevilling, BU 907 og BU 926 samt Afgørelse med klagevejledning tilføjes Beskrivelse af ændringsønsket: Det ønskes at blanket SG 255 – Medicinbevilling, BU 907 og 926 Erklæring om oplysningspligt for § 41 og § 42, samt en tom brevskabelon til afgørelser med automatisk påtrykt klagevejledning ,tilføjes i DUBU. Nu skal man gå i andet system fx Diaform eller lokale brevskabeloner og hente blanketterne og dernæst ”drag’n’drop” dem ind i DUBU. Det vil spare et opslag i andet system. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 20 (8%), 7 (3%) og 7 (3%). Prioritering på referencegruppe: Sanne

33 M-22 Børnefaglig undersøgelse Større skrivefelt i "sammenfatning og analyse"
Beskrivelse af ændringsønsket: Der er brug for at kunne skrive mere i tekstfeltet i "Sammenfatning og Analyse". Derfor ønskes mulighed for at: Brugeren kan klikke et ekstra felt ind - det gælder alle felter i hele undersøgelsen, hvor det kan være nødvendigt (Kunne være "Tilføj ekstra skrivefelt”). Der skal komme en pop-up advarsel inden man når tegn max på I dag kommer der pop-up når tegn max er nået og man kan ikke længere skrive/redigere i feltet. Det er ikke teknisk muligt, at udvide feltet til at indeholde flere karakterer. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 18 (7%) Prioritering på referencegruppe: Janni

34 M-22 Børnefaglig undersøgelse Større skrivefelt i "sammenfatning og analyse"
Nuværende udseende: Ønsket udseende:

35 M-4 aktiviteter Markering af ”Kopieret til søskende”
Beskrivelse af ændringsønsket Mulighed for at se hvilke aktiviteter der er kopieret til søskende. Eksempelvis via et flueben eller lignende. Som fx nedenstående: Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 17 (6%) Prioritering på referencegruppe: Sanne

36 M-35 sag Overflytning af sag til anden kommune
Beskrivelse af ændringsønsket: Når der overføres sag til anden DUBU-kommune, så overføres sagen automatisk med mellemkommunal underretning. Jf. SEL § 155 skal kommunen inden 6 dage sende kvittering til afsenderkommunen. Nu modtager vi kvitteringen pr. post/mail, som vi ikke kan lægge på sagen, da den automatisk lukkes (sagen kan genåbnes af en superbruger). Der bør kunne sendes en kvittering for modtaget underretning via DUBU. DUBU bør herefter lukke sagen. Indtal da skal sagen stå som overført, men ikke lukket. Hvis kvittering ikke er modtaget efter 6 dage, skal der komme et advis om at kvittering for modtagelsen ikke er modtaget. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 16 (6%) Prioritering på referencegruppe: Janni En sag skal ikke lukkes i afsenderkommunen før kvitteringen fra modtagerkommunen er modtaget. Alternativt skal kvitteringen kunne lægges på en lukket sag.

37 M-35 sag Overflytning af sag til anden kommune
Der oprettes automatisk en aktivitet som nedenstående af typen ”underretning” undertype ”flytning mellem kommuner”, som sættes i status ”Lukket grundet flytning”. Sagens status sættes til ”Lukket”, hvorfor det ikke er muligt at registre en kvittering fra modtagerkommunen i sagen:

38 M-24 handleplan At handleplanerne tilpasses typen
Beskrivelse af ændringsønsket: Det ønskes at handleplanerne tilpasses den valgte handleplanstype. Fx skal en forældreplan ikke indeholde underskrifter og partshøringer af børn, mulighed for ekstra indsatsområder (§41 og 42) er kun henvendt til børnene og der forekommer mange andre irrelevante felter. Handleplaner skal kun indeholde de overskrifter/felter der er relevante for typen. Dette skal afspejles på handleplansfanebladet, samt når der genereres en dokument/rapport. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 15 (6%) Prioritering på referencegruppe: Sanne Alle inputfelter i handleplanen skal kunne udfyldes direkte fra DUBU Mindske risikoen for at der skrives i word

39 M-24 handleplan At handleplanerne tilpasses typen
Rød markering bør fjernes i rapporten - forældrehandleplan:

40 M-15 Blanketter/Breve Ejer af aktiviteten som afsender navn
Beskrivelse af ændringsønsket: Den person der står registeret som sagsbehandler på aktiviteten, som skal komme på blanketterne/brevet nederste efter ”med venlig hilsen”, idet det er den der reelt fremsender brevet. Ved kontaktoplysningerne i siden ved kommunelogoet, skal det være den person der ”ejer” sagen og er markeret med primær der fremgår, da det er vedkommen der fremadrettet skal lave sagsbehandlingen i sagen. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 13 (5%) Prioritering på referencegruppe: Janni

41 M-15 Blanketter/Breve Ejer af aktiviteten som afsender navn
Blanket/brev:

42 M-16 Blanketter/Breve Mulighed for generer rapport inde i aktiviteter
Beskrivelse af ændringsønsket: Mulighed for at generere rapporter direkte i aktiviteterne, således at man ikke skal ud af aktiviteten, når der skal generes bilag. Dette kan f.eks. være ifm. situationer hvor der skal laves flere bilag på en aktivitet. Det vil sparer klik i stedet for at man skal gå ud af aktiviteten, hver gang man skal lave et nyt dokument. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 13 (5%) Prioritering på referencegruppe: Sanne

43 Som det er nu, generes rapport på sagens aktivitetsliste:
Som det ønskes, skal der kunne generes rapport inde på aktiviteten:

44 M-19 Børnefaglig Undersøgelse Ændring af navn og Advis
Beskrivelse af ændringsønsket: Det ønskes at DUBU korrigerer sagsbehandlernavn i BFU samt sender advis'er til den sagsbehandler der står som ejer af sagen (primær) - og ikke som nu, den sagsbehandler der har oprettet aktiviteten "afgørelse" vedr. BFU. Dette er for at sikre, at den der skal lave BFU får advis om, hvornår tidsfristen udløber. Dette vil understøtte overholdelsen af lovgivningen og være nemmere for sagsbehandlerne i det daglige arbejde at søge sin tidsfrister frem ift. planlægningen. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 11 (4%) Prioritering på referencegruppe: Janni

45 M-19 Børnefaglig Undersøgelse Ændring af navn og Advis
Sagsansvarlig i sagen og den der har truffet afgørelsen: Den der fremgår som sagsbehandler i rapporten, er den der har genereret BFU:

46 Simpel

47 S-21 Sag Ny Sagstype: § 54 støtteperson
Beskrivelse af ændringsønsket: Oprettelse af ny sagstype der hedder "§ 54 støtteperson", til når barnet er anbragt af en anden kommune, men vi har den del af sagen som er § 54 støtteperson. Det vil sige en sag på forældrene ift. deres ret til støtte under barnets anbringelse. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 36 (9%) Prioritering på referencegruppe: Sanne

48 S-21 Sag Ny Sagstype: § 54 støtteperson
Type tilføjes som valgmulighed i listen:

49 S-23 Sag Ny Sagstype: Efterværn/Anbringelse
Beskrivelse af ændringsønsket: Ny sagstype, så der kan skelnes mellem om det er en efterværnssag med anbringelsesforpligtelser eller efterværn med forebyggende sigte som fx kontaktperson. Dette gør det lettere at fremsøge alle sager med anbringelse til brug for fx ledelsesinformation og i økonomisk øjemed. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 33 (8%) Prioritering på referencegruppe: Janni

50 S-23 Sag Ny Sagstype: Efterværn/Anbringelse
Type tilføjes som valgmulighed i listen:

51 S-7 Blanketter/Breve Alfabetisk orden i brevskabeloner
Beskrivelse af ændringsønsket: Der ønskes alfabetisk ordning af skabelonerne i DUBU, når der laves opslag. Dette vil gøre det nemmere at finde den korrekte skabelon. (Der kan sorteres i listen nu, med et enkelt klik): Nu: Ønsket: Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 29 (7%) Prioritering på referencegruppe: Sanne

52 S-10 Indsats Oprettelse af en frekvens som hedder "Halvårlig" og "Årlig" under indsatser
Beskrivelse af ændringsønsket: På indsatsfanebladet - under ydelser og kolonnen ”frekvens” - ønskes en mulighed for at kunne vælge frekvensen ”halvårlig” og ”Årlig” - det er relevant fx ift. kursusdage til forældre med handicappede børn, eller når der fx typisk opgøres ift. antal døgn på årsbasis ifbm. aflastning for handicappede børn. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 24 (6%) Prioritering på referencegruppe:

53 S-10 Indsats Oprettelse af en frekvens som hedder "Halvårlig" og "Årlig" under indsatser
Når det anvendes antal/frekvens/pris pr stk. skal det være muligt med yderligere to frekvenser som markeret herunder:

54 S-9 Familie/netværk Notatfelt ønskes vist i oversigten, så OBS’er ses tydeligt
Beskrivelse af ændringsønsket: Når man opretter en ny familie kan man udfylde et notatfelt, hvor man f.eks. kort kan lave en beskrivelse af familien. F.eks. "OBS på at xx har forbud mod at møde op på Rådhuset". Vi vil gerne have notatfeltet ud i listevisningen på Familieskærmfanen sammen med Familie nr., Familie, Familietype osv. På den måde vil man hurtigt kunne se, om der er noget man særligt skal være OBS på, hvis man søger en anden sagsbehandlers familier frem. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 19 (5%) Prioritering på referencegruppe: Sanne

55 S-9 Familie/netværk Notatfelt ønskes vist i oversigten, så OBS’er ses tydeligt
Notatfeltet ind på familien: Hvor det ønskes tilføjet i familielisten: Her skal jeg også vise et billede af familieoverblikket

56 S-13 Indsats Beskrivelsesfeltet på ydelsen gøres synligt i listen på indsatsfanebladet
Beskrivelse af ændringsønsket: Når de enkelte ydelser oprettes angives en beskrivelse, som også er synlig i det vindue, som bliver tilgængeligt, når leverandør er valgt og ydelse/tilbud skal tilknyttes. Vi vil gerne at der kunne være en kolonne med beskrivelsen, så det også kan ses direkte under indsats-fanebladet uden at åbne hver enkelt ydelser. Fx fra sag med anbringelse i familiepleje med flere umiddelbart enslydende ydelser, men hvor der er tale om vederlag/ lommepenge/ beklædning mv. Hvis der var mulighed for at vælge 'Beskrivelse' som kolonne, gav det et mere umiddelbart overblik. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 19 (5%) Prioritering på referencegruppe: Janni

57 S-13 Indsats Beskrivelsesfeltet på ydelsen gøres synligt i listen på indsatsfanebladet
Beskrivelsesfeltet er synligt, når man opretter ydelsen: Og når den vælges på indsatsfanebladet:

58 S-13 Indsats Beskrivelsesfeltet på ydelsen gøres synligt i listen på indsatsfanebladet
Men fremgår ikke, når ydelsen er tilføjet i indsatsfanebladet: Hvor den ønskes tilføjet:

59 S-14 – Rækkefølge ift. ICS-metoden Ændring af rækkefølge på "udvikling og adfærd" og "Familieforhold - familierelationer" Beskrivelse af ændringsønsket: På BFU er rækkefølgen forskellig i forhold til rækkefølgen i venstre side af ICS-trekanten, hvor "udvikling og adfærd" kommer før "Familieforhold-familierelationer", ligesom det ikke passer sammen med rækkefølgen i ICS statusudtalelse. Dette ønskes tilpasset så rækkefølgen er den samme jf. ICS-trekanten. Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 17 (4%) Prioritering på referencegruppe:

60 S-14 – Rækkefølge ift. ICS-metoden Ændring af rækkefølge på "udvikling og adfærd" og "Familieforhold - familierelationer" ICS-trekanten:

61 S-14 – Rækkefølge ift. ICS-metoden Ændring af rækkefølge på "udvikling og adfærd" og "Familieforhold - familierelationer" Rækkefølgen i BFU i DUBU:

62 S-14 – Rækkefølge ift. ICS-metoden Ændring af rækkefølge på "udvikling og adfærd" og "Familieforhold - familierelationer" Rækkefølgen i Statusudtalelsen i DUBU:

63 S-16 Indsats Udgiftstekst-feltet på Indsats fanebladet skal kunne indeholde minimum 300 karakterer
Beskrivelse af ændringsønsket: Ønske om udvidelse af anslag i udgiftsteksten på en ydelse. Så man f.eks. kan skrive noget om en bevilling: - hver 3. weekend - et døgn i ugen - 2 dage i skoleferie - 1 uge i skole sommerferien Vurdering: Hvilken målgruppe giver ændringsønsket værdi for? Hvor vigtigt er det for målgruppen på en skala fra 1-10? Superbrugerstemmer: 13 (3%) Prioritering på referencegruppe: Janni

64 S-16 Indsats Udgiftstekst-feltet på Indsats fanebladet skal kunne indeholde minimum 300 karakterer
Der er pt. plads til 200 tegn i feltet:


Download ppt "Referencegruppe 10. juni 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google