Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Roskilde Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Roskilde Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Roskilde Universitet

2 RUC Campus

3 Energiaftalens samfundsøkonomiske konsekvenser
Anders Larsen Ekstern Lektor Institut for Samfund og Globalisering RUC Det frie elmarked 2012

4 Agenda Økonomien i den energipolitiske aftale, som beskrevet
Inspiration fra Klimakommissionens analyser Hvis ikke der er er fokus på samfundsøkonomien i den økonomiske politik, hvad er der så fokus på? Samfundsøkonomien i energiselskabernes spareforpligtelse Konklusion Det frie elmarked 2012

5 Samfundsøkonomi og privatøkonomi
at beregne samfundsøkonomisk nutidsværdi, incl. såvidt muligt fordele og ulemper, som ikke har nogen markedspris Forskelle privat og samfundsøkonomisk analyse Ikke alle effekter er prissat Ved markedsfejl skal de private markedspriser korrigeres Samfundsøkonomisk diskontering adskiller sig (typisk) fra den private En sådan samfundsøkonomisk analyse findes ikke i aftalen Findes heller ikke i forarbejderne Og vil formentligt aldrig blive lavet Af to grunde Interessen for samfundsøkonomi er klinget af Svært at gøre meningsfuldt Det frie elmarked 2012

6 Interessen for økonomi i aftalen
Mange fine økonomiske beregninger i aftalen men en søgning på samfundsøkonomi gav kun to hits I aftalen er der masser af økonomi vedr. Aftalens finansiering via PSO, forsyningssikkerhedsafgift Reducerede udgifter til at lette finansieringen Reducerede tilskud til vindmøller, effektivisering af energinet.dk, billiggørelse af energiselskaberne spareindsats, reguleringeeftersyn, ændret økonomisk regulering af netselskaberne, udskydelse af dele af kabelhandlingsplanen, engrosmodellen Det frie elmarked 2012

7 Inspiration fra Klimakommissionens analyser
Det frie elmarked 2012

8 Klimakommissionens samfundsøkonomi målt i reduktion i BNP
Kilde: Slide fra Klimakommissionen især Jacob Krogh Søbygaard Det frie elmarked 2012

9 Klimakommissionens analyse
Modelberegninger på miniDream og Adam Begge modelanalyser når til at der er tale om et reduceret BNP på 0,4 procent i 2050 Et typisk resultat for den type analyser Det frie elmarked 2012

10 Kan det virkelig være så billigt?
På langt sigt drives meget af markedspriserne: Høje CO2-priser, samt Høje fossile brændselspriser Lave biomassepriser VE-teknologierne bliver billigere… Ingen præmatur skrotning (men omstillinger) Uden klimadagsorden ville det være dyrere Det frie elmarked 2012

11 Usikkerhed Vigtigste parametre: Brændselspriser (fossile og biomasse),
CO2-pris, teknologi (batterier til elbiler; havvind), kalkulationsrente, udenrigshandel Det frie elmarked 2012

12 Hvis ikke der er er fokus på samfundsøkonomien i den økonomiske politik,
hvad er der så fokus på? Det frie elmarked 2012

13 Fokus i økonomisk politik i dag
I praktisk daglig økonomisk politik fokus på: arbejsudbud og beskæftigelse, de offentlige budgetter, priser for erhverv (mindre bekymring for husholdningerne), teknologiudvikling og eksport To meget forskellige politisk økonomiske positioner m.h.t. teknologiudvikling ”picking winners” må overlades til markedet Danmark skal satse på styrke positioner, case vindkraft Det frie elmarked 2012

14 Samfundsøkonomien i energiselskabernes spareforpligtelse
Det frie elmarked 2012

15 Samfundsøkonomien i energiselskabernes energibesparelser
Ifølge den energipolitiske aftale: Energiselskabernes besparelsesforpligtelser øges i forhold til indsatsen i med …….100 pct. svarende til 12,2 PJ årligt i perioden I forbindelse med de øgede besparelsesforpligtelser målrettes energiselskabernes indsats mod eksisterende bygninger og erhverv. Det frie elmarked 2012

16 Samfundsøkonomi i energiselskabernes energibesprelser
Kilde: Togeby m.fl. (2012): Evaluering af energiselskabernes energispareaktiviteter og Bundgaard (2012): Tilskud som virkemiddel til realisering af energiselskabernes energispareindsats. Begge findes på: Det frie elmarked 2012

17 Om tilskud Energiselskaberne giver i dag 4 – 500 mill.kr i tilskud til energibesparelser Med en fordobling af ordningen ca. 1 mia. Output legitimitet i forhold til erhverv fin Input legitimitet problematisk Hvordan kan ordningen fordobles samtidigt med besparelser? Det frie elmarked 2012

18 Privat - og samfundsøkonomien i energibesparelser i ejendomme
Der findes overraskende få økonomiske analyser heraf Respekt for politiske beslutninger herom Men hvornår er dyre besparelser for dyre? Genopdagelse af non-ets: biler, bønder og boliger Det frie elmarked 2012

19 Markedstransformation
Kan energiselskabernes fine men dyre projektilgang transformeres til en billigere mere holistisk tilgang for ejendomme? Markedstransformation, en kombination af fx Information Træning Frivillige aftaler Incitamenter på markedet Det frie elmarked 2012

20 Konklusion Det frie elmarked 2012

21 Konklusion m.h.t. samfundsøkonomi i den energipolitiske aftale
Samfundsøkonomien er ikke beregnet og bliver det sikkert aldrig ”Bussiness as usual” der ofte bruges som reference ved samfundsøkonomiske analyserer bau giver ikke så meget mening Aftalen ville i givet fald sikkert vise sig overraskende billig; af mange grunde men måske især fordi referencen også vil være ”klimavenlig Det frie elmarked 2012


Download ppt "Velkommen til Roskilde Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google