Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

2 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3.Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse 4.Fastsættelse af kontingent 5.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 6.Behandling af indkomne forslag 7.Valg af Formand – Lige år 8.Valg af lederne til: Herreafdelingen, Børneafdelingen, Økonomiafdelingen og Kommunikationsafdelingen 9.Valg af revisorer 10.Eventuelt Dagsorden

3 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Niels Esbensen

4 Æresbevisninger

5 2. Bestyrelsens beretning Ved Teddy Pedersen

6 2. Sportslig beretning Ved Claus Dall

7 3. Regnskab Ved Kim Pedersen

8 Regnskab Resultatopgørelse for 1. november 2010 - 31. oktober 2011 Spec. nr. Budget 2010/11 i t.kr. Regnskab 2009/10 i t. kr. 1Breddeafdelingen resultat-142.203-101-99 2Ungdomsafdelingens resultat-201.012-224-163 3Inputafdelingen resultat24.121-2728 4Børneafdelingens resultat43.6232746 5Pige-/dameafdelingens resultat-4.8001072 63F ligas resultat-51.78000 7Fælles sportsudgifter-301.080-330-480 -633.131-645-596 8Resultat kommunikation0-12-52 9Resultat klubhus-57.808-49-30 -57.808-61-82 -690.939-706-678 10Resultat administrationsafdelingen-789.911-790-732 11Diverse indtægter og udgifter1.023.447733853 12Indtægtsgivende aktiviteter547.736758728 781.272701849 RESULTAT FØR RENTER90.333-5171 13Renteudgifter/-indtægter36.1081060 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER126.4415231 Ekstraordinære poster, hensættelse garanti 3F-100.0000-200 ÅRETS RESULTAT26.441531 der foreslås disponeret som anført i årsberetningen

9 Regnskab Resultatopgørelse for 1. november 2011 - 30. juni 2012 Spec. nr. Budget 2011/12 8 mdr. i t.kr. Regnskab 2010/11 i t. kr. 1Herreafdelingen resultat-56.170-67-142 2Drengeafdelingens resultat-143.423-149-201 3Inputafdelingen resultat1.903024 4Børneafdelingens resultat3.716243 5Pige-/dameafdelingens resultat-14.0480-4 63F ligas resultat-89.783-90-52 7Fælles sportsudgifter-170.704-220-301 -468.509-524-633 8Resultat kommunikation-1.389-80 9Resultat klubhus-32.046-43-58 -33.435-51-58 -501.944-575-691 10Resultat administrationsafdelingen-718.436-673-790 11Diverse indtægter og udgifter785.8634971.023 12Indtægtsgivende aktiviteter388.462677548 455.889501781 RESULTAT FØR RENTER-46.055-7490 13Renteudgifter/-indtægter16.687736 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER-29.368-67126 Ekstraordinære poster – tab klubhus-55.0000-100 ÅRETS RESULTAT-84.368-6726 der foreslås disponeret som anført i årsberetningen

10 Regnskab Balance pr. 31. oktober 2011 Spec. nr. Pr. 31/10 2010 i t.kr. AKTIVER Ejendommen, Chr.feldvej – ejendomsværdi680.000680 Anparter, HFK Tribune ApS325.000325 Depositum, nøglekort11.10011 Anlægsaktiver i alt1.016.1001016 Debitorer307.2521078 Varelager26.0000 14Diverse tilgodehavender52.36856 Tilgodehavende kontingenter13.2829 Tilgodehavende HFK Tribune ApS400.0000 15Likvide beholdninger1.435.6501.355 Omsætningsaktiver i alt2.234.5522498 AKTIVER I ALT3.250.6523.514

11 Regnskab Balance pr. 30. juni 2012 Spec. nr. Pr. 31/10 2011 i t.kr. AKTIVER Ejendommen, Chr.feldvej – ejendomsværdi625.000680 Anparter, HFK Tribune ApS325.000325 Depositum, nøglekort11.10011 Anlægsaktiver i alt961.1001.016 Debitorer519.191307 Varelager24.30026 14Diverse tilgodehavender125.41753 Tilgodehavende kontingenter013 Tilgodehavende HFK Tribune ApS421.333400 15Likvide beholdninger1.839.9181.436 Omsætningsaktiver i alt2.930.1592.235 AKTIVER I ALT3.891.2593.251

12 Regnskab PASSIVER Egenkapital, primo926.647896 Resultat26.44131 Egenkapital i alt953.088927 HENLÆGGELSER Breddeafdelingen41.00041 Ungdomsafdelingen42.00042 Inputafdelingen50.00075 Børneafdelingen50.00075 Pige/dameafdelingen75.00075 Konsolidering170.00090 Garanti 3F300.000200 Hensættelse forretningsfører0275 Henlæggelser i alt728.000873 Kreditorer25.2439 Modtagne forudbetalinger391.591914 Skyldige omkostninger948.886618 Skyldig moms65.68566 Skyldig A-skat og AM mm.31.15927 Skyldige feriepenge107.00080 Gæld i alt1.569.5641714 PASSIVER I ALT3.250.6523.514

13 Regnskab PASSIVER Egenkapital, primo953.088927 Resultat-84.36826 Egenkapital i alt868.720953 HENLÆGGELSER Herreafdelingen41.00041 Drengeafdelingen42.00042 Inputafdelingen50.00050 Børneafdelingen50.00050 Pige/dameafdelingen75.00075 Konsolidering200.000170 Garanti 3F150.000300 Henlæggelser i alt608.000728 Kreditorer323.78725 Modtagne forudbetalinger878.848392 Skyldige omkostninger1.010.507949 Skyldig moms60.12966 Skyldig A-skat og AM mm.34.26831 Skyldige feriepenge107.000107 Gæld i alt2.414.5391.570 PASSIVER I ALT3.891.2593.251

14 Regnskab Samlede indtægter Kr. 4.024.596

15 Regnskab Samlede udgifter Kr. 3.994.032

16 Samlede indtægter Kr. 3.413.047 Regnskab

17 Samlede udgifter Kr. 3.384.566 Regnskab

18 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår: Samme kontingent Ændring af periode

19 5. Bestyrelsens budgetforslag Ved Kim Pedersen

20 Budget 2010/2011 RegnskabBudget 2010/112009/10 Sportslige afdelinger Herreafdelingen-101-99 Ungdomsafdelingen-224-163-84 Inputafdelingen-2728-12 Børneafdelingen274633 Pigeafdelingen107228 3F Liga / 1. division000 Fælles, turneringsgebyr, dommer, udvikling o.l.-330-480-330 Sportslige afdelinger i alt-645-596-464 Kommunikation-12-51-50 Klubhus-49-30-28 Administrationsafdeling-790-732-559 Diverse indtægter og udgifter733853504 Indtægtsgivende arrangementer758727662 Renter106010 Ekstraordinære poster, hensæt. garanti SE0-2000 RESULTAT efter anvendelse af henlæggelser53175

21 Budget 2011/2012 RegnskabBudget 2011/122010/11 Sportslige afdelinger Herreafdelingen-101-142-101 Ungdomsafdelingen-223-201-224 Inputafdelingen024-27 Børneafdelingen24427 Pigeafdelingen0-510 3F Liga / 1. division, fradrag t.kr. 300-90-520 Fælles, turneringsgebyr, dommer, udvikling o.l.-330-301-330 Sportslige afdelinger i alt-742-633-645 Kommunikation-120 Klubhus-64-58-49 Administrationsafdeling-1.010-790 Diverse indtægter og udgifter7461.023733 Indtægtsgivende arrangementer1.015548758 Renter103610 Ekstraordinære poster, hensæt. garanti 3F0-1000 RESULTAT efter anvendelse af henlæggelser-57265

22 Budget 2011/2012 8 mdr.RegnskabBudget 2011/122010/11 Sportslige afdelinger Herreafdelingen-67-142-101 Ungdomsafdelingen-149-201-224 Inputafdelingen024-27 Børneafdelingen24427 Pigeafdelingen0-510 3F Liga / 1. division, fradrag t.kr. 200-90-520 Fælles, turneringsgebyr, dommer, udvikling o.l.-220-301-330 Sportslige afdelinger i alt-524-633-645 Kommunikation-80-12 Klubhus-43-58-49 Administrationsafdeling-673-790 Diverse indtægter og udgifter4971.023733 Indtægtsgivende arrangementer677548758 Renter73610 Ekstraordinære poster, hensæt. garanti 3F0-1000 RESULTAT efter anvendelse af henlæggelser-67265

23 Budget 2012/2013 RegnskabBudget 2012/132011/12 - 8 Sportslige afdelinger Herreafdelingen-120-56-67 Drengeafdelingen-215-143-149 Inputafdelingen020 Børneafdelingen1242 Pigeafdelingen-6-140 3F Liga / 1. division-495-90 Fælles, turneringsgebyr, dommer, udvikling o.l.-330-171-220 Sportslige afdelinger i alt-1.154-468-524 Kommunikation-12-2-8 Klubhus-10-32-43 Administrationsafdeling-1.052-718-673 Diverse indtægter og udgifter718786497 Indtægtsgivende arrangementer945388677 Salg & Udlejning130 Renter25177 Ekstraordinære poster150-550 RESULTAT efter anvendelse af henlæggelser-260-84-67

24 6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag

25 7. Valg af Formand Bestyrelsen foreslår: Teddy Pedersen

26 8. Valg af leder til: Herreafdelingen: Kurt Rann Børneafdelingen: Helene Pedersen Økonomiafdelingen: Kim Pedersen Kommunikationsafdelingen: Kasper Stjernegaard

27 9. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår: Genvalg af: Henrik Køhler H. C. Johansen Suppleant – Jens Harder

28 10. Eventuelt

29 Tak for i aften

30 Indtægter2003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/10 Sponsorer274371349.000249.900210.000215000200000811.185 Støtteforeninger545000408.134350.000 20000000 Kontingenter484740545.198642.475667.450665130891000831.850 Samarbejdsaftaler449466539.784494.227453.005123803331624392.205 Diverse indtægter441239481.069548.589713.437577774885903799.344 Administration331000255.000377.000275.10838000113000138.000 Licens m.v.160000175.000166.000275.000200000300000325.030 Frivillige hjælpere322168542.702640.969466.434353125513325555.300 Indtægtsgivende aktiviteter250.442531.538327704178195171.682 100 års jubilæum001.109.314215.0060 Ekstraordinære poster000116.6580 30079843.295.8874.828.9164.273.6362.700.5363.413.0474.024.596

31 Udgifter2003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/10 Personaleudgifter1.187.5051.503.8751.804.8291.701.456962.1751.058.8621.777.190 Materialeudgifter261024398.844205.021282.950190.680296.960297.226 Transport134665191.958138.038161.408158.502154.848245.651 Leje kunstgræs00067.44186.37384.247125.309 Turneringsgebyrer263394220.253243.916196.65889.34179.83681.205 Dommerhonorarer144613123.832189.882162.963168.331162.850186.602 Diverse272354218.513198.977167.414347.605502.886526.997 Holdudgifter140161115.743114.01063.53139.17078.81554.717 Administration282457427.116580.414618.839304.589261.658322.125 Henlæggelser174.00057.000252.00017.00010.000133.00063.000 Vedr. div. indtægter000573.332293.055295.604114.010 100 års jubilæum001.100.369210.2080 Ekstraordinære poster000100.3500275.000200.000 2.860.1733.257.134 4.827.4564.323.5502.649.8213.384.5663.994.032

32

33


Download ppt "Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google