Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3000 flere jobs Erhvervspolitik for Silkeborg Kommune 2010 –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3000 flere jobs Erhvervspolitik for Silkeborg Kommune 2010 –"— Præsentationens transcript:

1 3000 flere jobs Erhvervspolitik for Silkeborg Kommune 2010 – 2014 - 2020

2 En politik skrevet til erhvervslivet
Du sidder nu med Silkeborg Kommunes erhvervspolitik – En politik skrevet direkte til erhvervslivet. Vi har skrevet kort, præcist og handlingsorienteret. Vi bruger ingen lange forklaringer, erhvervspolitiske floskler og akademiske modeller. Vi tror på få ord og masser af vækst, udviklingen og handling! Du sidder også med Danmarks første digitale erhvervspolitik. Politikken består af en film og to I-papers (elektroniske foldere). Filmen introducerer erhvervspolitikken, og de to I-papers giver dig mere viden om erhvervspolitikkens indhold og baggrund. Kort og præcist. Erhvervspolitik handler i bund og grund om at skabe flere og bedre jobs. Vi vil skabe 3000 flere jobs i Silkeborg inden år 2020.

3 … og det gør vi ved at … www.silkeborgkommune.dk
Handle og forvandle Vi kickstarter konkrete handlinger og sætte præcise mål indenfor 7+2 indsatsområder. Præcise mål forpligter både os og vores samarbejdspartnere til fokuseret vækst og udvikling. Noget for noget Bidrager du – så bidrager vi. Vi tror på vækst og udvikling gennem partnerskab. Vi koncentrerer vores ressourcer, der hvor andre også bidrager. Det giver de bedste resultater. Vi ønsker at skabe yderligere vækst sammen med dig! Hanne Bæk Olsen Borgmester

4 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 flere jobs 7+2 bud på vækst
Data og proces Gode idéer til handlinger

5 Det vil vi 3.000 flere arbejdspladser i 2020 www.silkeborgkommune.dk
Have den største vækst i erhvervsindkomst blandt de mellemstore byer i Danmark Udvikle vores styrkepositioner indenfor IT, Videnservice og Miljø & Energi Være førende i vækst-iværksætteri blandt de mellemstore byer i Danmark 3.000 flere arbejdspladser i 2020 Markere Silkeborg som et attraktivt sted at placere og drive erhverv Skabe udvikling igennem stærke partnerskaber Udnytte motorvejen offensivt til at tiltrække mindst 50 nye virksomheder inden 2020 Skabe gode oplevelser for vores gæster og handlende Øge silkeborgensernes gennemsnitlige uddannelseslængde med et ½ år inden år 2020 At Silkeborg Kommune er en attraktiv og dynamisk samarbejdspartner for erhvervsliv

6 7+2 bud på vækst…

7 7 + 2 veje til vækst Ny motorvej Vores erhvervsservice
Menneskelige ressourcer Iværksætteri & Innovation Erhvervsbranding Partnerskaber Miljø & Energi IT- & Videnservice Oplevelser & Detailhandel

8 Regnestykket Indsats Antal jobs inden 2020 Ny motorvej 1.000
Erhvervsservice 100 Menneskelige ressourcer 500 Iværksætteri & Innovation 300 Miljø & Energi 400 IT- og Videnservice 600 Oplevelser & Detailhandel I alt 3.000

9 1. Ny Motorvej Det skal være nemt og attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Det skal være nemt og attraktivt at placere nye virksomheder, arbejdspladser og investeringer i Silkeborg Effektmål: Tiltrække flere virksomheder, arbejdspladser og investeringer til Silkeborg

10 1. Ny motorvej Derfor: Den nye motorvej er vigtig for alle virksomheder Den nye motorvej rummer store muligheder for erhvervsmæssig udvikling for Silkeborg mange år frem

11 1. Ny motorvej Det gør vi… Bruger den nye motorvej til en offensiv erhvervssatsning Opretter key-account-funktion (salg/dialog om ny motorvej) Markedsfører den nye motorvej som DKs mest spændende ”erhvervsdestination” (Projekt Mellemland) Sikrer effektiv infrastruktur og tilslutning til ny motorvej Udvikler erhvervsområder langs motorvejen målrettet vores erhvervsmæssige styrkepositioner

12 2. Vores erhvervsservice
Silkeborg Kommune skal være en attraktiv og dynamisk samarbejdspartner for erhvervsliv Effektmål: Hvert år øget tilfredshed blandt områdets virksomheder med Silkeborg Kommune som myndighed og samarbejdspartner

13 2. Vores erhvervsservice
Derfor: Den kommunale erhvervsservice har stor betydning for lokale virksomheder og særligt for vores image som erhvervskommune

14 2. Vores erhvervsservice
Det gør vi: Udvikler den kommunale erhvervsservice Key-account-funktion (én indgang for det lokale erhvervsliv til Silkeborg Kommune – også digitalt) Arbejder med servicemål på den kommunale erhvervsservice Gennemfører årlige tilfredshedsmålinger blandt områdets virksomheder på Silkeborg som erhvervskommune

15 3. Menneskelige ressourcer
Silkeborg skal være en attraktiv uddannelsesby – også inden for efter- og videreuddannelse Silkeborg skal være et attraktivt arbejdsmarked for lokale og regionale virksomheder Effektmål: Øge den gennemsnitlige uddannelseslængde blandt borgerne i Silkeborg med minimum ½ år inden 2020 Etablering af flere nye uddannelser i Silkeborg Øget søgning og flere studerende til områdets uddannelsesinstitutioner Flere samarbejdsprojekter mellem videnmiljøer og virksomheder Positiv befolkningsudvikling

16 3. Menneskelige ressourcer
Derfor: De rigtige kompetencer har stor betydning for virksomheders produktivitet og udvikling Kvalificeret arbejdskraft vil blive efterspurgt i fremtiden Virksomheder lokaliserer sig i stigende grad efter arbejdskraften Mennesker uden – og med kort uddannelse presses ud af arbejdsmarkedet

17 3. Menneskelige ressourcer
Det gør vi: Styrker Silkeborg som uddannelsesby Arbejder målrettet for at etablere et velfærdscampus i Silkeborg Sætter fokus på innovation og internationalisering på vores uddannelser Arbejder for udvikling af uddannelser efter behov indenfor erhvervsmæssige styrkeområder Arbejder for Silkeborg Uddannelsesforenings strategi Understøtter lokale uddannelsesinstitutioners udviklingsmuligheder Arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til områdets virksomheder Sikrer attraktive bosætningsmuligheder Styrker indsatsen for efter- og videreuddannelse Arbejder for bedre infrastruktur til Silkeborg Kommune Sætter fokus på samarbejde mellem virksomheder og universitet og videnmiljøer Sikrer lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft

18 4. Iværksætteri & Innovation
I Silkeborg skal vi have fokus på fornyelse i vores erhvervsliv. Både udvikling og innovation i vores eksisterende virksomheder samt opstart af nye virksomheder med vækstpotentiale Effektmål: Vækstiværksættere skal udgøre en større andel af iværksætterne Flere udviklings-, demonstrations og innovationsprojekter Flere forretningsudviklingsforløb i lokale virksomheder

19 4. Iværksætteri & Innovation
Derfor: Fornyelse er afgørende – både i form af nye produkter, forretningsmodeller mm. i eksisterende virksomheder og etablering af helt nye virksomheder Virksomhedernes gennemsnitlige levetid falder Globalisering betyder krav om øget produktivitet og konkurrencekraft Vækstiværksættere (3%) står for 34% af omsætningen , 61% af eksporten og 41% af de samlede ansatte Stadig stor andel af traditionel industri i Silkeborg som er udsat for globalkonkurrence Regionalt og nationalt fokusområde

20 4. Iværksætteri & Innovation
Det gør vi: Vækstiværksætteri: Etablerer en ny virksomhedskuvøse målrettet vækstiværksættere (”et Team Danmark-center for vækstiværksættere”) Øger fokus på Spin-off fra eksisterende virksomheder Markedsfører Silkeborg som iværksætterby (årets iværksætter, iværksætterdag mm.) jf. også Erhvervsbranding Sikrer synlige udbud af kommunale opgaver Øger fokus på innovation og entreprenørskab på områdets uddannelsesinstitutioner jf. også Menneskelige ressourcer

21 4. Iværksætteri & Innovation
Det gør vi: Innovation: Øger fokus på udvikling af nye forretningsmodeller og innovation i eksisterende erhvervsliv Fortsat fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling Øger fokus på internationalisering og eksport Arbejder for flere dynamiske og innovative virksomhedsmiljøer

22 5. Miljø & Energi Udvikle vores erhvervsklynge indenfor miljø og energi Effektmål: Øget antal arbejdspladser indenfor energi- og miljø Øget værditilvækst Flere udviklings-, demonstrations og innovationsprojekter

23 5. Miljø & Energi Derfor: Miljø & Energi er en erhvervsmæssig specialisering i Silkeborg Miljø & Energi-branchen i Silkeborg er i høj vækst Vi har videnmiljøer/universitetsmiljøer i international klasse (DTU-Aqua og DMU-Aarhus Universitet) Vi har nationalt anerkendte formidlingsaktiviter og oplevelser (Aqua) Vi har et etableret virksomhedsmiljø for Miljø & Energi-virksomheder på Ferskvandscentret Miljø & Energi er en regional megasatsning og en global højvækstbranche

24 5. Miljø & Energi Det gør vi: www.silkeborgkommune.dk
Udvikler Ferskvandscentret (FVC) Arbejder for at styrke uddannelsesmiljøet på FVC Arbejder for at udvikle FVC’s erhvervsprofil og samarbejde med relevante aktører Arbejder for at udvikle samarbejdet mellem videnmiljø på FVC og virksomheder i Silkeborg Udlægger nye attraktive motorvejsarealer til miljø & energi-virksomheder jf. også Ny motorvej Målretter fokus på (vækst)iværksætteri i miljø- og energi-branchen jf. også Innovation & Iværksætteri Øger fokus på Silkeborg Kommune som efterspørger af miljøteknologiske løsninger Kortlægge nye erhvervsmæssige muligheder indenfor fx sol og vind.

25 6. IT & Videnservice Udvikle Silkeborg som et attraktivt sted at drive og placere IT- og servicevirksomheder Effektmål: Øget antal arbejdspladser indenfor it- og videnservicebranchen Større værditilvækst Flere udviklings-, demonstrations og innovationsprojekter

26 6. IT & Videnservice Derfor:
IT-branchen i Silkeborg er stærk og er i vækst IT & Videnservicebranchen står for en stor del af værdiskabelsen i kommunen Godt organisatorisk fundament (IT-forum Silkeborg, IT-hus og IT-netværksagent) Regional satsning (Ikraft mm.) Har synergieffekt til andre brancher, der er i vækst Anvendelse af IT er en global vækstdriver (OECD) E-skills er en afgørende kompetence i fremtiden IT & Videnserviceerhverv hjælper andre…

27 6. IT & Videnservice Det gør vi: www.silkeborgkommune.dk
Arbejder målrettet for flere IT-vækstiværksættere jf. også Innovation & Iværksætteri Arbejder for lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft for områdets IT-virksomheder og videnserviceerhverv Infrastruktur (motorvej, ny banestrækning etc.) Kortlægger behov for fælles markedsføring, rekruttering mm. Sætter fokus på samspil mellem IT og andre brancher herunder særligt miljø & energi-branchen Kortlægger virksomhedernes behov for nye IT-uddannelser i Silkeborg Udvikler IT-huset til en dynamisk omdrejningspunkt for IT-iværksætteri Arbejder for at styrke virksomheder og borgernes ”e-skills” Etablerer nye erhvervsområder målrettet IT-virksomheder og andre videnservice erhverv jf. også Rammer for udvikling

28 7. Oplevelser & Detailhandel
Udvikle Silkeborg som oplevelses- og handelsby Effektmål: Flere gæster Øget omsætning Øget tilfredshed med vores turismeservice Flere arbejdspladser i detailhandel og oplevelsesbranchen

29 7. Oplevelser & Detailhandel
Derfor: Silkeborg er den største indenlandske turistdestination i Region Midtjylland - og en af de største i Danmark Turisterhvervet har betydning for andre erhverv som fx detailhandel Turisterhvervet har markedsføringsmæssig betydning Der er et uudnyttet turismepotentiale i Silkeborg – bl.a. indenfor erhvervsturisme Detailhandlen er vigtig for byens liv

30 7. Oplevelser & Detailhandel
Det gør vi: Turisme: Udvikler det organisatoriske set-up for vores turismeservice Øger den digitale service for vores gæster Udvikler vores oplevelsesvirksomheder i et forretningsmæssigt perspektiv Forfølger potentialet indenfor erhvervsturisme Detailhandel: Skaber bedre rammer for byens liv (Søtorv, Havn, nyt Midtbycenter) Medvirker til forretningsudvikling i detailhandlen med særligt fokus på at skabe gode butiksoplevelser

31 8. Erhvervsbranding Silkeborg skal være kendt og anerkendt som en dynamisk erhvervskommune Effektmål: Silkeborg skal ”indadtil” have en mere fælles bevidsthed om erhvervsmæssige styrker og positiv udvikling Silkeborg skal eksternt være mere kendt som et dynamisk sted at drive og placere virksomheder. Der skal fx være særligt gode muligheder for iværksættere og virksomheder indenfor miljø & energi og IT- og videnservice

32 8. Erhvervsbranding Derfor:
Vi har behov en intern fælles bevidsthed om vores erhvervsmæssige styrker og udvikling Vi har behov for et stærkere og mere klart erhvervsmæssigt brand udadtil Vi vil skabe mere udviklingsparathed og sammenhæng samt flere partnerskaber

33 8. Erhvervsbranding Det gør vi:
Laver en strategi for erhvervsmæssig branding af Silkeborg med et internt og eksternt erhvervsliv som målgruppe og med udgangspunkt i realisering af vores erhvervspolitik og vores erhvervsmæssige styrker Markedsfører den nye motorvej som Danmarks mest spændende erhvervsdestination jf. Ny motorvej

34 9. Udvikling i partnerskab
Silkeborg skal være kendt som stedet hvor udvikling skabes i partnerskab Effektmål: Flere udviklingsprojekter i partnerskaber

35 9. Udvikling i partnerskab
Derfor: Behov for flere partnerskaber for at udvikle Silkeborg i fremtiden Succesfulde europæiske erhvervsbyer er kendetegnet ved stærke partnerskaber

36 9. Udvikling i partnerskab
Det gør vi: Udvikler en Silkeborg-model for dialog og partnerskab om erhvervsudvikling med et princip om, at Silkeborg Kommune primært bruger ressourcer, der hvor andre bidrager Sætter fokus på udviklingspartnerskaber internt i Silkeborg Kommune Arbejder for konkrete udviklingspartnerskaber om udvikling af erhvervsarealer ved ny motorvej, erhvervsbranding, udnyttelse af Det gamle rådhus mm. Øger fokus på etablering af flere regionale og nationale partnerskaber Øger dialogen med nationale udviklingsaktører

37 Data og proces

38 Vores data Konturanalyse for Silkeborg Kommune, Region Syddanmark 2009
Velstands- og erhvervs-udvikling i mellemstore danske byer, RegLab & Copenhagen Economics 2010 Bosætningsanalyse for Silkeborg Kommune, Gallup 2010 Diverse tal og analyser fra DI, Region Midtjylland mfl. 2010 Egne tal og analyser 2010

39 Overordnet køreplan for erhvervspolitikken 2010
Analyse og indsamling af viden Finpudsning af data Offentligt møde 26. august Styregruppe- møde 6. september Styregruppe-møde 7. oktober Lance-ring 9. november Maj Juni Juli August September Oktober November Dialogmøder med aktører Præsentation af grund-ideer for styregruppe Dialogmøder fortsat Behandling i Økonomiudvalg 4. oktober Vedtagelse i Byrådet 25. oktober Noter: Vi er midt i en proces… Når den nye kommune starter 1. januar 2007 er vi klar med en erhvervsudviklingsstrategi Strategien udmøntes i konkrete handlinger der vedtages i en årlig handlingsplan af EPKU. I 2007 sker det i januar Mit oplæg til en strategi er baseret på forskellige indspil, herunder selvfølgelig Vækstkomitéens notat ”Rummelighed til Vækst” og de gennemførte to-parts drøftelser

40 Udvalgte dialogmøder om ny erhvervspolitik
Borgmesterens dialogmøder 2010 erhvervSilkeborg Silkeborg Åben Silkeborg Uddannelsesforening IT-forum DI-Silkeborg ”Det Gamle Rådhus” Det Lokale Beskæftigelsesråd Åben innovationscafe Jyske Bank Debatmøde Økonomiudvalget Region Midtjylland Ferskvandscentret erhvervSilkeborg Repræsentantskab Borgmesterens virksomhedsbesøg 2010

41 SWOT: Silkeborg som erhvervskommune
Styrker: Alsidig erhvervsstruktur Attraktiv arbejdsstyrke der vokser Enstrenget erhvervsservice erhvervSilkeborg mfl. Geografi – tæt på Århus Høj værditilvækst Muligheder: Ny motorvej Fremme vores ”energi & miljøklynge” Øget vækstiværksætterindsats Kompetenceudvikling Innovation, oplevelsesbaseret forretningsudvikling og internationalisering Udvikling af IT- og videnservice Svagheder: Svagt erhvervsimage ”For få jobs…” For få stærke partnerskaber Vi er mere reaktive end proaktive Trusler: Faldende produktivitet Mangel på jobs til ufaglærte og lavtuddannede Mangel på arbejdskraft fra 2015 ”Hvis ikke vi gør det….” 41 41

42 Dem sammenligner vi os med…
Silkeborg – og 24 andre mellemstore danske byer: Esbjerg Randers Kolding Horsens Vejle Roskilde Helsingør Herning Næstved Fredericia Viborg Køge Holstebro Hørsholm Slagelse Hillerød Sønderborg Holbæk Hjørring Frederikshavn Haderslev Skive Ringsted Svendborg De mellemstore byer driver væksten i Danmark!

43 Gode idéer til handlinger
Har du gode idéer til handlinger, der skaber vækst indenfor de valgte indsatsområder, må du meget gerne kontakte Silkeborg Kommune. Udviklingschef Gregers Pilgaard Mobil: Vi vil gerne skabe yderligere vækst sammen med dig!

44 Tak for jeres bidrag En særlig tak til alle, der har deltaget i dialogmøder om erhvervspolitikken i 2010, For inspiration, faglig sparring og mange gode idéer til handling. Vi håber, at I også vil være med til at gøre politikken til virkelighed!


Download ppt "3000 flere jobs Erhvervspolitik for Silkeborg Kommune 2010 –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google