Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geriatrisk Afdeling, AUH

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geriatrisk Afdeling, AUH"— Præsentationens transcript:

1 Geriatrisk Afdeling, AUH

2 Den geriatriske patient
Akut medicinsk sygdom Flere kroniske sygdomme Funktionstab Evt. sociale problemer Typisk patient over 70 år

3 Geriatrisk udredning Tage udgangspunkt i patientens problemer
Afdække alle patientens sygdomme Afklare samspillet mellem de forskellige sygdomme Kritisk gennemgang af patientens medicin Vurdere funktionstab Vurdere sociale problemstillinger Behov for profylaktiske tiltag

4 Samarbejde og samarbejdspartnere
Tværfagligt samarbejde Læger Sygeplejersker Fysioterapeuter Ergoterapeuter Tværsektorielt samarbejde Hjemmepleje Praktiserende læge Pårørende

5 Funktioner i Geriatrisk Afdeling, AUH

6 Geriatrisk Akutteam Formål: at undgå indlæggelse
Indlæggelsestruede ældre patienter Henvises fra praktiserende læge eller vagtlæge Udredning og behandling i eget hjem

7 Opfølgning efter indlæggelse
Formål: Påvise en høj patienttilfredshed hos de akutte syge ældre patienter Forbedre sundheden for akutte syge ældre ved at øge overlevelsen med 5% Reducere de sundhedsøkonomiske omkostninger ved at reducere indlæggelsesvarighed og reducere genindlæggelser med 20%

8

9 Inklusionskriterier Akutte syge ældre patienter indlagt på Medicinsk Visitationsafsnit (THG) 75+ årige 14. november 2012 – 13. maj 2013: interventionsgruppe 14. november 2011 – 13. maj 2012: kontrolgruppe Udskrivelsesdiagnoser: Lungebetændelse KOL Dehydrering Blærebetændelse Forstoppelse Mave-tarm infektion Anæmi

10 Eksklusionskriterier
Patienter med terminalerklæring Patienter, der allerede er i kontakt med et andet geriatrisk team Udskrives fra MVA til anden afdeling

11 Hospital i hjemmet

12 Hospital i hjemmet Blodprøver Urinprøver Hjertekardiogram
Blærescanning Intravenøs medicin Væsketilskud Blodtransfusion Optræning - hjælpemiddelvurdering

13 Baseline karakteristika
Intervention (n=202) Kontrol (n=205) p-value Kvinder (%) 115 (57) 131 (64) 0.15 Gennemsnitsalder (sd) 86.0 (5,61) 85.3 (5.86) 0.22 Udskrivelsesdiagnose (%) pneumoni KOL dehydratio UVI obstipation gastroenterit anæmi 83 (41) 18 (9) 10 (5) 61 (30) 1 (0,5) 8 (4) 21 (10,5) 74 (36) 4 (2) 39 (19) 54 (26) 2 (1) 6 (3) 26 (13) <0.01 Udskrevet til: (%) hjemmet geriatrisk afdeling død 144 (71) 58 (29) 70 (34) 130 (63) 5 (3)

14 Patienttilfredshed

15 Genindlæggelser Odds Ratio = 0.98 (95% CI: 0.59; 1.64)

16 Genindlæggelser Undgåelige genindlæggelser Intervention n=202 Kontrol
Alle genindlæggelser 35 (17,3 %) 36 (17,6 %) Undgåelige genindlæggelser 13 (6,4 %) 20 (9,8 %) Introduktion Metode Resultater Konklusion

17 Forskningsenheden ved Geriatrisk Afdeling, Århus Sygehus
30-dags dødelighed 21,5 % 11,9 % Odds Ratio= 0,35 (95% CI: 0,18; 0,67) p=0,01 Introduktion Metode Resultater Konklusion Forskningsenheden ved Geriatrisk Afdeling, Århus Sygehus

18 Indlæggelsesvarighed
Wilcoxon ranksum test: p<0.01 Introduktion Metode Resultater Konklusion Forskningsenheden ved Geriatrisk Afdeling, Århus Sygehus

19 Konklusion Høj patienttilfredshed Genindlæggelser reduceret med 1,3%
Undgåelige genindlæggelser er reduceret med 34% Øget overlevelse på 12% Indlæggelsesvarigheden er reduceret med 5 dage De sundhedsøkonomiske omkostninger er reduceret Hjemmeplejens omkostninger endnu ukendt Introduktion Metode Resultater Konklusion


Download ppt "Geriatrisk Afdeling, AUH"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google