Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Kvinder kan…” Statistik om kvindelige iværksættere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Kvinder kan…” Statistik om kvindelige iværksættere"— Præsentationens transcript:

1 ”Kvinder kan…” Statistik om kvindelige iværksættere
- opdateret med 2006-tal fra Danmarks Statistik Uge

2 1. Antal iværksættere Der er 3 gange så mange mandlige iværksættere som kvindelige. Der er et stigende antal kvindelige iværksættere – 29 pct. flere i 2006 end i 2001 Men der er en større stigning i antallet af mandlige iværksættere – 32 pct. flere i 2006 end i 2001

3 2. Kønsfordeling Selvom der er et stigende antal kvindelige iværksættere, er andelen er nogenlunde konstant over tid. Den svinger mellem 25 og 27 pct.

4 3. Iværksættere 2006 efter region
Mænd Kvinder I alt pct Region Hovedstaden 5116 1808 6924 73,9 26,1 100 Region Midtjylland 2966 984 3950 75,1 24,9 Region Nordjylland 1256 418 1674 75,0 25,0 Region Sjælland 2290 742 3032 75,5 24,5 Region Syddanmark 2625 895 3520 74,6 25,4 Danmark 14253 4847 19100 Der er langt flest kvindelige iværksættere i Region Hovedstaden, pct. af de kvindelige iværksættere etablerede virksomhed her. Andelen er også højere i Region Hovedstaden, idet der er 26,1 pct. kvindelige iværksættere – mod 25,4 pct. for hele landet.

5 4. Etableringshyppighed - iværksættere pr. 1000 indbyggere (16-66 år)
Mænd Kvinder I alt promille Region Hovedstaden 9,2 3,2 6,2 Region Midtjylland 7,2 2,5 4,9 Region Nordjylland 6,5 2,3 4,4 Region Sjælland 8,5 2,8 5,6 Region Syddanmark 6,6 4,5 Danmark 7,8 2,7 5,3 Etableringshyppigheden blandt både mænd og kvinder er højest i Region Hovedstaden. Herefter følger Region Sjælland.

6 5. Etableringshyppighed – top 10 kommuner - iværksættere pr
5. Etableringshyppighed – top 10 kommuner - iværksættere pr indbyggere (16-66 år) Kvinder Mænd Rudersdal 5,2 Hørsholm 12,0 Gentofte 5,1 Sorø 4,9 11,2 Kalundborg 4,3 Stevns 11,1 Gribskov 4,2 10,8 Nordfyns 4,0 Faxe 10,4 Helsingør 3,8 Herlev København 3,7 10,3 Fredensborg 3,6 10,2 Hillerød Hedensted 9,7 Nordsjællandske kommuner ligger højt

7 6. Top 10 brancher i 2006 Kvinder (6 pct. af alle)
1. Anden virksomhedsrådgivning 2. Almindelig rengøring 3. Udlejning af erhvervsejendomme 4. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 5. Restauranter 6. Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 7. Vognmandsvirksomhed 8. Bygge- og anlægsentreprenører 9. Tømrer- og bygningssnedkere 10. Murerforretninger Mænd (32 pct. af alle) 1. Tømrer- og bygningssnedkere 2. Anden virksomhedsrådgivning 3. Bygge- og anlægsentreprenører 4. Udlejning af erhvervsejendomme 5. Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 6. Vognmandsvirksomhed 7. Murerforretninger 8. Restauranter 9. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 10. Malerforretninger Næsten en tredjedel af de mandlige iværksættere starter virksomhed i top-10 brancherne. Mens det er kun 6 pct. af kvinderne. Kvindernes branchevalg er altså ikke så koncentreret som mændenes.

8 7. Selskabsform Kvinder Mænd
Andelen af mandlige iværksættere, der starter selskaber er næsten dobbelt så stor som den kvindelige andel

9 8. Alder ved opstart Der er en højere andel af unge mænd, der etablerer virksomhed. Der er lidt mindre aldersmæssig spredning på de kvindelige iværksættere. Gennemsnitligt set er kvindelige og mandlige iværksættere dog lige gamle (38 år).

10 9. Uddannelse Anm.: Mvu er inkl. Bachelor, LVU inkl. PhD Selvom de mandlige iværksættere i lidt højere grad end de kvindelige har en uddannelse, er der en højere andel af de kvindelige iværksættere, der har en videregående uddannelse.

11 10. Uddannelse i fht. befolkningen
Anm.: Mvu er inkl. Bachelor, LVU inkl. PhD. Aldersafgrænset år Iværksættere har i højere grad end befolkningen en uddannelse. Særligt er der en højere andel af de kvindelige iværksættere, der har en lang videregående uddannelse.

12 Kontor (erhvervsfaglig) Tømrer (erhvervsfaglig)
11. Typisk iværksætter Alder Uddannelse Civilstatus Antal børn Stilling året før Sektor året før Erhvervserfaring Brancheskift Løn Formue 38 år Kontor (erhvervsfaglig) Gift eller samboende 1 barn Lønmodtager Private sektor 10 år Ja kr. kr. 38 år Tømrer (erhvervsfaglig) Gift eller samboende 1 barn Lønmodtager Private sektor 11,5 år Ja kr. kr.

13 12.1 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed Civilstatus
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Enlig 29,9 28,5 29,5 Gift eller samboende 70,1 71,5 70,5 I alt 100,0 Hovedparten af både de mandlige og de kvindelige iværksættere er enten gift eller samboende.

14 12.2 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed Erhvervserfaring
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Op til 5 års erfaring 26,5 32,8 28,1 Mere end 5 års erfaring 73,5 67,2 71,9 I alt 100,0 En højere andel af de mandlige iværksættere – end de kvindelige – har mere end 5 år erhvervserfaring inden de etablere virksomhed.

15 12.3 Iværksætternes udgangspunkt - i november året før de etablerede virksomhed Beskæftigelse
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Leder 18,5 12,4 17,0 Lønmodtager 68,1 66,2 67,6 Ledig 5,2 7,6 5,9 Uden for arbejdsstyrken 8,1 13,8 9,6 I alt 100,0 Andelen af mandlige iværksættere, der har været i beskæftigelse året inden opstart er højere end den tilsvarende andel for kvinderne.

16 12.4 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed Sektor
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Offentlige sektor 6,8 19,5 10,0 Private sektor 79,8 59,1 74,6 Uoplyst 13,4 21,4 15,4 I alt 100,0 Næsten 20 pct. af de kvindelige iværksættere var ansat i den offentlige sektor året før de etablerede egen virksomhed. Mens det kun var 7 pct. af de mandlige iværksættere.

17 12.5 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed Ledighed
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Ingen/ukendt 80,4 70,0 77,7 Op til et kvart år 9,9 14,7 11,1 Mere end et kvart år 9,7 15,4 11,2 I alt 100,0 En højere andel blandt kvinderne havde været arbejdsløse året før virksomhedsetableringen.

18 12.6 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed Lønindkomst
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Under kr. 28,1 38,0 38,9 kr. 10,4 17,0 5,5 kr. 50,1 41,0 5,6 kr. og derover 11,4 4,0 50,0 I alt 100,0 En højere andel af de mandlige iværksætteres lønindkomst lå på kr. eller derover året før opstart.

19 12.7 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed Formue
Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere Under kr. 62,4 65,3 63,2 kr. 6,3 7,0 6,5 kr. 11,0 11,9 11,2 kr. og derover 20,3 15,8 19,1 I alt 100,0 Andelen af mandlige iværksættere med en formue på over kr. året før opstart var lidt højere end andelen blandt kvinderne. Ellers er fordelingen relativ ens for mænd og kvinder.

20 13. Overlevelse - af virksomheder startet af hhv. mænd og kvinder
Mandlige iværksætteres virksomheder overlever lidt oftere end kvindelige iværksætteres efter 5 år.

21 14. Overlevelse – kvinder med små børn og andre kvinder (20-40 år)
Virksomheder, som er etableret af kvindelige iværksættere med små børn, overlever i lige så høj grad som andre virksomheder, etableret af kvindelige iværksættere i samme aldersgruppe.

22 15. Virksomhederne 5 år efter opstart
Mænd Kvinder 4 typer: Hobby under i omsætning Livsstil: Over i omsætning, ingen ansatte Arbejdsgiver: Op til 10 ansatte Større virksomheder: Over 10 ansatte Iværksættere fra 2001, undersøgt i 2006: Der er stort set samme fordeling på de 4 typer blandt mandlige og kvindelige iværksættere En større andel af mændene har ansatte (41 pct.). 33 pct. af kvinderne har ansatte efter 5 år.

23 Antallet af vækst-iværksættere
Antallet af vækst-iværksættere Mænd 159 Kvinder 25 Uoplyst køn 126 Total 310 Anm.: Andelen af virksomheder, hvor det ikke er muligt at finde en stifter/iværksætter er stor blandt gruppen af vækstiværksættere. Det er primært virksomheder, der er oprettet i selskabsform, hvor der ikke kan findes en person. Hvis det antages, at de uoplyste fordeler sig på køn, som for de nyoprettede selskaber (dvs. 15 pct. etableres af kvinder og 85 pct. af mænd) bliver andelen af kvindelige vækstiværksættere på 14 pct. Hvis der er derimod ikke er nogen af de uoplyste, der er kvinder, bliver andelen på 8 pct. Kvinderne udgør ca. 10 pct. af vækstiværksættere.


Download ppt "”Kvinder kan…” Statistik om kvindelige iværksættere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google