Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18. maj 2011Regionalmøde Rungsted VELKOMMEN. 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted AGENDA Medlemssituationen Register over dårlige betalere Introduktionskort.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18. maj 2011Regionalmøde Rungsted VELKOMMEN. 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted AGENDA Medlemssituationen Register over dårlige betalere Introduktionskort."— Præsentationens transcript:

1 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted VELKOMMEN

2 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted AGENDA Medlemssituationen Register over dårlige betalere Introduktionskort Tiltag vedr. rekruttering Kampagne Fastholdelse Medlemsundersøgelser Pesticider… Klubnyt – kommunikation DGU-klubber

3 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted Nye golfspillere Nye golfspillere Passive 135.600 20.700 5.100 hverdags 11.400 9.400 10.000 700 3.100 fuldtids 200 Pr. 16/5 - 2011 Samlet stigning i aktive spillere på 1348 Lav konvertering af fuldtid til fleks Lav konvertering af passiv til fleks Håb for fremtiden: Flere nye golfspillere, nedgang i antal der stopper og konvertering fra fleks til fuldtid HVAD ER DER SKET DET SIDSTE ÅR? 2.000

4 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted DÅRLIGE BETALERE DGU’s bestyrelse har besluttet ikke at oprette et register Fordi: Restance skal være mere end 4.800,- Bestyrelse skal træffe afgørelse om eksklusion Medlemmet må ikke bestride restancen Megen administration forbundet med oplysningspligten og indsigtsretten Se mere på: http://www.danskgolfunion.dk/om- dgu/organisation/bestyrelse/dagsordener-og-referaterhttp://www.danskgolfunion.dk/om- dgu/organisation/bestyrelse/dagsordener-og-referater

5 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted BRUG AF INTRODUKTIONSKORT ”På baggrund af gensidighedsprincippet herunder repræsentantskabsbeslutninger og på møder i mellem de nordiske forbund fastsættes følgende henstillinger for brug af DGU - og Nordisk Introduktionskort.” Klubber der ikke tager imod spillere med introduktionskort, får ikke udstedt introduktionskort til egen bestyrelse.

6 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted FLERE MEDLEMMER DGU har udviklet fire koncepter som kan downloades på DGU’s hjemmeside. Link til siden

7 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted BANNERANNONCERING De interesserede: Sporten.dk Tv2sport.dk Facebook.com Google.dk Garagegolferne: Golf.dk Facebook.com Google.dk Spilgolf.nu

8 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted Gennemføre medlemsundersøgelse og implementere forandringer FASTHOLDELSE Undersøge årsagerne til udmeldelse og passivt medlemskab Uddanne ansatte og frivillige i golfklubben Hurtig adgang til stor bane Lette overgangen fra kanin til integreret golfspiller Udvikle medlemskabstyper der matcher medlemmernes behov fra vugge til grav Loyalitetsydelser Trivselsmiljø Gør medlemmerne gode til at ramme bolden

9 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted MEDLEMSUNDERSØGELSER Bliv klogere på din klub - spørg medlemmerne Den klubtilpassede medlemsundersøgelse giver jer et seriøst udgangspunkt til at udvikle jeres klub Medlemsundersøgelsen skaffer samtidig både frivillige og nye sponsorer til klubben Der bliver udarbejdet en rapport - et godt udviklings- redskab, som giver et overblik over de indsatser og fremtidige opgaver, der kan være i klubben Det tager cirka 10 - 15 minutter at besvare undersøgelsen, og vi gennemfører medlemsundersøgelsen over en periode på ca. 14 dage Hele forløbet varer syv til otte uger og koster kr. 15.000,- Webbaseret eller papirudgave

10 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted MEDLEMSUNDERSØGELSER Fra udmeldt eller passiv til fleksmedlem I samarbejde med golfklubben foretager vi en undersøgelse blandt klubbens udmeldte og passive medlemmer. Samtidig benytter vi lejligheden til at informere om klubbens fleksmedlemstilbud Mere end en fjerdedel af de udmeldte og passive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, ønsker tilbud om fleksmedlemskab Det tager kun tre minutter at gennemføre undersøgelsen, og vi gennemfører undersøgelsen over en periode på ca. 14 dage Det er gratis for jer at gennemføre denne undersøgelse i et samarbejde med DGU Mere en hver fjerde viser interesse for fleksmedlemskab

11 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted PESTICIDFORBRUGET ER FALDENDE

12 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted NY AFTALE, BREDT FORLIG ”aftale om udfasning af pesticidforbruget på danske golfbaner”, indgået af partierne V, K, DF, S, SF og RV.

13 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted 2-TRINS RAKET 1. skridt: –Faglig undersøgelse af ”minimumsforbruget” med bistand fra relevante interessenter samt eksterne eksperter. 2. skridt: –udarbejde specifikke regler, der skal være færdiggjort efter sommerferien 2011. Herefter vil de politiske aftaleparter igen blive inddraget, når de endelige regler skal fastlægges. De kommende regler vil træde i kræft senest d. 26. november 2011.

14 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted MÅLSÆTNING OG OPGØRELSE Målsætningen er fortsat en udfasning, men nu står der, at dette skal ske i takt med, at der udvikles pesticidfri pleje og andre alternativer Aftalen skal evalueres inden udgangen af 2014. Målsætningen på 0,1 kg. aktivt stof pr. ha, skal evalueres i den faglige undersøgelse og erstattes med et nyt mål, der også tager hensyn til pesticidernes belastning af sundhed og miljø (Belastningsindex). Forbruget vil endvidere fortsat opgøres i kg aktiv stof pr. ha. af hensyn til den historiske udvikling.

15 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted KEMIKALIEINSPEKTIONEN I starten af 2010 fik golfklubberne i Danmark for første gang besøg af kemikalieinspektionen, og dette vil fortsætte i 2011. Klubber der gribes i grove eller gentagne overtrædelser af reglerne, vil blive politianmeldt. (erfaring fra landbrug 5.000-200.000,-kr. i bøde)

16 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted KLUB NYT http://www.danskgolfunion.dk/klubledelse-og- drift/klubnyt

17 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted TAK FOR I DAG


Download ppt "18. maj 2011Regionalmøde Rungsted VELKOMMEN. 18. maj 2011Regionalmøde Rungsted AGENDA Medlemssituationen Register over dårlige betalere Introduktionskort."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google