Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Landsbyvisions-modellen ”Byrådet ønsker,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Landsbyvisions-modellen ”Byrådet ønsker,"— Præsentationens transcript:

1 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Landsbyvisions-modellen ”Byrådet ønsker, at landsbyerne arbejder med at bevare og udvikle deres egne særpræg og kvaliteter” ”Landsbyernes egen identitet og ønsker til fremtidig udvikling bør fremstå tydeligt for både beboere, tilflyttere, politikere og administrationen i kommunen”

2 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Landsbyvisions-modellen Fysiske forhold (Bystruktur, Arkitektur og Landområder omkring landsbyen) Kultur- og naturværdier (Kulturelle minder, traditioner og naturområder) Social kapital (Det sociale liv og fællesskab) Vision for Udvikling (Hvordan skal landsbyen være om 30 år)

3 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Landsbyvisions-modellen Landsbyvisioner, der er klar inden 1. jan 2012, vil kunne indgå i den kommuneplan der skal vedtages i 2013 Er der allerede planer for området? –http://www.hillerod.dk/OmOrganisationen/Politikk er_Strategier.aspx –http://www.hillerod.dk/da/OmHilleroed/Byplanlaeg ning.aspx

4 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Fysiske Forhold Særlige kendetegn ved landsbyen Institutioner og faciliteter Butikker Trafiksikkerhed og offentlig transport Fællesarealer / grønne områder Steder, der opleves som vigtige for landsbyens karakter og identitet

5 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Kultur- og Naturværdier Landsbyens oprindelse, historie og traditioner Erhvervsliv eller bygninger med en historie Fortidsminder, gravhøje og lign. Særlige landskabelige værdier

6 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Social Kapital Landsbyens foreninger ”Ildsjæle” Befolkningsgrundlag – hvor mange bor her? Fællesskab / sociale netværk Aktiviteter (Fastelavn, Skt. Hans etc.)

7 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Vision for udvikling Holdninger, idéer og tanker vedr.: –Nybyggeri –Idrætsfaciliteter –Butikker og Erhvervsliv –Generel udvikling –Turistattraktioner

8 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Fælles for alle 4 områder Registrér, tag billeder, beskriv Indgå i dialog med naboer om livet her Afhold borgermøder, workshops Nedsæt arbejdsgrupper Tegn idéerne ind på kort

9 ________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Videre Proces Udvælg maks. 5 emner der skal fokuseres på Vigtigt at så mange som muligt inddrages i processen Man kan bidrage på mange måder Bliv enige om hvem der gør hvad – og skriv det ned


Download ppt "________________________________________________________________________ Møde med foreningerne 6. oktober 2011 Landsbyvisions-modellen ”Byrådet ønsker,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google