Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fit for Fight seminar september 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fit for Fight seminar september 2009"— Præsentationens transcript:

1 Fit for Fight seminar 14.-15. september 2009

2 Fit for Fight seminar september 2009
Agenda Mandag Tid Emne Ansvarlig 08:30-09:00 Morgenmad - 09:00-09:30 Velkomst og intro JEM 09:30-10:00 Operationali-sering af strategi - oplæg MD 10:00-12:00 Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg MD (intro) Alle 12:00-12:45 Frokost 12:45-14:00 1. Battle JEM (Intro) 14:00-15:00 2. Battle 15:00-15:15 Kaffepause 15:15-16:45 Plenum præsentation MD starter EM faciliterer 16:45-18:00 Open space JEM faciliterer 18:30 … Dinner mm. Tirsdag Tid Emne Ansvarlig 07:45-08:30 Morgenmad - 08:30-9:30 Wrap-up og next steps JEM Fit for Fight seminar september 2009

3 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

4 Formål med dagen Operationalisering af strategi
Konkretisering af ledelse i Toms Operationalisering af nuværende strategi pr. område for resten af 2009 og 2010 Ved at arbejde med: Prioriteter, Målsætninger, Aktiviteter og Fravalg Next steps Hvad skal vi som ledere gøre for at nå vores målsætninger Vi står med konkrete retningslinjer for resten af 2009 og 2010 09:00 til 18:00 08: :30 Mandag 14/9 Tirsdag 15/9 Senere Fit for Fight seminar september 2009

5 Indsendte kommentarer
Behandles i løbet af formiddag/eftermiddag Behandles sidst på dagen Ideer der tages op i EMM Vidensdeling og kortlægning af interne kompetencer (2) Afstemning af de enkelte områders indsatsfokus Forslagskasse Kommercialisering af CSR & aktiv holdning til kostbalance (1) Indtjening og volumen => hvad pusher vi? Kontinuitet i strategi & relationer (2) Chokoladebar/café koncept Vinderkultur, motivation og tillid (3) Hvordan sikrer vi at nå volumen i 2010 i et nedadgående marked med stigende afgifter. Langsigtet strategi, detaljering og fortolkning af ord i visionen samt evt. medarbejder mission (3) Rette organisation til at håndtere de mange forskellige brands? Fit for Fight seminar september 2009

6 Status over Toms Gruppens strategi
Vision & mission Målsætninger pr. hovedstrategi Business planer Kommerciel MWB temaer for 2009 Værdier Projekter pr. hovedstrategi Hovedstrategier (segmenter/markeder) Produktstrategi Konsolideret P/L frem til 2012 Business planer Supply Chain Business planer Stabe 2010 2011 2012 Fit for Fight seminar september 2009

7 Fit for Fight seminar september 2009
Vision Fra Toms.dk Toms Gruppens formål er at være en effektiv, innovativ og respekteret udbyder af konfektureprodukter af højeste kvalitet. Vores forretning har sit udspring i Danmark, men vi ønsker i stigende grad en international ekspansion. Vores overordnede økonomiske mål er lønsom organisk vækst. Vækst i salget skal give vækst på ”bundlinien”. Vi tager udgangspunkt i vores danske rødder, og er stolte af vores historie, som kan føres tilbage til 1872. Fit for Fight seminar september 2009

8 Fit for Fight seminar september 2009
Mission Fra Toms.dk Produktmission At producere chokolade og sukkervarer af høj kvalitet med et fortsat ønske om at benytte naturlige og sunde ingredienser… Økonomisk Mission At lede virksomheden på en udbytterig og bæredygtig måde, for herved at øge virksomhedens værdi for ejerne, og give mulighed for at udvikle vores medarbejdere… Social Mission At lede virksomheden på en måde, der proaktivt anerkender den afgørende betydning, virksomheder har i samfundet, og på den baggrund tage initiativer til at forbedre sociale og miljømæssige forhold lokalt, nationalt og internationalt… Fit for Fight seminar september 2009

9 Status over Toms Gruppens strategi
Vision & mission Målsætninger pr. hovedstrategi Business planer Kommerciel MWB temaer for 2009 Værdier Projekter pr. hovedstrategi Hovedstrategier (segmenter/markeder) Produktstrategi Konsolideret P/L frem til 2012 Business planer Supply Chain Business planer Stabe 2010 2011 2012 Fit for Fight seminar september 2009

10 Fit for Fight seminar september 2009
Værdier Fra Toms.dk Vi tror på værdiskabelse gennem: Forandring Verden forandrer sig i stigende tempo. Vi skal være gode til at se mulighederne i forandringer og have viljen til løbende at justere kursen. For at blive stadigt dygtigere må vi have modet til at løbe kalkulerede risici. Forenkling Vi er tilhængere af ikke at gøre ting mere komplekse, end de behøver at være. Forenkling er vigtig for styrkelse af effektivitet og konkurrenceevne. Åbenhed Vi vil betragtes som en åben virksomhed. Hvor vi kan, deler vi viden internt og eksternt. Ansvarlig adfærd Vi tager ansvar for vores handlinger og søger at minimere eventuelle negative effekter af vores virksomhed. Fit for Fight seminar september 2009

11 Status over Toms Gruppens strategi
Vision & mission Målsætninger pr. hovedstrategi Business planer Kommerciel MWB temaer for 2009 Værdier Projekter pr. hovedstrategi Hovedstrategier (segmenter/markeder) Produktstrategi Konsolideret P/L frem til 2012 Business planer Supply Chain Business planer Stabe 2010 2011 2012 Fit for Fight seminar september 2009

12 Der er 5 områder, vi fortsat vil styrke, for at nå de mål, vi har sat
Forbrugerindsigt Innovation Effektiv Supply Chain Partnerskaber Samarbejde og personlig udvikling + Relationer? + Kundefokus? Fit for Fight seminar september 2009

13 Status over Toms Gruppens strategi
Fit for Fight seminar september 2009

14 Status over Toms Gruppens strategi
Vision & mission Målsætninger pr. hovedstrategi Business planer Kommerciel MWB temaer for 2009 Værdier Projekter pr. hovedstrategi Hovedstrategier (segmenter/markeder) Produktstrategi Konsolideret P/L frem til 2012 Business planer Supply Chain Business planer Stabe 2010 2011 2012 Fit for Fight seminar september 2009

15 Business planer - Kommerciel
Export Sverige Salg Danmark Travel Retail Fit for Fight seminar september 2009

16 Business planer - Supply Chain
Fit for Fight seminar september 2009

17 Status over Toms Gruppens strategi
Vision & mission Målsætninger pr. hovedstrategi Business planer Kommerciel MWB temaer for 2009 Værdier Projekter pr. hovedstrategi Hovedstrategier (segmenter/markeder) Produktstrategi Konsolideret P/L frem til 2012 Business planer Supply Chain Business planer Stabe 2010 2011 2012 Fit for Fight seminar september 2009

18 ”Fit for fight” – topprioriteter for de kommende måneder…
1. Vi skal sælge mere gennem… 2. Vi skal øge indtjeningen gennem… 3. Vi skal producere billigere gennem… 1.1 Skarp eksekvering i butik 1.2 Fokus på afsætningskanaler i vækst 1.3 Bedre kampagnestyring 1.4 Prioriteret kommunikation og forbrugerfokus 1.5 Kommercialisering af nye kompetencer 1.6 Fokus og prioritering af produkter og brands 2.1 Reduktion af unødvendig kompleksitet 2.2 Bedre forecast og planlægning 2.3 ”Margin mix management” 2.4 ”Develop to cost" 2.5 Value engineering på prioriterede produkter 2.6 Bedre aftaler med kunder 3.1 Løbende reduktion af omkostninger herunder spild, lønforbrug og kassation 3.2 Indkøbsoptimering 3.3 Skalerbar og fleksibel produktion 4. Vi skal herudover sikre... 4.1 Samarbejde, læring og respekt på tværs 4.2 Klare mandater i organisationen 4.3 Bedre kommunikation mellem ledelsesniveauerne 4.4 Tværgående effektiviseringstiltag og lean administration 4.5 Risk management (valuta og cash flow optimering) …at organisationen bibeholder sin kampgejst! Fit for Fight seminar september 2009

19 … eller sagt på en anden måde …
V2 SKAL nås EBIT: 33 mdkk Volumen SKAL op "Fyld fabrikkerne" - markedsposition og produktionseffektivitet Vi SKAL vokse! Står vi stille bakker vi! Fit for Fight seminar september 2009

20 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

21 …mere af det samme vender ikke kurverne…
Bedre? Markedsudvikling (i værdi) Sammenholdt med samme periode året før IPO og omkostnings% af omsætningen Tons Anderledes? Fit for Fight seminar september 2009

22 Status over Toms Gruppens strategi
Vision & mission Målsætninger pr. hovedstrategi Business planer Kommerciel MWB temaer for 2009 Værdier Projekter pr. hovedstrategi Hovedstrategier (segmenter/markeder) Produktstrategi Konsolideret P/L frem til 2012 Business planer Supply Chain Business planer Stabe 2010 2011 2012 Hvad betyder det for mit område og for mig? Fit for Fight seminar september 2009

23 Operationalisering af strategi for resten af 2009 og 2010
Vil… Mål… Gør… Fravalg… Fit for Fight seminar september 2009

24 Operationalisering af strategi for resten af 2009 og 2010
Vil… Mål… Gør… Hvad "Vil" vi … Hvilke målsætninger har vi som sikre at vi når det vi "Vil”? Hvad skal vi "Gøre" for at nå disse målsætninger så vi gør det vi ”Vil”? Fravalg… Fit for Fight seminar september 2009

25 Operationalisering af strategi for resten af 2009 og 2010
Vil… Mål… Gør… Max 6 "Vil" Kun et mål pr. "Vil" Så mange understøttende "gør" som nødvendigt "Vil" … skal være meget korte, præcise og nemme at huske, "Vil" skal adressere hvordan vi bliver bedre og smartere, "Vil" er ikke bare mere af det samme! Husk: Værdierne og de tværgående processer "Mål" … skal være SMART Specifikke Målbare Accepterede Realistiske Tidsbestemte "Gør" skal være konkrete handlinger, aktiviteter … "Gør" adresserer hvordan vi gør det, "Gør adresserer hvad vi vil gøre anderledes! Fravalg… Fit for Fight seminar september 2009

26 Operationalisering af strategien for 2010 Workshop
Individuelt I grupper Brain-storm på "Vil" og Fravalg Bliv enige om max 6 stk. "Vil" samt fravalg Udfyld "Mål" og "Gør" Frokost 1. battle inkl.. justere 2. battle inkl.. justere Plenum frem-læggelse 15 min. 90 min. 45 min. 75 min. 60 min. 90 min. Formål: Tid til individuel refleksion Formål: Området opnår enighed om prioriteter og fravalg og operationaliseret disse i opgaver og mål Formål: Forstå hinanden, udfordre hinanden, bryde siloerne og sikre tværgående koordinering Formål: Alle skal kende hinandens prioriteter og fravalg Key points til JCR: Formiddagskaffe kl.?? Frokost kl. Ca Metode: Post-its som kan anvendes senere i grupperum til at prioritere Metode: A0 print af skabelon Hvis tidligt færdige: konkretiser mål (hvordan måles) Metode: 2 grupper battler mod hinanden Metode: Grupperne præsenter en efter en Fit for Fight seminar september 2009

27 Operationalisering af strategien for 2010 Fit for Fight seminar
Niveau for operationalisering på Fit for Fight seminaret Salg DK Salg Int. Sverige Marketing Produktion Logistik Stabe Support Fit for Fight seminar september 2009

28 Operationalisering af strategien for 2010 Next step
Niveauer for operationalisering Next step Salg DK Salg Int. Sverige Marketing Produktion Logistik Stabe Support Team DS Travel Retail Packat AB Produktion Ballerup Logistik Regnskab HR Team Coop Export PIM Toms … Produktion Helseholmen Controlling CSR Team Den Fri Shipping Kunde-service SE Brand Activation Kvalitet IT Legal Counsel Kundeservice Produktion Habo BI Vedligehold Indkøb Innovation Logistik FU A XOCO Masterdata mm. Fit for Fight seminar september 2009

29 Fit for Fight seminar september 2009
Grupper Gruppe Deltagere Rum Facilitator Gruppefører 5 Salg DK SBE, DP, TRW, AWP, Peter Kayser 1 GM SBE 2 Salg Int AVT, PD, MIB, TB CA DPA AVT Sverige NIT, JCA, HTH, RG, TJ JEM NIT 9 Marketing HJR, MATH, UI, AH, SG, LC, SKL, LHL, CHB 4 MD HJR 6 Produktion GP, HJF, HH, JNP, AL, JJE, SSV, JKO, JNI, LRO GP 3 Logistik IWA, JFF, PKD IWA Stabe CR, GBP, MV, PLM, AHA, CD CR Support PSP, SV, MVW PSP HMK Fit for Fight seminar september 2009

30 Fit for Fight seminar september 2009
YES Fit for Fight seminar september 2009

31 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

32 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

33 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

34 Battle skema - Første runde
Gruppe Rum Dommer Salg DK Logistik 1 MD Sverige Stabe 2 GM Salg Int Support 3 DPA Marketing Produktion Storrum JEM Formål: Forstå hinanden, udfordre hinanden, bryde siloerne og sikre tværgående koordinering Metode: 2 grupper battler mod hinanden Fit for Fight seminar september 2009

35 Battle skema - Anden runde
Gruppe Rum Dommer Salg DK Produktion 1 MD Stabe Support 2 GM Salg Int Logistik 3 DPA Sverige Marketing Storrum JEM Formål: Forstå hinanden, udfordre hinanden, bryde siloerne og sikre tværgående koordinering Metode: 2 grupper battler mod hinanden Fit for Fight seminar september 2009

36 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

37 Operationalisering af strategien for 2010 Fit for Fight seminar
Niveau for operationalisering på Fit for Fight seminaret Salg DK Salg Int. Sverige Marketing Produktion Logistik Stabe Support Fit for Fight seminar september 2009

38 Fit for Fight seminar september 2009
Energi Fit for Fight seminar september 2009

39 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

40 Indsendte kommentarer
Behandles i løbet af formiddag/eftermiddag Behandles sidst på dagen Ideer der tages op i EMM CR Vidensdeling og kortlægning af interne kompetencer (2) Afstemning af de enkelte områders indsatsfokus Forslagskasse HMK Kommercialisering af CSR & aktiv holdning til kostbalance (1) GP Indtjening og volumen => hvad pusher vi? Kontinuitet i strategi & relationer (2) Chokoladebar/café koncept Vinderkultur, motivation og tillid (3) PSP Hvordan sikrer vi at nå volumen i 2010 i et nedadgående marked med stigende afgifter. Langsigtet strategi, detaljering og fortolkning af ord i visionen samt evt. medarbejder mission (3) Rette organisation til at håndtere de mange forskellige brands? JEM Fit for Fight seminar september 2009

41 Proces for behandling af indsendte kommentarer
Præsentation af alle indsendte temaer samt metode Open Space på 5 temaer Tema-ejer rapporterer i plenum inkl. Modtagne forslag til actions Output videre-behandles på EM 10 min. 40 min. 25 min. Fit for Fight seminar september 2009

42 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

43 Agenda Velkomst og intro Operationalisering af strategi - oplæg
Identifikation af Vil, Mål, Gør og Fravalg Frokost Battles Plenum præsentation Open space Dinner Wrap-up og Next step

44 Operationalisering af strategien for 2010 Next step
Niveauer for operationalisering Next step Salg DK Salg Int. Sverige Marketing Produktion Logistik Stabe Support Team DS Travel Retail Packat AB Produktion Ballerup Logistik Regnskab HR Team Coop Export PIM Toms … Produktion Helseholmen Controlling CSR Team Den Fri Shipping Kunde-service SE Brand Activation Kvalitet IT Legal Counsel Kundeservice Produktion Habo BI Vedligehold Indkøb Innovation Logistik FU A XOCO Masterdata mm. Fit for Fight seminar september 2009

45 Operationalisering af strategien for 2010 Next step
Vil, Mål, Gør side fra seminar renskrives og endeligt afstemmes WS med afdelinger for at udarbejde Vil, Mål. Gør side Evt. WS 2 til at færdiggøre resultat Vil, Mål, Gør side pr. afdeling præsenteres næste Business Review Konkurrence omkring mest kreative måde at illustrere målsætninger på Materiale til at køre workshop + kopi af præsentationen fra dette seminar ligger allerede på FFF portalen Fit for Fight seminar september 2009


Download ppt "Fit for Fight seminar september 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google