Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor undervisning? Kim Jesper Herrmann, ph.d., adjunkt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor undervisning? Kim Jesper Herrmann, ph.d., adjunkt"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor undervisning? Kim Jesper Herrmann, ph.d., adjunkt
Aarhus Universitet Center for Undervisning og Læring

2 Disposition Om forelæsninger og holdundervisning Kvalitativt studie
Hvad gør studerende? Hvordan opfatter de undervisningen? Diskussion – er nogle strategier bedre end andre? Perspektiver – Fire råd

3 Baggrund

4 Hvorfor forelæser vi på universitetet?
Fordi det er billigt! Fordi det er nemt! Sådan har vi gjort de sidste 800 år! Fordi det er sådan man lærer bedst!

5 Samspillet mellem forelæsning og holdundervisning
Det (uden sammenligning) vigtigste læringsarbejde foregår her Overblik Feedback Læse Læse / løse opgaver Forelæsning Holdundervisning

6 ET kvalitativt studie

7 Holdundervisning Hvad gør studerende? (approach)
Hvordan opfatter de situationen? (perception)

8 Metode Case-udvælgelse Dataindsamling Databehandling Verificering
Tilfældig, men stratificeret på hold og undervisere 12 førsteårsstuderende på BSS Dataindsamling Interviewet to gange Semistrukturerede, individuelle interview Tematiseret interviewguide (Kvale 1994) Konkret holdtime  fyldige beskrivelse Interviewer og studerende kender ikke hinanden - anonymitet Databehandling Optaget og transskriberet i sin fulde længde (338 sider) Data kodet i Nvivo Kombination af deduktive og induktive analysestrategier Between-case displays (Miles & Huberman 2005) Verificering Intrakoder-reliabilitet (ml. 80 og 97%) Interkoder-reliabilitet (100%) Kohærenskriterium (intern validitet) Ekstern validitet

9 Analysestrategi A B

10 Om at tage noter Ehm … så tager jeg noter (…) hvis det ikke er noget, jeg selv har skrevet ned i forvejen (…) Det hjælper rigtig meget at man får skrevet, sat ord på (…) jeg har det bare sådan, at hvis jeg ikke kan skrive det ned, så har jeg heller ikke forstået det (…) Jeg plejer i hvert fald at tage ret mange noter selv alligevel, for som regel er det ikke nok det andre har skrevet. Det giver ikke helt samme mening for en selv, som det gør for dem (Tanja, DA) Så lytter jeg til, hvad de siger, og forsøger at skrive så meget til som muligt (…) Det er også fordi at vi til eksamen må have vores noter med, og så kan man jo i OneNote søge (…) Jeg føler nok, at det er meget vigtigt, at jeg får det hele skrevet ned … jeg er bange for, at jeg ikke kan huske det … jeg synes faktisk tit, at det er svært at formulere med mine egne ord … Derfor tænker jeg, at det nok er bedre at lytte og så skrive deres egne ord ned. Så kan jeg forstå dem senere. (Karina, SA)

11 Om at lytte … så sidder jeg med mine noter og ligesom lytter efter ’Hvordan har de svaret på det her spørgsmål?’ … ’Er det det samme, som jeg har tænkt?’, Øhm, og hvis ikke, det er det samme … så skriver jeg det ned, og hvis det ikke lige er noget, jeg føler, jeg har forstået, det, de har sagt, så kan jeg godt finde på at spørge til sidst … ’Hvad mener I med det her? Er det dét her?’ (Adam, DA) … hvis man fornemmer, at dem der står og holder oplæg ikke har hundrede procent styr på det, så mister man måske også lidt, ehm, incitament til at lytte ordentligt. Fordi man alligevel måske får fat i nogle forkerte ting og så bliver det rettet bagefter, og så kan man lige så godt vente til Susan (underviseren) tager over og siger de vigtige ting (…) folk tager som regel for gode varer det, der bliver sagt, og så stoler man på det (Jonas, SA)

12 Om underviserens rolle
… det er instruktoren, der ligesom er ordstyrer i det omfang det er nødvendigt og ligesom holder undervisningen på sporet […] én, der holder trådene, men samtidig sagtens kan trække sig tilbage (Tobias, DA) … når vi nu kun har de to timer og alt skal gennemgås, så er det svært at nå, at Susan [underviseren] hun får, altså, altså at vi får gennemgået det GRUNDIGT … Interviewer: Hvad er det Susan, hun er god til? Hun er god til at sætte sig igennem og sige ’Dét er forkert’ og ’Dét er rigtigt’ og sådan ’Og her mente jeg dét og dét’ […] når faget er lidt diffust, så har man brug for nogle ret konkrete noter, altså […] der er jo en eksamen. Øhm … og dét [noter] er hun god til at give én. (Kirsten, SA)

13 Om medstuderende Umiddelbart synes jeg helt klart det er en fordel, at vi får lov til at høre hinanden og sammen komme frem til en endelig konklusion. Det er sjovt at høre andres tolkninger og spørgsmål, og mange gange har de andre fokuspunkter, som man eventuelt ikke lige har tænkt over […] Så det synes jeg er meget spændende. (Niklas, DA). Det er også fordi jeg føler, at det Gitte [underviser] siger, er det rigtige […] Hvis vi selv kommer frem til noget, er det lige før jeg tror, det er forkert. (Karina, SA) Jeg synes bare, at det [diskussion med andre studerende] tager tiden fra at kunne få nogle afklaringer [fra underviseren] om hvad der egentlig er rigtig og forkert (Kirsten, SA)

14 Om holdundervisning Jeg forventer også lidt, at på en holdtime, at man arbejder med stoffet på en lidt anden måde, fordi man kan diskutere det […] hvor man selv går aktivt ind og diskuterer (Anna, DA) Interviewer: Så du får noget med dig … fra, fra de timer? I form af noter og så videre. Interviewer: I form af noter, ja … og det er vigtigt? Lige nøjagtigt i det her fag er det rigtig vigtigt (…) så det kommer til at være rigtig rart at have nogle gode noter, når vi nærmer os eksamen. (Sune, SA)

15 Strategier A (Deep) B (Surface) Tage noter Tilføjer til egne Egne ord
For at forstå Så meget som muligt Andres ord For at bestå eksamen Lytte Hvad der bliver sagt Sammenhæng Sammenligner med egen forståelse Hvem der siger det Pointer / svaret ”Stempler ud”, når svaret er faldet Engagere sig i dialog Stiller spørgsmål (til sig selv) Klar over, hvad de ikke ved Har ingen spørgsmål ”Tomme kar”

16 Opfattelser af holdundervisning
B Underviserens rolle Ordstyrer Forelæser Medstuderende Akademiske kolleger Med-ignoranter Holdundervisning Et sted at afprøve forståelse Mini-forelæsning

17 Diskussion

18 Er nogle strategier bedre end andre?
Kilde: Diseth et al. (2010)

19 En kausalmodel Arbejdsindsats (kvantitet) Læringsudbytte
(viden/færdighed) Læringsstrategi (kvalitet)

20 Læring kræver en bearbejdning af stoffet
If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the learner knows already. (Ausubel in Entwistle 2009:19) Establishing concepts or understanding ideas … depends on making links with what we know already and that demands … the conscious attempt to make sense of topics for oneself (Entwistle 2009:16, emphasis added) Learning takes place through the active behavior of the student: it is what he does that he learns, not what the teacher does (Tyler, 1949 in Biggs, 2003, emphasis added)

21 Hvad er så god holdundervisning?
Overblik Feedback Læse Læse / løse opgaver Forelæsning Holdundervisning

22 Perspektivering

23 Undgå fejlslutninger Man har ikke lært stoffet, bare fordi det er gennemgået af andre. At have skrevet noter betyder ikke (nødvendigvis), at man har lært noget. Der er ikke en ”lige” vej til at lære noget. At lære noget er ”bøvlet”. Undervisning handler ikke om at undgå fejl.

24 Fire råd om at deltage i undervisning
Forbered dig inden timen – ellers kan du ikke skelne mellem vigtigt og uvigtigt. Tag dig selv alvorligt – kom til undervisningen for at lære noget. Ikke for at overleve. Stil spørgsmål – de andre har heller ikke forstået det. Deltag i undervisningen – det er dét, der er meningen.

25 Litteratur Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university: what the student does. (2 ed.) Open University Press. Diseth, Å. et al. (2010) Academic Achievement among First Semester Undergraduate Psychology Students: The Role of Course Experience, Effort, Motives and Learning Strategies. Higher Education, 59(3), Entwistle, N. (2009). Teaching for Understanding at University: Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking (Universities Into the 21st Century). (1 ed.) Palgrave Macmillan. Kvale, S. (1994) InterView: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag Miles, M. & Huberman, M. (2005). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2 ed.) Thousand Oaks: SAGE.

26 Hvad skal der til for at holdundervisning lykkes?
Forudsætninger: At de studerende er (vel)forberedte. At de studerende er klar over, hvad de ikke ved. Tillid mellem de studerende. Tolerance over for fejl. Intolerance ift. manglende forberedelse. Klare spilleregler. At underviseren er forberedt. At underviseren er imødekommende At underviseren tør tage lederskab.


Download ppt "Hvorfor undervisning? Kim Jesper Herrmann, ph.d., adjunkt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google