Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens Plejehjem –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens Plejehjem –"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens Plejehjem –
Social- og Sundhedspersonale, relationer, kompetencer og praksis Bent Sørensen, konsulent Pernille Liane Hoff, ergoterapeut

2 Fremtidens Plejehjem åbnet 2014
8000 m2, fordelt på 5 etager 75 lejligheder Sundhedsklinik Fitnesslokaler IT Café Tematiske rum Offentlig restaurant

3 Tankerne bag Fremtidens Plejehjem er drevet af ønsket om højere livskvalitet for beboerne
Sansestimulering Motivation til bevægelse Social inklusion

4 Temarum ”Musik” Temarum ”Den kreative aktivitet” Terrasse med udekøkken Opholdsøer Multirum Temarum ”Wellness” Temarum ”Bibliotek” Temarum ”Køkken” Foyer Fitness Temarum ”Orangeri” Sundheds- og tandklinik Offentlig restaurant ”Victors Madhus” Aktivitetsrum Uderum

5 Medarbejderperspektivet
Mange faggrupper Høj tværfaglighed Eksterne parter

6 Set fra Social- og sundhedsassistentens perspektiv
Er en del af et komplekst netværk af relationer med mange aktører

7 Sam-arbejds-partnere
Projektmedarbejder Ekstern Ergeterapeut Samarbejdspartnere Almen praksis Pårørende Social- og Sundhedshjælpere På-rørende Sam-arbejds-partnere Ekstern Ergo terapeut Konsulent Beboere Social- og Sundhedsassistenter SSH KONS Alm. praksis Ernærings- assistent PROJ SSA SPL ERAS Pædagoger Sygeplejersker ERGO Ergoterapeuter Fri-villige PÆD Fysioterapeuter FYS Frivillige

8 Social- og sundhedsassistentens (formelle) netværk kan bl. a
Social- og sundhedsassistentens (formelle) netværk kan bl.a. angå deltagelse i: ressourcegrupper med andre faggrupper living lab og udviklingsprojekter offentlig/privat sam-skabelse (restaurant, frivillige)

9 Social- og sundhedspersonalets kompetencer ift
Social- og sundhedspersonalets kompetencer ift. til det tværfaglige samarbejde I hvert fald en forståelse for: Det fælles mål (fx sansning, bevægelse, inklusion) Egen faglige identitet og kollegaens Et fælles sprog

10 Ét bidrag til det fælles sprog på Fremtidens Plejehjem - Livsfasemodellen
Livsfasemodellen illustrerer rækken af faser som en plejehjemsbeboer, tendentielt, vil gennemleve, modellen er både funktionel (generalist og specialist) og normativ

11 Yderligere kompetencer hos Social- og sundhedspersonalet
(ift. at agere i det komplekse netværk) I særdeleshed evnen til: at kommunikere at samarbejde at videndele at tage initiativ og ansvar

12 Et eksempel fra hverdagen…

13 Når tværfaglighed virker!
”Lone” 65 år gammel Dissemineret sklerose, depressiv og dårligt ernæret. Plejepersonalets observation: minimal stilling skift, ringe ernæring og decubitus. Indsatsen rettes mod: behandling af decubitus på os sacrum, stadie 3. Der ses nekrose, nedbrudt dermis. Obs! dårlig ernæring, protein mangel. Terapeutisk indsats: Lejring, revurdering af madras samt venderegime.

14 Oplysning-er til ergo. Handling akut, ny madras.
Plejepers. Observerer Billeder, øjenåbner Oplysning-er til ergo. Handling akut, ny madras. Indsats (Triagering) og handling. Plejeplan. Vendeske-ma Kontaktes ernærings-ekspert Overførsel til praksis (lejring) demonstra-tion Ejerskab & tilegne ny viden

15 Tværfaglighed – et samarbejde mellem terapeut og sundhedspersonale.
Vi højner faglighed & kvaliteten af arbejdet som udføres… Terapeut & social –og sundhedspersonale Vi har konsulentroller Vi tilfører metoder/strategier  vi opnår fælles ejerskab. Vi forpligter os til at videreføre viden. Vi skaber en bredere forståelse i forhold til beboernes problemstillinger. Vi bidrager til livskvalitet.

16 At skabe Fremtidens Plejehjem forudsætter den rigtige balance mellem arkitektur, teknologi og pleje, men vigtigst af alt forudsætter det mennesker – mennesker med den rette forståelse, den rette passion og de rette evner.


Download ppt "Fremtidens Plejehjem –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google