Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klubhuse/mødelokaler K

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klubhuse/mødelokaler K"— Præsentationens transcript:

1 Klubhuse/mødelokaler K
Rengøring: Hvad gør vi I dag ? Kulturchef John Romlund

2 Hvad skete der ? Folkeoplysningsudvalget, sag 13, 24. januar 2006
Ishøj Søvej 3, Ishøj Boldklub kr Ishøj Søvej 5, IBK, omklædning kr Ishøj Søvej 7, Dansk Kurdisk Ungdomsklub/ musikskolen kr

3 Hvilke lokaler taler vi om ?
Foreningshuset Strandvangen 54 - Marineforening - Revyforening Torbens Eje - Klubhus 10 petanquebaner 2 fodboldbaner, 1 m/lys Torbens Eje - Hundetræningsareal - Klubhuse, private Brugshundeklub/ Rottweilerklub ISHØJ IDRÆTS & FRITIDSCENTER EKSTERNE BYGNINGER Kunstforeningenshus Ishøj Stationsvej 60 Ejerform: Fed streg = kommunalt ejet Tynd streg = privat ejet Dobbelt streg = kommunalt ejet men med lille økonomisk bidrag fra foreningen + evt. arbejdsindsats. Havnen: (GUL) Klubhusene er bygget som beskæftigelsesprojekter med en mindre del medfinanciering fra klubbernes side. Herefter har driften været klubbens udgift. Spejderne + huse på udendørsarealer i IIF: (Grøn) Spejderne har anvendt det at rydde op og gøre rent efter sig som en del af dannelsen i at være spejder. Det har indgået som en naturlig del af aktiviteten. Der har så været en hovedrengøring om året fra Idrætscentrets side ud af det budget som har været tildelt. Ellers ingen rengøring fra kommunens side. Klubhusene på udendørsarealerne i Idræts & Fritidscentret har ikke permanent rengøring, men lejlihedsvis når det trænger og hovedrengøring en gang om året. Kommunale lokaler med rengøring (BLÅ): Lokaler i kommunale bygninger hvor der udarbejdet en rengøringsplan og gøres rent ifølge denne. Kommunale lokaler uden rengøring (HVID): Ishøj Surfklub Søhesten 21 Bad/omklædning (kommunalt) Ishøj Sportsfiskerklub Ishøj Roklub NIKON Sportsdykkerklub Ishøj Sejlklub Sydkystens Sejllub

4 Hvilke lokaler taler om ?
KFUM Lille Vejleå gruppe Ishøj Søvej 9 KFUM Ishøjerne Vejlebrovej 190 DDS Spejderne Skovvej 39 FDF Ishøj Vejlebrovej 125 ISHØJ IDRÆTS & FRITIDSCENTER EKSTERNE BYGNINGER Egely - Mødelokaler Ishøj Tennisklub Ishøj Cricket Club Ishøj Petanqueklub SB50 Fodbold Dansk kurdisk Ungdomsforening Ishøj Søvej 7 Ishøj Boldklub Ishøj Søvej 3 + 5

5 Klublokaler I Petanqueklubben/Cricketklubben Torslunde Ishøj I F
Sportsfiskerklubben Sportsfiskerklubben

6 Klublokaler II SB50 Fodbold FDF Ishøj Ishøj Tennisklub
Kunstforeningens Hus

7 Gruppearbejde Loven er klar –men virkeligheden en anden
Grupperne skal give et bud på hvordan vi griber denne situation an ved at drøfte oplysningerne og spørgsmålene nedenfor. Er der forskelle der skal tages hensyn til ? Foreningernes formål Lokalernes anvendelse Er der en minimumsgrænse for rengøringstilbudet ? Hvor går den eventuelt ? Skal der være mulighed for særordninger ? Hvilke ?

8 Folkeoplysningsloven
§ 22  Stk. 1  De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Stk. 2  Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af lokaler m.v., der tilhører amtskommunen eller staten. Stk. 3  Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Stk. 4  Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter høring af udvalget. Stk. 5  Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse, jf. stk. 4. Det samlede opkrævede beløb fra hvert område, jf. stk. 4, må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunalbestyrelsens drift af de anviste offentlige lokaler. Stk. 6  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, herunder hvad der forstås ved et egnet offentligt lokale samt om opkrævning af gebyr. Bestemmelsen svarer til den tidligere lovs § 23, stk. 1. Den vederlagsfri anvisning af lokaler og udendørsanlæg omfatter som hidtil også de fornødne birum samt el, varme og rengøring, inventar og undervisningsmateriel. Skolebetjentbistand stilles som i den tidligere lov ikke til rådighed. Kræver ejeren af lokalerne, at skolebetjenten eller andet opsyn medvirker, kan der ikke kræves betaling herfor af foreningerne/brugerne.


Download ppt "Klubhuse/mødelokaler K"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google