Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formulering af strategi ud fra analyse og ”Scenarier”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formulering af strategi ud fra analyse og ”Scenarier”"— Præsentationens transcript:

1 Formulering af strategi ud fra analyse og ”Scenarier”
! Næste Trin: Strategiformulering Beslut, hvilket scenarie, I vil arbejde ud fra de næste 3-5 år. I skal arbejde med beskrivelse af mål for virksomheden og ”rejsen” (handlingerne) mod målet. I danner et fælles billede af jeres vision og strategien for det valgte scenarie. Derpå arbejdes der med konsekvenser af denne beslutning mht. produkter, markeder, intern arbejdsdeling, kompetencer, etc. Der skal beskrives: Vision, Mission og Værdi-grundlag Strategiske Mål Strategiske handlinger – hvad skal der gøres for at nå målene Formulering

2 Mission, vision og værdier
! Man kan lidt populært sige, at en mission giver os mening, mens visionen giver retning. Værdier omhandler fælles forståelse og forventninger til adfærd. Formulering

3 ! Hvad er en mission? Mission = Erklæring om organisationens eksistensberettigelse (”raison d’être”). Missionen beskriver, hvorfor virksomheden eller funktionen eksisterer. Missionen betegnes også: ’idégrundlag’ Missionen skal sige, hvad vi skal – og dermed også hvad vi ikke må. Missionen kan udtrykke hvilke opgaver, vi løser, eller hvilken effekt vi vil opnå gennem vores ydelser. Missionen indikerer samtidig, hvad der er og fremover skal være organisationens kernekompetencer. Formulering

4 Mission formulering 1/2 Spørgsmål Byggeklodser til mission
Skriv Spørgsmål Byggeklodser til mission Hvorfor er vi sat i verden? Hvilke kernekompetencer har vi, som vi også fremover skal dyrke? Hvad er det for aktiviteter vi laver, som berettiger vores eksistens? Hvilken effekt/nytteværdi kommer der ud af vores aktiviteter? Er der noget, der er særligt vigtigt for, at vi opleves som en succes? Hvilken ”branche” er vi i? Er der noget, vi ikke skal beskæftige os med, som kunne være nærliggende? Formulering

5 Mission formulering 2/2 Hvem Handling1 Effekt - hvad
Skriv Hvem Handling1 Effekt - hvad Modtager – for hvem? Indsats – handling 2 Arbejdsdirektoratet skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at sikre en effektiv, kvalitets-bevidst og fremad-rettet administration af Beskæftigelses-ministeriets ydelser. Formulering

6 Hvad er en vision? ! Vision = Erklæring som beskriver, hvorledes virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Vision kommer fra det latinske visio = syn eller drømmesyn. En vision skal være kort og klart formuleret for at fungere som en stærk fælles retning for hele organisationen. Formulering

7 Vision formulering 1/2 Spørgsmål Byggeklodser til vision
Skriv Spørgsmål Byggeklodser til vision Hvilken position drømmer vi om at være i om 3-5 år? Hvordan ser vi os selv i forhold til andre institutioner i vores ønskeposition? Hvad skal vi stræbe efter, for at alle medarbejdere har lyst til at være med ”på rejsen”, og for at vi kan tiltrække de nye kolleger, vi gerne vil have med? Hvor vil vi særligt ”excellere” i vores ønskeposition? Hvad er forskellen på vores nuværende position og det vi drømmer om? Er det noget vi vil undgå, når vi når vores ønskeposition? Formulering

8 Arbejdsdirektoratet ønsker at være kendt
Vision formulering 2/2 Skriv Position/Ambition Hvad er vores særkende? Omfang / Udbredelse Arbejdsdirektoratet ønsker at være kendt som en nyskabende og resultatorienteret organisation I hele landet Formuleres i ”NUTID” Formulering

9 Værdier ! Værdier – værdigrundlag omhandler fælles forståelse og forventninger til adfærd (fx. tillid, støtte, loyalitet og ærlighed) Værdierne tjener som normative langsigtede retningslinier og drivkræfter for medarbejdernes adfærd – på tværs i organisationen. En organisations værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i organisationen, for dens medarbejdere, brugere og andre interessenter. Virksomhedens værdisæt Medarbejderens Formulering

10 Værdi formulering Spørgsmål Byggeklodser til værdier
Skriv Spørgsmål Byggeklodser til værdier Hvilke værdier og holdninger, som vi er stolte af, findes allerede i dag i vores organisation? Er der nogle værdier, vi ”mangler” i forhold til i dag? Hvilke? Hvilken konkret adfærd sætter vi pris på i det daglige arbejde? Hvilke værdier og holdninger vil vi aldrig gå på kompromis med? Hvilken adfærd og hvilke holdninger hos medarbejderne er medvirkende til, at vi får succes? Hvilken adfærd og hvilke holdninger bør belønnes og anerkendes af ledelsen? Hvilke værdier er nødvendige for, at vi kan nå vores vision? Hvilken adfærd vil vi ikke tolerere i vores organisation? Formulering

11 Værdi formulering – ”test”
Skriv Værdi Medarbejdere Kunder/Brugere Ejere Øvrige interessenter A: B: C: D: E: Hvordan forventer vi, at interessenterne vil opleve værdierne? ++ : Wow, yes!! !!: Hva’be’har! (provokerende) : Jo : Tja : Ahr : Nej!! Formulering

12 Strategiske mål Hvordan når Virksomheden visionen?
! Hvordan når Virksomheden visionen? Konkrete mål som kan udledes af visionen og analysearbejdet? Hvad skal der til for at indfri de konkrete mål? Hvordan vil vi måle udviklingen? (kritiske succesfaktorer) Formulering

13 Noter de strategiske områder her:
Skriv Formulering


Download ppt "Formulering af strategi ud fra analyse og ”Scenarier”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google