Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pressemøde mandag den 29. august Kl. 14.00. Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor Mission.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pressemøde mandag den 29. august Kl. 14.00. Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor Mission."— Præsentationens transcript:

1 Pressemøde mandag den 29. august Kl. 14.00

2

3

4 Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor Mission

5 Visioner Retssikkerhed Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair – og det opleves sådan.

6 Visioner Service Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov - det er både de og vi bedst tjent med.

7 Visioner Kvalitet Vores arbejde er af høj kvalitet – det forventes af os.

8 Visioner Effektivitet Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

9 Visioner Åbenhed Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

10 Visioner Attraktiv arbejdsplads Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder – det giver arbejdsglæde og resultater.

11 Milepæle - 2005/2006 Selvangivelsesprocedurerne forenkles i et forstadie til systemmoderniseringen og der tages skridt til at reducere antallet af unødvendige ændringer af forskud Vi etablerer nye specialenheder og kompetencecentre Der arbejdes på at optimere arbejdsprocesserne (best practice) Vi sikrer en konsekvent implementering af indsatsstrategien og nye måltal Vi forbedrer vores servicekanaler (særligt KKC) Inddrivelsen samles og begynder at bruge det nye forbedrede regelgrundlag ESDH rulles ud i hele organisationen

12 Milepæle - 2007 Vi tager det nye inddrivelsessystem i brug Fogederne får et nyt samlet regelgrundlag at arbejde efter Virksomhederne får Én skattekonto, som samler alle deres mellemværender med os TastSelv erhverv moderniseres og kan integreres med andre portaler og virksomhedernes økonomisystemer Indsendelsen af virksomhedernes selvangivelse digitaliseres og der laves digitale udsøgningsværktøjer Som et led i at fremrykke ligningsindsatsen etableres udsøgningsfaciliteter, således at så meget som muligt er kontrolleret inden årsopgørelsen dannes Der etableres flere indberetningsløsninger og TastSelvBorger moderniseres

13 Milepæle - 2008/2009 E-indkomst går i luften og får betydning for en række løsninger indenfor og udenfor skatte- og inddrivelsesområdet. Vi får månedlige indkomstoplysninger, som bliver en fordel for kontrolarbejdet, for inddrivelsen og for at give borgerne en bedre service. Vi går fra to til en skatteberegning om året Der implementeres en ny TastSelv-pakke Flere private og offentlige indberettere autoriseres til løbende at ændre forskudsregistreringen efter samtykke med skatteydere Den fremrykkede ligning effektiviseres ved at supplere udsøgningsfaciliteterne med sagsstyringsfaciliteter Lønindeholdelse gøres til en del af trækprocenten

14 Motorregistreringen sker digitalt i SKAT Borgerne får adgang til opdaterede (real time) skatteoplysninger på nettet Der er kun én opkrævnings- og afregningsmekanisme på borgerområdet Der er oprettet en række eServices, som gør skatteoplysninger tilgængelige for os selv, andre myndigheder og for andre aktører, der er bemyndigede hertil

15


Download ppt "Pressemøde mandag den 29. august Kl. 14.00. Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor Mission."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google