Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde 15. september 2014. Vision En bæredygtig skole/SFO, som udvikler den praktiske del af fagenes indhold, for at fremme elevernes forståelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde 15. september 2014. Vision En bæredygtig skole/SFO, som udvikler den praktiske del af fagenes indhold, for at fremme elevernes forståelse."— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde 15. september 2014

2 Vision En bæredygtig skole/SFO, som udvikler den praktiske del af fagenes indhold, for at fremme elevernes forståelse og højne det faglige niveau. At skabe et godt arbejdsmiljø for elever og lærere/pædagoger At skolen herigennem fastholder/rekrutterer kvalificerede lærere på/til Højelse Skole. Skolen vil gerne være kendt for at forene den teoretiske viden med den praktiske viden.

3 Vision Skabe livsduelige selvstændigt tænkende unge mennesker Faglighed – at få mest muligt ud af børnenes potentiale Skabe glæde for børnene

4 Mission At give alle børn mulighed for at lære i et trygt miljø, så de har mulighed for at afslutte 9. klasse med en tilfredsstillende afgangsprøve, der giver adgang til alle ungdomsuddannelser. At alle eleverne udvikler sig socialt og emotionelt til at indgå menneskelige relationer og påtage sig et samfundsmæssigt ansvar.

5 Reformens overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

6 Det faglige niveau På baggrund af de seneste års indsats kan det konstateres, at danske elever i dag læser ligeså godt i 3. klasse, som de før gjorde i 4. klasse. Med reformen og det generelle løft af det faglige niveau skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

7 Målstyret undervisning Der er opstillet operative resultatmål for de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen. Resultatmålene er klare, enkle og målbare: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

8 Adgangskrav Det er således også en klar målsætning med reformen, at alle elever forlader skolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

9 10 væsentlige mål for Køges folkeskoler 1.At gøre alle elever dygtige fagligt 2. At udvikle eleverne som hele mennesker 3. At styrke elevernes trivsel 4. At god klasseledelse er praksis i al undervisning 5. At gøre eleverne innovative og dygtige til entreprenørskab 6. At styrke brobygning ind i skolen og op gennem hele skoleforløbet

10 7. At styrke udskolingen og brobygningen til ungdomsuddannelserne 8. At styrke naturfagene 9. At styrke motion, bevægelse og sundhed i skolen og SFO’en 10. At styrke forældresamarbejde og elevinddragelse http://www.koege.dk/netmester/Edoc/Handler.ashx?p=/ app_data/edoc/dagsordenpublicering/aabendagsorden /skoleudvalget/05-02-2014%2018.00.00/referat/07- 02-2014%2018.35.09/&f=2499695.PDF 7. At styrke udskolingen og brobygningen til ungdomsuddannelserne 8. At styrke naturfagene 9. At styrke motion, bevægelse og sundhed i skolen og SFO’en 10. At styrke forældresamarbejde og elevinddragelse http://www.koege.dk/netmester/Edoc/Handler.ashx?p=/ app_data/edoc/dagsordenpublicering/aabendagsorden /skoleudvalget/05-02-2014%2018.00.00/referat/07- 02-2014%2018.35.09/&f=2499695.PDF

11 Fagopdelt undervisning Dansk og matematik i 4.-9. klasse, idræt i 1. klasse og musik i 1. og 5. klasse samt natur/teknik i 2. og 4. klasse forhøjes med én lektion om ugen. Engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Håndværk og design i 4. klasse (nyt fag i stedet for sløjd og håndarbejde) forhøjes med én lektion om ugen. 2. fremmedsprog starter i 5. klasse med én lektion og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Valgfag indføres fra 7. klasse med to lektioner om ugen. (obligatorisk)

12 SPØRGSMÅL?????

13 Profilskole International profil Musikprofil Idræt, kost og sundhed Innovation og iværksætteri

14 Højelse Skole er bevaret Tillykke og tak for kampen Byfest for Højelse Skole Lørdag den 27. september kl. 16-21 VI STOD SAMMEN – VI KÆMPEDE – VI SEJREDE – og det skal da fejres på behørig vis! Derfor vil Skensved Hallen lørdag d. 27/9 fra kl. 16.00 til 21.00, danne rammen om følgende arrangement: 16.00 Ankomst 16.10 Velkomst v/ talsmand for styregruppen for Bevar Højelse Skole Sille Haahr-Aasmul 16.15 Tale v/ skoleleder Karen Lønstrøm 16.25 ”Skolens Surprice” 17.00 Tale v/ talsmand for styregruppen for Bevar Højelse Skole Sille Haahr-Aasmul 17.10 Tale v/ formand for skolebestyrelsen Karin Fog Fra kl. 17.30 vil der være pølser og brød samt flæskestegssandwich, for dem som har købt madbilletter. Madbilletter kan købes i Dagli´ Brugsen fra d.15-9 til d. 25-9 for 50,- pr. stk. Drikkevarer kan købes i Hallen. Efter maden vil der være ”fri leg”, hygge og musik – med indslag i løbet af aftenen indtil kl. 21.00. Så kom og vær med til en skøn og glad eftermiddag/aften – og kom også gerne bare et par timer, hvis det er det der er tid til. www.bevarhojelseskole.dk


Download ppt "Forældremøde 15. september 2014. Vision En bæredygtig skole/SFO, som udvikler den praktiske del af fagenes indhold, for at fremme elevernes forståelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google