Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen, Hattingskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen, Hattingskolen"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen, Hattingskolen
DAGSORDEN for infomødet for forældre den 18. august 2014 Undervisningsministeriet: 3 overordnede mål 3 indsatsområder Horsens kommune 4 fokusområder Pædagoger i skolen/klassen Kontaktlærerordning Forældresamarbejde Understøttende undervisning Bevægelse Studietid Skoledagens opbygning/Skemaer Nye fag

2 Skolereformen, undervisningsministeriet
3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Skolereformen, undervisningsministeriet
3 indsatsområder En længere og mere varieret skoledag med mere undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

4

5 Skolereformen, Hattingskolen
Kontaktlærerordning Baggrund for ændring Fordeling Pædagoger i skolen Baggrund i reformen Kompetenceløft

6 Skolereformen, Hattingskolen
Forældresamarbejde Skolebestyrelsen Kontaktforældre Elevplanen Forældremøder/skolehjemsamtaler Skoleintra

7 Skolereformen, Hattingskolen
Understøttende undervisning Hvad siger reformen? Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning. Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer. Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne. Hvordan gør vi? Fordeling Indhold Social læring Understøtter fagene, nye og andre måder at lære Timeløse fag Færdselslære Sundheds og seksualundervisning UEA (uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering)

8 Skolereformen, Hattingskolen
Bevægelse Hvad siger reformen? 45 minutters daglig motion og bevægelse. Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt. Prøve i idræt i 9. klasse Hvordan gør vi? Idræt 2 x ½ times bevægelse i forbindelse med pause om ugen Bevægelse i øvrige fag

9 Skolereformen, Hattingskolen
Studietid Hvad siger reformen? I perioden frem til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne om eftermiddagen. Eleverne vil i denne periode kunne fravælge lektiehjælp og dermed få en kortere skoledag Den faglige fordybelse og lektiehjælpen skal målrettes både de fagligt stærke og de fagligt mindre stærke elever, så alle lærer mere Indhold: Faglig træning, Faglige udfordringer, Turboforløb Hvordan gør vi? Indhold Procedurer

10 Skolereformen, Hattingskolen Studietid 0. – 3. klasse
Tilmelding til studietid uge Tirsdag får børnene introduktion til hvad studietid er. Derefter er der mulighed for, at i sammen med jeres barn vælger et af følgende hold, gældende fra uge I uge 33 vil der være pasning og forskellige aktiviteter  Der vælges ved at svares nej på 5 spørgsmål og ja på 1. Holdene oprettes ved minium 12 tilmeldte  Webavis Kom og vær med til at skrive Hattingskolens nye webavis. Kan du lide at skrive, og er god til at tage billeder, så er det lige dig vi har brug for! Vi skriver f.eks. om klasserne, frikvarterne, begivenheder på skolen, sport, nyt fra Hatting, konkurrencer og meget, meget mere. (LB) Leg med bogstaver klasse Vi arbejder med at lære bogstavernes navn, form og lyd gennem leg og bevægelse. Vi skal bla. lave stafetter, lege memory og en masse andre lege med bogstaver. (KH, KK) Dansk klasse Faglig læsning med hovedvægten lagt på førlæsestrategier. (AG) Naturvidenskablige fag Aktiviter med Matematik og naturvidenskabelig fag (OS) Leg med tal og bogstaver – bevægelse i dansk og matematik Det er sjovt at lære at læse og regne. Det er sjovt at arbejde med tal og bogstaver. Både i klassen, på legepladsen og i skolegården. Vi skal prøve at lære noget, mens vi bevæger os. Vi skal have kroppen og sanserne til at samarbejde med hjernen om at blive klogere. (CS, LG) Forlader skolen kl Ønsker du ikke studietid  og forlader skolen i perioden svares der Ja 

11 Skolereformen, Hattingskolen Studietid 4. – 6. klasse
Tilmelding til studietid uge Mandag får børnene introduktion til hvad studietid er, derefter har i sammen med jeres barn mulighed for at vælge mellem nedenstående aktiviteter. I uge 33 er der pasning og forskellige aktiviter for børnene. Skal jeres børn ikke deltage i uge 33 gives der beked i den gule kontaktbog Der vælges ved at svare nej på 4 spørgsmål og ja på 1. Holdene oprettes ved minium 12 tilmeldte  Udfordrende Matematik Er du helt vild med matematik? Har du lyst til at fordybe dig og lære mere sammen med andre? Giver du ikke op, før du har fundet en løssning? Så skal skal du komme til matematiklab i studietiden i august. Her vil du hver gang blive udfordret til at løse ”dagens udfordring” i samarbejde med de andre på holdet. I skal bruge det i allerede kan i nye sammenhænge og lære nye metoder og tilgange. Arbejdet foregår både i og udenfor klassen. ( JM OS) Kursus i faglig læsning I skolen møder du mange forskellige tekster, som f.eks. faglitterære tekster. Det kunne være , historiske tekster, matematiktekster, tekster i kristendom osv.. Du møder også skønlitterære tekster som noveller, eventyr og romaner. Hvert fag/genre har sit eget sprog. Det er noget af det, vi vil arbejde med på dette kursus. (AG, AK) Webavis Kom og vær med til at skrive Hattingskolens nye webavis. Kan du lide at skrive, og er du god til at tage billeder, så er det lige dig vi har brug for! Vi skriver f.eks. om klasserne, frikvartererne, begivenheder på skolen, sport, nyt fra Hatting, konkurrencer og meget, meget mere. (LB MKR) Lektiecafe Få hjælp til dine lektier (SS, OG, TJ, MN,) Forlader skolen før studietid Ønsker du ikke studietid og forlader skolen umiddelbart før dette begynder svares ja.   

12 Skoledagens opbygning/skemaer
Mandag – torsdag ½ times grundmoduler Fagene Pauser Fredag Formål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Undervisning Projekttid 2 3 4 Pause 5 6 7 8 Spisepause 9 Bevægelse 10 11 Studietid 12 13 14

13 Skolereformen, Hattingskolen
Nye fag Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse Håndarbejde og sløjd samles til Håndværk og design Hjemkundskab bliver til Madkundskab


Download ppt "Skolereformen, Hattingskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google