Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Kontrolordning Nedbrydning PROGRAM Status kontrolordningen 2008 –Anmeldelser –Kontrolbesøg Hjemmevirksomheden 2007 og 2008 –Kontrolbesøg Byggepladser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Kontrolordning Nedbrydning PROGRAM Status kontrolordningen 2008 –Anmeldelser –Kontrolbesøg Hjemmevirksomheden 2007 og 2008 –Kontrolbesøg Byggepladser."— Præsentationens transcript:

1 1 Kontrolordning Nedbrydning PROGRAM Status kontrolordningen 2008 –Anmeldelser –Kontrolbesøg Hjemmevirksomheden 2007 og 2008 –Kontrolbesøg Byggepladser 2007 og 2008 Opsamling Forventninger til 2009 og 2010

2 2 Kontrolordning Nedbrydning Kontrolbesøg hjemmevirksomheden Hjemmevirksomhed  Gennemgang af dokumentation for 2-3 opgaver – fokus på krav iht. Selektiv nedrivning + dokumentation (NKM96)  Gennemgang af system til styring af miljøforhold på opgaverne (NKM96)  At's krav til dokumentation (APV, SiO, APB mm.)

3 3 Kontrolordning Nedbrydning Status Hjemmebesøg 2008 Emne Vurdering Irrele-vant   Sagsstyring og arbejdsmiljø Nedrivningstilladelse 30 70 Anmeldelse af affald 100 Plan for sikkerhed og sundhed 30 60 10 APV- Risikovurderinger 100 Arbejdspladsbrugsanvisninger 90 10 Instruktioner 90 10 Procedure i fht. asbest 90 10 Sikkerhedsorganisation 100 Miljøstyring Dok.- affaldsmængder 100 Genanvendelse på 80 % 80 10 Deponi max 5% 80 10 Overholdelse af NMK96 80 10

4 4 Kontrolordning Nedbrydning Status Hjemmebesøg 2008 Placering i 2008  Superligaen - alt OK = 75 %  1- division (GUL) - har max 3 gule = 10 %  2 - division (RØD) - har flere end 3 gule og/eller røde = 15%

5 5 Kontrolordning Nedbrydning Status Hjemmebesøg 2007

6 6 Kontrolordning Nedbrydning Status Hjemmebesøg 2007 Placering i 2007  Superligaen - alt OK = 70%  1- division (GUL) - har max 3 gule = 15%  2 - division (RØD) - har flere end 3 gule og/eller røde = 15%

7 7 Kontrolordning Nedbrydning Kontrolordning Byggepladsbesøg  Byggepladsens indretning  Nedstyrtningsfare  Støj-støv-vibrationer  Kemiske stoffer  Sprængning  Dokumentation  Affald - NMK96

8 8 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2008 Emne Vurdering Irrele-vant   Generelt- byggepladsens indretning Adgangsveje 90 10 Afspærring 90 10 Velfærdsforanstaltning 90 5 5 Lokalisering af strøm, El mm. 5 95 Stillads 50 Oprydning 100 Eftersynaf maskiner og udstyr 90 10

9 9 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2008 Irrele-vant   Forebyggelse modNedstyrtningsfare Rækværk 25 65 10 Afdækning 25 70 5 Faldsikring 50 40 10 Håndtering af tunge løft/støj og vibrationer Støv reducerende foranstaltninger 90 5 5 Vibrations- og støjreducerende foranstaltninger 100 Tungeløft 10 90

10 10 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2008 Irrele-vant   Håndtering af Kemiske stoffer/materialer Identificering af stoffer/materialer 35 65 Værnemidler 90 5 5 Arbejdspladsbrugsanvisninger 10 75 10 5 Procedure i fht. asbest 90 5 5 Epoxy X Håndtering af sprængning Planlægning- risikovurdering 95 5 Uddannelse 95 5

11 11 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2008 Irrele-vant   Dokumentation miljø/sikkerhed/kvalitet PSS 60 35 5 APV - risikovurdering 85 5 10 Instruktioner særlig farlig arbejde 85 10 5 Kvalitetsplan 75 10 15 Sikkerhedsarbejde + uddannelse 10 90 Selektiv nedrivning- Håndtering af affald Fraktionering af affald 95 5 Dok.- affaldsmængder 95 5

12 12 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2007

13 13 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2007

14 14 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2007

15 15 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2007

16 16 Kontrolordning Nedbrydning Status byggepladsbesøg 2008 Opsamling Godt:  Byggepladsindretning, tunge løft, støj og vibrationer, fraktionering af affald og kvalitetsplan (vær fortsat obs. på kvalitetsplanen) Er klart forbedret men vær forsat obs:  Sikring mod fald, arbejdspladsbrugsanvisninger, forebyggelse af støv, APV, instruktioner. (Generelt en halvering i afvigelser i forhold til besøg i 2007)

17 17 Kontrolordning Nedbrydning Samlet set Det ser ikke sort ud Fint niveau på pladserne - men husk underentreprenørerne !!! De fleste af jer har godt styr på dokumentationen KS - flere mangler at udfylde den på pladsen (niveau uændret i forhold til 2007) Størstedelen af jer har brugt mange ressourcer de sidste år på at indarbejde system og dokumentation samt opkvalificere medarbejdere - resultatet er slået igennem - nu skal niveauet holdes.

18 18 Kontrolordning Nedbrydning Anmeldelser  Anmeldelser. Alle nedbrydningsopgaver uanset størrelse skal anmeldes. –Fast procedure ??  Sagsoversigt + kontaktpersoner

19 19 Kontrolordning Nedbrydning Forventninger til 2009 og 2010  Alle nedbrydningsopgaver anmeldes.  De fleste af sektionens medlemmer spiller i superligaen og resterende i 1 division. Dvs. de 15 % i 2. division skal løftes op i 1. division.  Styr på sikkerhed, miljø og dokumentationen både på sagerne i hjemmevirksomheden og de faktiske forhold på pladserne  Fortsat stor åbenhed og dialog - det handler om at blive bedre


Download ppt "1 Kontrolordning Nedbrydning PROGRAM Status kontrolordningen 2008 –Anmeldelser –Kontrolbesøg Hjemmevirksomheden 2007 og 2008 –Kontrolbesøg Byggepladser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google