Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omgangstone og kollegialitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omgangstone og kollegialitet"— Præsentationens transcript:

1 Omgangstone og kollegialitet

2 Indhold i værktøjet Oplæg om omgangstone og spilleregler
Udarbejdelse af spilleregler for omgangstonen Oplæg om omsorg og kollegial støtte ved stress Input til hvordan den enkelte ønsker støtte og omsorg i en eventuel stress-situation

3 Sprogets betydning ”Grænserne for mit sprog, er
grænserne for min verden” (Wittgenstein)

4 Sprogets betydning 2 ”Sproget skaber det, det benævner”

5 Værdsættende kommunikation
Pearce’s 9 bud til værdsættende kommunikation: Få hver enkelt til at føle, at han hører til – at han er ønsket her. Forsøg at hjælpe hvert menneske til at opnå noget succes, hver dag. Anerkend hver enkeltes indsats og anstrengelser. Få ikke andre til at tvivle om deres værd – undlad at gøre dem skamfulde og flove. Svar åbent, ærligt og opmærksomt på spørgsmål, når det er muligt. Anerkend alt det du kan hos den anden Du skal opmuntre den anden til at tale stolt og værdigt om sig selv. Hav øjenkontakt, når folk taler til dig. Lyt med nærvær og opmærksomhed.

6 Miniøvelse Hvornår oplever jeg mig talt op til?
Hvornår oplever jeg, at jeg taler op til andre? Hvilken effekt har det at blive talt op til? Hvilken effekt har det at tale op til andre?

7 Gruppearbejde I grupper af 3-5 personer diskuterer I:
Hvad er de værste stress-ord*, I bruger? Hvad vil de nyeste medarbejdere sige? Hvad vil folk der kommer ind på arbejdspladsen bemærke? Hvilke ord, I bruger, virker mest stress-nedsættende? Hvad gør I, hvordan handler I, når I ”pisker en stemning op”? Hvad gør I, der virker stress-forebyggende? Stil på den baggrund tre regler op for omgangstonen, som I tror, vil virke stress-forebyggende. Skriv disse op på et flip-over-papir til præsentationen. *) stress-ord er ord, der er med til at stresse en selv eller andre

8 Plenum Tilbagemelding og aftaler
(30 minutter) Præsentér på et flip-over-papir jeres forslag til spilleregler. Bliv enige om de tre vigtigste spilleregler. Sikkerhedsgruppen gør arbejdet færdigt, hvis I ikke kan nå det på de 30 minutter der er afsat.

9 Omsorg Vær indfølende overfor din kollega (empatisk)
Hold den professionelle distance af respekt for personen. Lyt – tal kun lidt. Stil spørgsmålstegn ved din kollegas brug af ”offer-sprog” (Forsigtigt). Spørg om der er noget, du kan gøre udover at lytte (Vent med det til langt hen i snakken). Tag fx udgangspunkt i ”kan-krav” gg ”skal-krav”, hvis din kollega ønsker, at du kommer med ideer til at komme videre.

10 Selvværd Jeg udvikler og vedligeholder hele tiden mit selvværd ved:
Måden jeg tænker om mig selv. Måden jeg omtaler om mig selv. Måden jeg viser andre, hvem jeg er gennem min adfærd. At være bevidst om egne ressourcer og værdier. At sætte pris på mine talenter og hele tiden udvikle og vedligeholde dem. (frit efter Irene Oestrich)

11 Gruppearbejde 2 Gå sammen i par og drøft følgende:
(30 minutter) Hvis jeg er stresset, hvordan ønsker jeg så at få omsorg? Hvilke ønsker har jeg til måden, jeg bliver talt til på? Hvilke ønsker har jeg til måden, jeg ønsker at blive behandlet på, fx fysisk (berøring/ikke-berøring). Hvilke ønsker har jeg til min leder, hvis jeg er stresset?


Download ppt "Omgangstone og kollegialitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google