Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra Socialforvaltninger og AF til Arbejdsmarkedscenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra Socialforvaltninger og AF til Arbejdsmarkedscenter"— Præsentationens transcript:

1 Fra Socialforvaltninger og AF til Arbejdsmarkedscenter
Forandringsledelse i praksis Vær den ændring du gerne vil se! ”AT VOVE AT MISTE FODFÆSTE FOR EN TID. DEN DER IKKE VOVER MISTER SIG SELV” Søren Kirkegaard Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

2 Organisationsdiagram
Styregruppe Jens Vognsen, formand for styregruppen og repræsentant for RAR Per Nørgaard, Socialudvalgsformand Sallingsund Kommune Martin Bach-Vilhelmsen, Socialudvalgsformand Skive Kommune Niels Jepsen, Socialudvalgsformand Spøttrup Kommune Jan Andersen, Socialudvalgsformand Sundsøre Kommune Poul Jean Hansen, repræsentant for LO Morten Primdal, repræsentant for DA Henrik Lauridsen, repræsentant fra RAR Ole Johnsen, repræsentant fra DSI Chefgruppen Leif Rasmussen, regionschef AF-Viborg Niels Peter Kibsgaard, forvaltningschef Sallingsund Kommune Inglev Jensen, forvaltningsdirektør Skive Kommune Ingrid Jakobsen, socialchef Spøttrup Kommune Erik Nielsen, forvaltningschef Sundsøre Kommune Projektovervågning Daniel Bomholdt kommunikation Randi Nedergaard-Hansen, projektkoord. Centerleder Centerleder Dorthe Albæk Niels Otto Degn Adm. support Mariann Bertel Aarup Virksomheds-team Ekstra ordinært arb.markeds-team Erling Lykke Kristensen Anne Miam Rasmussen Karin Strandet Gunhild A. Nautrup Per Schou Hanne Brødsgaard Thomas Pedersen Knud Thøgersen Trine Nielsen Ordinært Service-team arb.markeds-team Conny Brogaard Dorthe Poulsen Høgh Hanne Damgaard Gitte Topp Jan Bernberg Hanne Torp Brodersen Jonna Larsen Jens Ole Brogaard Jette Køppen Line Kjeldsen Lisbeth Clarup Michael Bak Nielsen Rita Bæk Madsen Solvejg B. Nielsen Susanne Trærup Taus Andersen Tlf. og support-team Helle Hessellund Lis Agerhoolm Jette Laursen Hanne L. Nielsen Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

3 Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter
Formål At sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de eftersøger. At de ledige – uafhængig af forsørgelsesgrundlag – får mulighed for at anvende deres ressourcer på arbejdsmarkedet og samtidig blive selvforsørgende. For at skabe et kvalitetsmæssigt og effektfuldt match skal Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter servicere såvel virksomheder som ledige individuelt Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

4 Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter
Opgaven At efterkomme virksomhedernes behov for arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer på kort og lang sigt, samt motivere og understøtte virksomhederne til en indsats for et mere rummeligt arbejdsmarked. At bistå de ledige med at finde den hurtigste og kortest mulige vej til et job, samt tilstræbe at forebygge langtidsledighed og øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med problemer ud over ledighed. At – udvise adfærd i ord og handlinger, der afspejler holdninger om ... Nysgerrighed og åbenhed overfor tværgående samarbejde samt fokus på borgernes ressourcer og ansvar Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

5 Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter
Formål med uddannelsen: At gennemføre kompetenceudvikling for medarbejdere med henblik på etablering af et fælles fremtidigt beskæftigelsessystem. Udvikling af Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter som team- og resultatcenter med fælles vision og målsætning. At styrke deltagernes forståelse af egen rolle i helheden samt udvikle samarbejdet på tværs for en fælles målopfyldelse i Arbejdsmarkedscentret. At styrke internt fælles værdigrundlag som motivationsfaktor At udvikle personlig gennemslagskraft såvel internt som eksternt Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

6 Medarbejderudviklingsplan
SAMC’s Målgrupper Jobskiftere Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Skånejobbere Fleksjobbere Personer med handicap Modtagere af introduktionsydelse Virksomheder Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

7 Opgaver – En indgang for borgere og virksomheder
Service Borger Virksomheder Generel information og vejledning Jobordre/formidling af arbejds- og uddannelsessøgende Information og vejledning – Aktiv jobsøgning (CV udarbejdelse) Visitation CV samtaler og godkendelse Individuelle kontaktforløb de første 6 måneder Tidlig indsats for udsatte grupper Visitation til anden aktør Aktivering Ordinært arbejdsmarked Udarbejdelse af jobplaner Generel information og vejledning af arbejds- og uddannelsessøgende Individuel kontaktforløb eftf. 6 måneder Ekstraordinært Arbejdsmarked Rådighedsvurdering- og afprøvning Opfølgning i forbindelse med sygedagpenge Etablering og opfølgning af fleksjob Etablering og opfølgning af skånejob Arbejdsfastholdelse Visitation til anden aktør Virksomheder Generel information og vejledning af virksomheder Jobordre/formidling Etablering af kontakt mellem virksomhed og jobsøgning Forebyggelse og fastholdelse Aktiv tilknytning af ledige til arbejdsmarkedet Partnerskabsaftaler Udvikling af beskæftigelsesindsatsen Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

8 Indsatsområder – Fælles virksomhedskontakt
Senest 1. januar 2005 skelnes ikke i forhold til forsørgelsesgrundlag Fælles indgang for virksomhederne partnerskabsaftaler godkendt af LO og DA under udarbejdelse/dialogværktøj for konsulenterne – én kontaktperson for virksomheden Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Senest 1. april 2005 skal virksomhederne opleve en koordineret indsats mellem AF og Skive, Sallingsund, Sundsøre og Spøttrup kommuner. Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

9 Medarbejderudviklingsplan
Udfordringer Ufaglærte job forsvinder som følge af tiltagende globalisering (international arbejdsdeling) Antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere tilsyneladende fastlåst på et højt niveau Betydelig stigning i udgifter til sygedagpenge På trods af større tilgang af fleksjob end forventet, utilfredsstillende stigning i antallet af modtagere af ledighedsydelse Vi bliver ældre men arbejder mindre Et større antal tilkendelser af førtidspension end forudsat ved førtidspensionsreformen Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

10 Udfordringer – muligheder - JOBCENTRE
Teknik – på tværs af myndighed Ens sagsbehandlingssystem - Arbejdsmarkedsportalen for alle målgrupper Ens virksomhedsdatabase - Amanda er udviklet til forsikrede Jobindsatsen udbygges – vigtigt med aktuelle data Myndighed – på tværs - stille det bedste hold til opgaveløsningen Redskabsmix - Metodefrihed Resultatkontrakten – fælles kontrakt med Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesrådet Holdninger & værdier, kompetenceudvikling og målrettethed Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan

11 Ny udfordring – Jobcentre fra år 2007
Forandringsledelse i praksis Vær den ændring du gerne vil se! Medarbejderudviklingsplan Medarbejderudviklingsplan


Download ppt "Fra Socialforvaltninger og AF til Arbejdsmarkedscenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google