Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Thomas Tolstrup 1 Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Thomas Tolstrup 1 Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT"— Præsentationens transcript:

1 Thomas Tolstrup 1 Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk

2 2Thomas Tolstrup Met skulder/arm Husk der samlignes altid med den raske side før vi behandler. Efter behandling må bevægeligheden, ikke være blevet større på den syge end den raske side.

3 3Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test SC leddet.(abduktion/rotation) Test SC leddet.(abduktion/rotation) 1. Pt. Rygliggende med armene langs siden. 2. Tp. Monitere bilateralt den superiorer del af claviculas sternale ende med pegefingeren. 3. Pt. Instrueres i at trække skulderne op til ørene. 4. Tp. Vurdere leddets evne til at vippe, den sternale ende skal gå inferiort.

4 4Thomas Tolstrup Met skulder/arm Bhd. SC led. Bhd. SC led. 1. Pt rygliggende med skulderleddet udover lejets kant. 2. Tp. Kroger med pege- og langfinger clavicula tæt ved den sternale ende og påføre et let træk inferiort. 3. Tp. Pronere Pt’s arm og føre den ekstension indtil clavicula starter rotation (barriere). 4. Flektion mod modhold i ca. 7 sek. I afslapningsfasen ekstenderes til ny barriere.

5 5Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test SC led (horisontal fleksion) Test SC led (horisontal fleksion) 1. Pt. Er rygliggende med armene i 90 graders fleksion. 2. Tp. Monitere bilateralt den anteriore del af claviculas sternale ende. 3. Pt. Instrueres i at række op mod loftet. 4. Tp. Vurdere leddets evne til at vippe, den sternale skal gå posteriort.

6 6Thomas Tolstrup Met skulder/arm Bhd SC led. Bhd SC led. 1. Pt. Er rygliggende. Tp. Står på modsatte side af det led der skal behandles. 2. Pt. Holder om Tp’s nakke med strakt arm. 3. Tp. Griber om scapula og fiksere dette. Den anden hånd placeres med os. Pisiforme på den anteriore del af claviculas sternale ende. 4. Der vippes til barriere.(clavicula går anteriort) 5. Pt. Instrueres i at trække i Tp’s nakke mod modhold, der holdes et konstant pres på clavicula, i afslapningsfasen føres leddet til ny barriere.

7 7Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd AC lateral rotation Test/bhd AC lateral rotation 1. Pt. Siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved pt. 2. Tp. Monitere med pege- og langfinger over ledlinien. Med den anden hånd løftes Pt’s arm i 90 graders abduktion 30 grader ud foran kroppen. 3. Tp. introducerer lateral rotation til barrieren.(clavicula rotere med) 4. Pt. Laver medial rotation mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

8 8Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd AC led medial rotation Test/bhd AC led medial rotation 1. Pt. Siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved pt. 2. Tp. Monitere med pege- og langfinger over ledlinien. Med den anden hånd løftes Pt’s arm i 90 graders abduktion 30 grader ud foran kroppen. 3. Tp. Introducerer medial rotation til barrieren. (clavicula rotere med) 4. Pt. Laver lateral rotation mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

9 9Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd AC led abduktion Test/bhd AC led abduktion 1. Pt. Siddende ved leje enden. Tp stående skråt foran. 2. Tp monitere ledlinien med pege- og langfinger. Armen føres i abduktion ved at ligge Pt’s. arm på Tp’s. skulder. Barrieren findes. (ophørt bevægelighed over ledlinien) 3. Pt laver adduktion mod modhold i 7 sek. Ved at presse armen ned i Tp’s. skulder. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

10 10Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. 2. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. 3. Tp fører armen i flektion til barrieren. 4. Pt laver ekstension mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

11 11Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. 2. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. 3. Tp fører armen i ekstension til barrieren. 4. Pt laver fleksion mod modhold i 7 sek. i afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

12 12Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående ved siden. 2. Tp fiksere albuen ind til kroppen. 3. Tp fører armen i lateral rotation, til barrieren. 4. Pt laver medial rotation mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

13 13Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. 2. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. 3. Tp fører armen i medial rotation ved at ligge armen om på ryggen. 4. Pt laver lateral rotation, ved at presse albuen bagud mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere, ved at presse fremad på Pt’s albue.

14 14Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. 2. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. 3. Tp fører armen i 90 graders abduktion og horisontal fleksion til barrieren. 4. Pt laver horisontal ekstension mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

15 15Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. 2. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. 3. Tp fører armen i 90 graders abduktion og horisontal ekstension til barrieren. 4. Pt laver horisontal fleksion mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

16 16Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet Test/bhd glenohumeral leddet Samme fremgangsmåde som ved AC test og behandling. Samme fremgangsmåde som ved AC test og behandling.

17 17Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd Cubiti ekstension Test/bhd Cubiti ekstension 1. Pt siddende. Tp stående foran. 2. Tp griber om Pt’s albue og håndled 3. Tp fører armen i ekstension til barrieren. 4. Pt laver fleksion mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere.

18 18Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd Cubiti pronation/supination Test/bhd Cubiti pronation/supination 1. Pt siddende. Tp stående foran. 2. Tp griber om Pt’s albue og håndled 3. Med 90 graders fleksion pronation og supination. Ved nedsat rom behandles mod modhold i barrieren.

19 19Thomas Tolstrup Met skulder/arm Test/bhd radiocarpea Test/bhd radiocarpea 1. Pt siddende for enden af lejet. Tp stående ved siden af. 2. Pt’s albue i 90 graders fleksion. 3. Rom vurderes i fleksion/ekstension ulnar og radii fleksion. Ved nedsat rom behandles i barrieren mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen findes ny barriere.

20 20Thomas Tolstrup Skulder skader Kapsel udspændning og mobilisering Kapsel udspændning og mobilisering Pt sideliggende på rask skulder (venstre), albue flx 90 Pt sideliggende på rask skulder (venstre), albue flx 90 Tp står bag ved og ligger venstre arm under Pt’s arm og griber om Pt’s underarm Tp står bag ved og ligger venstre arm under Pt’s arm og griber om Pt’s underarm Tp’s højre arm ligger et tryk på Pt’s albue og løfter derved caput op af cavitas glenoidalis Tp’s højre arm ligger et tryk på Pt’s albue og løfter derved caput op af cavitas glenoidalis Tp’s højre fingre moniterer bevægelse i leddet Tp’s højre fingre moniterer bevægelse i leddet

21 21Thomas Tolstrup Skulder skader Kapsel udspænding og mobilisering Kapsel udspænding og mobilisering Pt sideliggende højre side Pt sideliggende højre side Tp står foran Pt Tp står foran Pt Tp kroger sin venstre arm om Pt,s underarm og griber om sin højre underarm Tp kroger sin venstre arm om Pt,s underarm og griber om sin højre underarm Højre hånd griber om humerus Højre hånd griber om humerus Der laves traktion og der foretages rolige glidebevægelser i inferior, anterior og posterior retning Der laves traktion og der foretages rolige glidebevægelser i inferior, anterior og posterior retning Vær meget forsigtig ved denne behandlings teknik Vær meget forsigtig ved denne behandlings teknik

22 22Thomas Tolstrup Skulder skader kapsel udspænding og mobilisering kapsel udspænding og mobilisering Pt rygliggende med skulderen ud over lejekanten Pt rygliggende med skulderen ud over lejekanten Tp stående med ryggen mod enden af lejet Tp stående med ryggen mod enden af lejet Pt arm abduceret 45 g og flx 30 g Pt arm abduceret 45 g og flx 30 g Tp griber om underarmen og roterer væk fra pt Tp griber om underarmen og roterer væk fra pt Der laves glide bevægelser i anterior og posterior retning Der laves glide bevægelser i anterior og posterior retning

23 23Thomas Tolstrup Skulder skader Mobilisering af det scapulothoracaleled Mobilisering af det scapulothoracaleled Pt er sideliggende (højre) med albuen flx 90 g Pt er sideliggende (højre) med albuen flx 90 g Tp står foran med sin højre arm under Pt’s venstre og griber om angelus inferior scapula, Tp’s venstre griber om spinaescapula Tp står foran med sin højre arm under Pt’s venstre og griber om angelus inferior scapula, Tp’s venstre griber om spinaescapula Tp kan nu passivt bevæge scapula superiort, inferiort, lateralt, medialt samt rotation Tp kan nu passivt bevæge scapula superiort, inferiort, lateralt, medialt samt rotation Der kan evt. laves MET Der kan evt. laves MET


Download ppt "Thomas Tolstrup 1 Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google