Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En kogebog.  Overblik over stofområder læst i klassen  Udarbejdelse af fordybelsesområder inden for stofområderne  Lodtrækning af fordybelsesområde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En kogebog.  Overblik over stofområder læst i klassen  Udarbejdelse af fordybelsesområder inden for stofområderne  Lodtrækning af fordybelsesområde."— Præsentationens transcript:

1 En kogebog

2  Overblik over stofområder læst i klassen  Udarbejdelse af fordybelsesområder inden for stofområderne  Lodtrækning af fordybelsesområde  Fordybelsesperiode (ti lektioner) med vejledning  Udarbejdelse af synopse  Aflevering af synopse – herefter er der ingen vejledning  Mundtlig prøve og karaktergivning.

3  ”En synopse er en slags udvidet disposition. Den skal være en oversigt, gerne i form af nøgleord, stikord, der danner grundlag for den mundtlige prøve, og som giver din lærer og censor indsigt i de overvejelser, du har gjort dig i forhold til fordybelsesområdet…”

4  Her skal du beskrive dine overvejelser over, hvordan du vil tilrettelægge din prøve.  Det er ikke en skriftlig opgave om fordybelsesområdet, du skal skrive.  Du skal ikke skrive alle svarene – dem skal du komme med til prøven.

5  Der afsættes ti lektioner i skoletiden til arbejdet med synopsen, men du skal også regne med at arbejde derhjemme.  Du må gerne lave synopsen sammen med andre, men du skal under alle omstændigheder op til selve prøven alene.  Hvis du vil arbejde sammen med en eller flere andre, skal det aftales med din lærer.

6  Synopsen skal betragtes som en form for menukort. Det er her, lærer og censor skal kunne se dine tanker bag valg af prøveoplæg og valg af analysetilgange. Vi skal kunne læse, hvad vi kan forvente, at du vil fokusere på ved prøven.  Det er meget vigtigt, at du arbejder grundigt med din tekst. Du skal gå i dybden med fx genre, fortæller, komposition, sprog og kommunikation samt kunne relatere til klassens opgivelser.  Det er vigtigt, at du i din synopse præsenterer den røde tråd, som du har fundet frem til i dit arbejde med prøveoplægget.

7 En forside, som indeholder:  Dit navn og klasse  Titel på fordybelsesområde  Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valg af dette. Med andre ord: Fortæl, hvilken tekst du har valgt, og hvordan dit prøveoplæg hænger sammen med det fordybelsesområde, du har trukket.

8 En side 2, der indeholder:  Disposition for den mundtlige prøve.  Præsentation af analyse og fortolkningspunkter.  Præsentation af perspektiveringsområder.  Angivelse af det eller de afsnit, du vil læse op.  Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, du har anvendt i fordybelsesarbejdet.  En litteraturliste

9  Synopsen i sig selv vurderes ikke, men derfor skal du alligevel være omhyggelig i dit arbejde, fordi: ..den danner grundlag for prøven med dine beskrivelser af dine overvejelser omkring fordybelsesområdet. Husk også:  Skriv klart og tydeligt – ikke for mange, lange og knudrede sætninger  Vær opmærksom på stavefejl  Sæt ordentlige kommaer  Lav et pænt layout.

10 Valg af prøveoplæg:  Prøveoplægget er en tekst eller en anden udtryksform, der ikke er brugt i undervisningen.  Prøveoplægget kan være to tekster.  Prøveoplægget kan være en kortfilm eller et afsnit af en spillefilm på dansk  Prøveoplægget på ikke være fremstillet af dig selv

11  Du skal ved prøven læse et tekststykke op, der er ca. ½ normalside langt.  Du skal begrunde valget af tekststykket  Oplæsningen kan ligge forskellige steder i den mundtlige prøve – hvor det passer ind i forhold til din præsentation.  Hvis dit prøveoplæg ikke er en tekst, skal du finde et stykke tekst til oplæsning, som relaterer sig til dit prøveoplæg

12 Din lærers rolle er:  at vejlede i valget af prøveoplæg og analysetilgange  at vejlede i udformning af synopse  at godkende dit valg af prøveoplæg.  Du får altså ikke hjælp og vejledning af din lærer i selve analysen og fortolkningen af prøveoplægget og heller ikke i disponering af fremlæggelsespunkter til prøven.

13 Den mundtlige prøve består af:  din præsentation af dit arbejde med oplægget  oplæsning af et relevant tekststykke  en samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof  Du skal desuden kunne perspektivere dit fordybelsesområde.


Download ppt "En kogebog.  Overblik over stofområder læst i klassen  Udarbejdelse af fordybelsesområder inden for stofområderne  Lodtrækning af fordybelsesområde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google