Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sorggruppe Et tilbud til forældre,der har mistet deres barn i graviditeten, ved fødslen eller lige efter. 25/11 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sorggruppe Et tilbud til forældre,der har mistet deres barn i graviditeten, ved fødslen eller lige efter. 25/11 2010."— Præsentationens transcript:

1 Sorggruppe Et tilbud til forældre,der har mistet deres barn i graviditeten, ved fødslen eller lige efter. 25/

2 Projekt Landsforeningen Spædbarnsdød
Start 2009 i Hillerød og Roskilde Et samarbejde med Gyn /Obst.Afd. Et 2-årigt projekt til sept 2011 Evaluering sept 2010 og sept 2011 I samarbejde mellem Landsforeningen Spædbarnsdød og Hillerød Gyn/Obst. Afd Tilbud til forældre ved udskrivelse Kontakt til egen læge Henvises til psykolog Familie og venner 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

3 Formålet med sorggruppen..
..er at skabe et forum, hvor forældre der har mistet deres barn i graviditeten, under eller lige efter fødslen kan mødes og dele deres tanker og følelser med andre i samme situation. At miste et barn udløser langvarig sorgreaktion For at sikre et sundt sorgforløb Erfaring viser tidlig støtte har en sundhedsfremmende funktion For at have et tilbud om støtte og hjælp helt fra de mister deres barn 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

4 Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg
Hvad taler vi om? Om det svære i at være forældre til et dødt barn Om den korte tid med barnet – den korte livshistorie Omgivelsernes reaktion Identitet som forældre Angsten for at omverden glemmer barnet Parforholdet Større søskende og deres sorg Angst for og ønske om ny graviditet At vende tilbage til arbejdslivet 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

5 Metode vi arbejder ud fra:
Fænomenologisk afsæt, hvilket betyder at vi tager afsæt i det der optager den enkelte lige her og nu Inspiration finder vi fra : Gestalt terapi Narrativ metode 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

6 Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg
1. Gestalt terapi Gestalt betyder helhed Tilbøjeligheden til at danne færdige billeder kaldes at danne gestalter Figur & grund 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

7 2. Narrativ metode (historiefortælling)
Der findes utallige historier et menneske kan fortælle om sit liv. Den historie vi fortæller om os selv former os Vi har en tendens til at blive den historie vi fortæller 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

8 Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg
Sorgteorier Opgavemodellen (Worden, 1991) Erkende realiteten af tabet Opleve sorgens smerte Tilpasse sig til livet uden den døde Følelsesmæssigt omforme forholdet til den døde og gå videre i livet To-sporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999) ... og acceptere realiteten af, at verden er ændret ... og tage pauser fra sorgen ... og mestre den (subjektivt) forandrede omverden ... og udvikle nye roller, identiteter, relationer 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

9 Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg
Tosporsmodellen 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

10 Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg
Visitation Personalet er bindeled mellem sorggruppe og patient og det er jordemoder/sygeplejerske/læge, der visiterer patienten til gruppen. Gruppen mødes hver anden onsdag i lige uger Fra – på Hillerød Sygehus opgang 50 B Fra – er gruppe og gruppeledere samlet Fra – er gruppen alene. Gruppen er åben, hvilket betyder at man selv vælger, hvornår man vil begynde og hvornår det er tid til at stoppe i gruppen. 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

11 Resultater Antal mødegange fordelt på henholdsvis
gestationsalder og mand/kvinde 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

12 Resultater Antal mødedeltagere fordelt på gestationsalder og mand/kvinde 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg

13 Vores erfaring med sorggruppen viser:
At sorgen gøres mere tålelig, når den deles med andre At det ikke kun er tabet af barnet, der fokuseres på, men også hvordan sorgen influerer på hverdagen og det fremtidige liv At der fra fødegang og gynækologisk afd. er kommet mere fokus på tiden efter udskrivelsen, og kollegerne er glade for at kunne henvise parret videre til sorggruppen Tværfagligt samarbejde, der er udviklende og berigende At det er betydningsfuldt, at projektet gøres til en integreret del af de tilbud, som Gyn/Obs Afd. kan tilbyde sine brugere 25/11/2010 Sorggruppe Jytte Lundsgård & Marianne Blinkenberg


Download ppt "Sorggruppe Et tilbud til forældre,der har mistet deres barn i graviditeten, ved fødslen eller lige efter. 25/11 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google