Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tile caching og WMTS Et boost til performance

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tile caching og WMTS Et boost til performance"— Præsentationens transcript:

1 Tile caching og WMTS Et boost til performance
Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

2 Agenda Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web Map Tiling Service)
Testtjeneste i Kortforsyningen Afrunding

3 Tiling – opkridtning af banen
Webtjenester med kort kan kaldes i forud definerede måleforhold og i en forud defineret rudeopdeling (tiles) Rudeopdelingen er defineret i et tiling-skema I stedet for at definere et kortudsnit med boundingbox, bredde og højde, udpeger man en tile ved at angive måleforhold række søjle Det kan udnyttes af servere til bedre performance Tiles kan være dannet på forhånd Gode muligheder for caching

4 Tilgange til tiling – forespørgsler
Google Maps, Bing Maps, World Wind, … WMS-C Web Mapping Service – Cached OSGeo Udvidelser og begrænsninger af WMS, der gør det muligt for en server at cache tiles Forespørgsler i WMS-syntaks med vendor specific parameter TMS Tile Map Service REST interface Fx WMTS På vej til at blive en standard OGC Inspireret af eksisterende fremgangsmåder

5 Tile caching Tiles og caching kombineres ofte
cache WMS WMS, WMS-C, TMS, WMTS, … Ved pre-seeding kan man populere cachen med tiles for udvalgte områder GeoWebCache kan fx benyttes i denne opsætning

6 Prægenererede tiles WMS-C, TMS, WMTS, … server Niveau 0 Niveau 1

7 WMTS – Web Map Tiling Service
OGCs bud på en standard for tilede tjenester Tre mulige måder at tilgå WMTS-servere på: KVP REST SOAP Mht. interoperabilitet sigter man mod: Klienter understøtter KVP og REST Servere understøtter KVP eller REST Operationer i WMTS: GetCapabilities GetTile GetFeatureInfo

8 WMTS – Web Map Tiling Service
WMTS med KVP ligner traditionel WMS med KVP Man udpeger en tile med parametrene TileMatrixSet, TileMatrix, TileRow og TileCol i stedet for SRS, boundingbox, width og height GetCapabilities-svaret beskriver mulige værdier af parametrene Layer med style, format og tile matrix set Rudeopdelingen er fastlagt i et tile matrix set Tile matrix set - the geometry of the tiled space Et tile matrix set indeholder tile matricer En tile matrix svarer til et zoomniveau En tile matrix har Bredde (MatrixWidth) Højde (MatrixHeight) Måleforhold (ScaleDenominator) Origin (TopLeftCorner) Tilestørrelse (TileWidth og TileHeight)

9 Forespørgsler Eksempel på WMTS-forespørgsel: service=WMTS &version=1.0.0 &request=GetTile &layer=dtk_hillshade &style=default &format=image/jpeg &tilematrixset=View1 &tilematrix=L04 &tilerow=14 &tilecol=16 …

10 Etablering af WMTS i Kortforsyningen
Webbaserede klienter benytter allerede tiling, men tilgår traditionelle WMS-servere Idé: Bedre performance for rastertjenester ved at levere prægenererede tiles Vi startede med at se på muligheder for caching GeoWebCache TileCache.org Vi havde samtidig et ønske om at benytte allerede genererede tiles Egenudviklet WMTS-server

11 Distribution af prægenererede tiles
WMTS Brugerstyring og validering i det eksisterende switchboard-lag Back-end server med WMTS servlet Niveau 0 Niveau 1 12 niveauer 17 mio tiles Niveau 2

12 Testtjenesten topo_skaermkort_test
WMTS-syntaks Tile-version af skærmkortet Capabilities ETRS89 UTM zone 32, EPSG:25832 12 zoomniveauer 256 pixels * 256 pixels Hillshading Ingen GetFeatureInfo Tilgås med KVP via kortforsyningen.kms.dk Understøttes allerede af webapplikationer CBkort VisKort

13

14 Igangværende arbejde Performancetest Det ser lovende ud 
WMS-forespørgsel med svartid på ca. 70 ms WMTS-forespørgsel med svartid på ca. 15 ms Dimensionering Pt. én testserver Dublerede servere Fejlhåndtering – exceptions efter standard Kartografi Tiling-skema


Download ppt "Tile caching og WMTS Et boost til performance"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google