Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opdatér dato Vælg >Indsæt >Sidehoved / Sidefod Skriv Måned og År i feltet for dato Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opdatér dato Vælg >Indsæt >Sidehoved / Sidefod Skriv Måned og År i feltet for dato Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik."— Præsentationens transcript:

1 Opdatér dato Vælg >Indsæt >Sidehoved / Sidefod Skriv Måned og År i feltet for dato Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik på den aktuelle side >Gitter og hjælpelinjer 2. Sæt hak >Vis tegnehjælpelinjer på skærmen 3. >OK Skriv presenters navn(e) her Fremtek Fremtidens teknologier i undervisningen Anders Pagh, Insero science Academy

2 Agenda: Hvem Insero Science Academy? Hvad er Fremtek? Baggrund for projektet Afvikling og organisering Om teknologierne Forskningsdel Aktiviteter - hvad laver de på skolerne? Observationer – hvad viser de foreløbigt? 2 Dato

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Insero Science Academy ISA er et nystiftet selskab under Insero Fonden ” Insero Science Academy er en del af Insero koncernen, hvis formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi.” ”Insero Science Academy tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og teknik-naturvidenskab. Vi udvikler processer, koncepter og teknologier, der understøtter læring og samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. Vores kunder er primært virksomheder i energibranchen og uddannelsesinstitutioner.” 3 Dato

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Fremtek: Fremtidens Teknologier Fremtek fakta: Hands-on afprøvning af ny teknologi, fra 3. klasse til 3. g To teknologier: 3D print og humanoide robotter Forskningsprojekt 1 1/2 års projektforløb Ca. 15 skoler involveret Baggrund: Indhente viden om hvordan ny og ukendt teknologi kan bidrage til undervisningen Indhente viden om måder at implementere ny teknologi på Udvikle generelle retningslinjer og anbefalinger på området Ønske om at bidrage til øget teknologidannelse blandt elever og studerende

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Afvikling og organisering Partnere Insero Science Academy SDU v. Gunver Majgaard og Jens Jørgen Hansen Teknologisk Institut, Center for robotteknologi Protech Danmark Horsens, Hedensted og Vejle Kommuner Organisering 2-dages workshops Hold af superbrugere Supportmulighed 5 Dato

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Teknologierne NAO Humanoid robot Fra simpel til avanceret programmering Klassesæt m. 3 robotter og 9 pc’er + router 3D print FDM teknologi Autodesk 123D Design 2 Mojo printere, egne pc’er 6 Dato

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Forskning Vidensdesign læringsdesignUndervisningsdesign MålFagligt temaFagligt stofAktiviteterOpgaverProdukterStruktureringDifferentieringEvaluering Hvad skal eleverne lære? Hvilke faglige temaer drejer undervisningen sig om? Hvordan repræsenteres det faglige stof af semantiske, didaktiske og funktionelle læremidler? Hvordan arbejdes med stoffet: oplevelse, bearbejdning, samarbejde, produktion, præsentation? Hvilke opgaver indgår? Hvilke produkter kommer elevens læring til udtryk i? Hvordan skal undervisningen struktureres i tid og rum og hvilke læremidler indgår? Hvordan differentieres undervisningen i forhold til mål, stof og aktiviteter? Hvordan evalueres elevens læring – formativt og summativt? 7 Dato Hvordan tilrettelægger undervisere fremtidens teknologistøttede undervisning? Herunder hvordan kan teknologien berige læringen? Teknisk og didaktisk udfordring Mangel på lærebøger og faglige vejledninger

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Aktiviteter Foreløbigt 10 skoler, fra 3. kl. – 3.g Varighed fra 2-8 uger NAO 3.kl.: Mødet med en humanoid robot 3.kl.:Digital litteratur 3.g.: NAO interagerer med Mindstorms 4.kl.:Engelsk/matematik 9.kl.:Robotlyrik 9.kl.:NAO/Mindstorms/Arduino/Littlebits Flere forløb følger……. 3D print 6.kl.:Produktdesign, digital/analog 8.kl.:Produktudvikling, entreprenørskab 9.kl.:Produktdesign, markedsføring 9.kl.:Plast-kemi og produktdesign HTX:Fremstillingsteknologier 8 Dato

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Observationer - generelt Generelt ringe forhåndsviden om de nye teknologier Justeringer af planer efter workshoperfaringer Forholdsvis få tekniske barrierer Andre inspirationskilder 9 Dato

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Observationer Læringsmæssige og didaktiske elementer: Begge teknologier virker involverende Åbner mulighed for yderlig faglig fordybelse Gode redskaber i tværfaglige forløb Teknologierne virker fint som genstande for peer-to-peer learning Mulighed, men ikke sikkerhed, for inklusion Genveje til kendskab om teknologier i erhvervslivet 10 Dato

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Observationer, teknologierne: 11 Dato 3D print Driftssikre printere fjerner bekymringer Gratis CAD programmer kan bruges Kræver teknologidannelse 3D print tager tid! NAO Meget appellerende teknologi God programmeringsflade Begrænsninger i visse funktioner Køb rigeligt ind!

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer Foreløbige svar på forskningsspørgsmålene: Hvordan tilrettelægger undervisere fremtidens teknologistøttede undervisning? Fokus på videns-, lærings-, og undervisningsdesign Bevidsthed om, hvor vidt elever lærer om eller med teknologien Anvend elevinddragelse i forbindelse med introduktion og undervisningsforløb Undlad at introducere ny teknologi samtidig med andre nye faglige emner Herunder hvordan kan teknologien berige læringen? Som studieobjekt Som understøttende læringsteknologi i enkeltfaglige forløb Som element i tværfaglige forløb, herunder erhvervsrettede aktiviteter Ved at planlægge en stærk kobling til faglige mål 12 Dato

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge/Formindske indryk’-knappen for at skifte mellem de forskellige niveauer 13 Dato Spørgsmål?


Download ppt "Opdatér dato Vælg >Indsæt >Sidehoved / Sidefod Skriv Måned og År i feltet for dato Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google