Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation og læring med udgangspunkt i kursisttyper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation og læring med udgangspunkt i kursisttyper"— Præsentationens transcript:

1 Motivation og læring med udgangspunkt i kursisttyper

2 F A G - Et pædagogisk udviklingsprojekt på Randers HF & VUC

3 UNDERVISNINGENS BEHOVSPYRAMIDE
Gennemførelse Aktivitet Fremmøde

4 FAG-PROJEKTETS FORMÅL
”At øge fagligt og socialt engagement blandt kursisterne ved at forbedre håndteringen af kursistdiversitet og forskellige klasserumskulturer.”

5 Kulturanalysen Baggrund: Observation i fire klasser Kursistinterviews
Michael Paulsen Steen Beck Kulturanalysen Baggrund: Observation i fire klasser Kursistinterviews Lærerinterviews Spørgeskemaundersøgelse blandt alle kursister

6 KURSISTTYPER ”DE EKSKLUDEREDE” Fagligt afventende Fagligt ambivalente
Fagligt engagerede Socialt bidragende De kontaktsøgende HF2 5 , HFE 4% De veltilpasse HF2 29, E 13% De integrerede HF2 12, E 17% Socialt ambivalente De adspredte HF2 11, E 4% De forvirrede HF2 28, E 33% De pligtopfyldende HF2 6, E 14% Socialt tilbageholdende De uintegrerede HF2 2, E 6% De løst relaterede HF2 5, E 6% De instrumentelle HF2 2, E 3% ”DE EKSKLUDEREDE”

7 De ekskluderede (18/16%) Opsummerende: En lang rejse venter…
Fra ”eget ansvar” til ”supporterende omverden” Skabe forbindelser til mulige interesser/energier Genopbygge selvfortrolighed gennem mange små sejre Faglig insisteren – luk ned for alt andet.

8 KURSISTTYPER HVERKEN ELLER KURSISTERNE Fagligt afventende
Fagligt ambivalente Fagligt engagerede Socialt bidragende De kontaktsøgende HF2 5 , HFE 4% De veltilpasse HF2 29, E 13% De integrerede HF2 12, E 17% Socialt ambivalente De adspredte HF2 11, E 4% De forvirrede HF2 28, E 33% De pligtopfyldende HF2 6, E 14% Socialt tilbageholdende De uintegrerede HF2 2, E 6% De løst relaterede HF2 5, E 6% De instrumentelle HF2 2, E 3% HVERKEN ELLER KURSISTERNE

9 ”Hverken eller” (35/40%) Samlet: det faglige skal være socialt og det sociale fagligt Kontaktsøgende: Faglighed båret af sociale arbejdsformer Instrumentelle: Blive aktive deltagere i fællesskabet gennem det faglige De forvirrede: Klare strukturer, ritualer, procedure og mål

10 KURSISTTYPER DE INKLUDEREDE Fagligt afventende Fagligt ambivalente
Fagligt engagerede Socialt bidragende De kontaktsøgende HF2 5 , HFE 4% De veltilpasse HF2 29, E 13% De integrerede HF2 12, E 17% Socialt ambivalente De adspredte HF2 11, E 4% De forvirrede HF2 28, E 33% De pligtopfyldende HF2 6, E 14% Socialt tilbageholdende De uintegrerede HF2 2, E 6% De løst relaterede HF2 5, E 6% De instrumentelle HF2 2, E 3% DE INKLUDEREDE

11 De inkluderede (49/44%) Samlet: Udfordringer uden at afkobles
Højt ambitionsniveau gennem forpligtende produktkrav Differentierede lektier og svære ekstraopgaver ”udenfor” og ”ved siden af” - Brug og anerkend de inkluderede kursister som ressource.

12 Første rapport

13 AKTIONER I UNDERVISNINGEN SKOLEÅRET 2010-11/12
Klasseledelse og klasserumskultur Læringssamarbejde Lektiekultur Tavlebrug og notetagning It Studietime og studiekompetence (56% af samtlige lærere deltager) 45 deltagende lærere

14 Lektier og forberedelse

15 Hvor mange læser ofte deres lektier?
Tørre tal: AVU: 90 %, HF‐E: 81 %, HF2: 60 %

16 Den ideelle verden Den virkelige verden Lektier er nødvendige, fordi de styrker kvaliteten af undervisningen Lektier er unødvendige. Mange læser alligevel ikke, og derfor indrettes undervisningen delvist derefter

17 når kursisterne ikke er forberedte?
Hvad sker der, når kursisterne ikke er forberedte? Ambivalent undervisning Dårligt gruppe-arbejde og konflikter Larm, uro og adspredelse Snydagtige læreprocesser

18 Hvad gjorde vi ved forberedelsesproblemet?
1. Flytte forberedelse ind i undervisningen 2. Træne forberedelse i undervisningen • Planlægning • Læsestrategier • Noteteknikker • Faglige metoder • Arbejdsspørgsmål 3. Guidet og i undervisningen igangsat forberedelse 4. Progression fra forberedelse i klassen til hjemme 5. Sanktioner i undervisningen ved manglende forberedelse 6. Differentieret forberedelse 7. Gøre forberedelseslektier mere spændende 8. Personlige lektier, hvor man skal levere noget

19 Hvad gik godt ved lektieaktionerne?
Inklusions/deltagereffekt Intensitetseffekt Kvalitetseffekt Metodisk effekt

20 Hvilke udfordringer oplevede vi?
Tidsrøvereffekt 2. Sovepudeeffekt 3. Krænkelseseffekt 4. Imploderingseffekt

21 Læringssamarbejde

22 Cooperative Learning (CL)
Heterogene grupper med gensidigt ansvar Høj lærerstyring på procedure siden Overfaglige strukturer/arbejdsformer Høj aktivitet (primært mundligt)

23 Hvorfor bruge CL? Læringssamarbejde = mål Læringssamarbejde = middel
Fokus på individet Det sociale kompetencemotiv Kursisterne tilegner sig nødvendige sociale kompetencer gennem at øve sig i at arbejde sammen. Det faglige motiv Alle deltager på måder, der gør, at hvert individ lærer mest muligt i faglig henseende. Fokus på klassen Det interkulturelle motiv Man lærer at arbejde godt sammen på tværs af forskelle og med forskellene som positive bidrag til den fælles læreproces. Det aktivitetssøgende motiv Man øger den aktive deltagelse og interaktion i klassen og skaber derigennem et godt arbejdsmiljø.

24 CL – Hvad gik godt? Klasserumskulturel effekt 2. Teambuildingseffekt
3. Metodisk effekt

25 Hvilke udfordringer oplevede vi?
Krænkelse Eksklusion Uansvarlighed Manglende progression

26 FAG-spættebogen: Opsamling af konkrete idéer klar til anvendelse i undervisningen. Find den og meget andet om projektet på:

27


Download ppt "Motivation og læring med udgangspunkt i kursisttyper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google