Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

S3-gruppen Søren Stemann Beck Miguel Paredes SKUB-møde 27. maj 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "S3-gruppen Søren Stemann Beck Miguel Paredes SKUB-møde 27. maj 2004."— Præsentationens transcript:

1 S3-gruppen Søren Stemann Beck Miguel Paredes SKUB-møde 27. maj 2004

2 Hvad er S3-gruppen? S3-gruppen er en gruppe af forældre, der har til formål:  At SKUB-Netværket kender forældrenes holdninger til diverse emner eksempelvis værdier  At hjælpe med diverse praktiske gøremål i forbindelse med stormøder m.v.  At agere forældrerepræsentanter i diverse arbejdsgrupper  At sikre dialog og informationsudbredelse. Hvem rapporterer S3-gruppen til?:  S3-gruppen rapporterer til skolens bestyrelse og SKUB-Netværket. Facts om S3-gruppens arbejde:  Ca. 30 forældre, herunder repræsentanter fra skolebestyrelsen i egenskab af at være forældre.  Vi har afholdt møder 18. marts, 22. april, 13. maj og 17. maj 2004. Hvad har vi konkret gjort?:  Kortlagt informationsmateriale om SKUB  Forsøgt at finde hoved og hale i SKUB-processen  Besøgt fire skoler i Gentofte, der har været gennem SKUB-processen  Udarbejdet et forslag til værdier og konkretisering heraf.

3 Besøg på SKUB-skoler Vi har besøgt følgende skoler:  Hellerup Skole  Maglegårdsskole  Gentofte Skole  Tjørnegaardsskole Baggrund for besøg:  Manglende information om de erfaringer, som de skoler, der allerede har gennemført SKUB-processen, har gjort sig, f.eks.:  Hvad er gået godt?  Hvad ville de have gjort om, hvis de fik muligheden?

4 Besøg på SKUB-skoler  Vi har nu mere viden om SKUB- processen, hvad der fungerer, hvad vi skal undgå, eller hvad der kræver ekstra opmærksomhed f.eks.  Akustikproblemer  "Hjemområder" med flere klasser (vandret/lodret)  Faldgruber, f.eks. i værdifasen  Hvad er et typisk SKUB-budget pr. skole.  Konklusionerne ligger på Skovshovedsskoles hjemmeside www.gentoftekommune.dk/skovshovedskole  Vælg Skub  Vælg S3  Herudover har vi fået en rundtur på Skovshovedsskole - Hvad er det egentlig, vi har i dag!

5 Værdier  SKUB-skolerne har i høj grad samme værdier, men alligevel er de i praksis ført ud i livet forskelligt  Den samme værdi kan være udtrykt i forskellig adfærd Adfærd Værdier  Derfor er det vigtigt, at vi, når vi taler om værdier, også er konkrete.

6 Konkretisering af værdier Værdier - hvad er vigtigt for os? Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret? Hvilke holdninger/ ønsker ligger der bag?

7 Værdier - hvad er vigtigt for os?  Dannelse  Faglighed  Glæde ved at gå i skole  Fysisk/psykisk sunde børn  Traditioner  Inspirerende miljø  Skole i udviklingsmæssig bevægelse  Lokal folkeskole  Tillid til skolen  Medansvar

8 Konkretisering: Dannelse Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Fortrolighed med sig selv og med omverdenen  Kunne relatere sin egen kultur til omverdenen  Kulturel viden om sin oprindelse  Forståelse af demokratiets regler, menneskerettigheder og miljø  Viden om kultur/kulturel baggrund  Situationsforståelse/fornemmelse  Man kan kode den kontekst man befinder sig i  Respekt for hinanden og hinandens forskelligheder  Empati & social tolerance  At kunne begå sig i internationale forretnings- og sociale miljøer  Musisk og kreativt miljø  Fokus på musik og drama – udbyggede faciliteter til musik og drama  Kunst, billedkunst er integreret i dagligdagen  ”Inter-kulturelle” aktiviteter, udveksling – kendskab til andre kulturer, religioner, holdninger, etc.  Samarbejde med kulturinstitutioner  Udbygget mediatek  Indsigt i litteratur  ”Ro og orden”

9 Konkretisering: Faglighed Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Udvikling  Fokus på fag-fagligheden  Vi vil have dygtige elever  Kompetente medarbejdere  Der tilstræbes et resultat på højt nationalt og internationalt niveau  Et godt læringsmiljø for såvel den stærke som svage elev  Faglig dokumentation  Forældreindsigt i læringen  Udfordre børnene  Arbejdsglæde/lyst  Disciplin  Blandt de bedste skoler i landet målt på ex. karakterniveau  Barnet er i fortrolighed med sin viden  Hvordan garanteres det at der er en lærer der har ansvar for barnets læring?  Kommunikation mellem lærere  Lærere med høje (fag-)faglige viden  Medarbejdere med høje faglige (pædagogiske) viden & evner  Gode faglokaler  Teknologi – PC’er, bredbånd, internet, e- learning, efteruddannede lærereetc.  Lærere skal løbende uddannes såvel faglige/fag-faglige  Der tages højde for hvor det enkelte barn er – individuelle læreplaner  God akustik i og imellem lokalerne  Lærere arbejder i teams, ingen vikarer  Godt kendskab til det enkelte elev  Karakter, logbog  Lodret/vandret opdeling af klasser

10 Konkretisering: Glæde ved skolegang Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Relationer til de andre – det at være tryg og glad  At have venskaber  Glæden ved at opdage sige egne færdigheder og kundskaber  At skolen skaber faste og trygge rammer  Ejerskab til skolen – hvilket er identitetsskabende  At der i skolen findes kontinuitet for børnene i indfrielse af deres forventninger  Fysisk velvære – idræt, udhvilede og mætte  Styrke lysten til at lære og selvværd  Det er vigtigt at der skabes resultater og glæde  Arbejdsglæde  Omgivelser  Accept af forskellighed  Gode muligheder for god hygiejne  Mulighed for isvand/drikkefontæner  Kantine med sundt og lækkert mad  Gode muligheder for idræt  Skolegård med masser af udfordringer  Sund/god mad i GFO-køkken faciliteter  Kunne købe mad – de store klasser  Lyse farver på væggen  Flextid  Gode idrætsfaciliteter og udearealer  Flere idrætstimer  Lærere & pædagoger nok  Mobbepolitik  Trivselspolitik  Plads nok (lex Tjørnegaard Skolen)  Færre vikarer (ingen)

11 Konkretisering: Fysisk/psykisk sunde børn Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Grundlæggende forudsætning for at lære  En bevidsthed om sin egen krop og dens stærke og svage sider  Øget selvværd  At tage ansvar for egen fysisk helbred  Gode muligheder for sundhed og fysisk udvikling – et grundlag for børns fysiske og mentale udvikling  Bevægelse/kost/motion  Mobbefriskole  Vand (det naturlige forhold til Øresund, havn og strand)  En skole med fokus på kost og motion  Glade motiverede børn der engageret forsøger at løse de opgaver/problemstillinger de bliver stillet overfor i skolen  Udearealer der inspirerer til leg og bevægelse både i skole og fritid  Indendørs idrætsfaciliteter der motiverer også de ikke så motoriske ”stærke” børn  Tilbud om sund kost på skolen  Kantine  Mulighed for udendørs undervisning også i lokalmiljøet – skov & strand  Gymnastiksalen  Svømning

12 Konkretisering: Traditioner Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Respekt  Kulturel baggrund  Genkendelighed  Kulturelt samlingspunkt  Høflighed  Skolekomedier  Årstidsfester  Fødselsdagsfester  Morgensang  Skolerejser  Årskoncerter  Aulaen  Rundgang indgang  Venskabsklasser

13 Konkretisering: Inspirerende miljø Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Gode inspirerende fysiske rammer  Trivsel  Velfungerende  Inspiration  Udvikling  God fysisk og mentalt arbejdsmiljø  Struktur  Inspirerende miljø  Indbydende læringslokaler  Velfungerende  Glade og engagerede lærere  Indbydende læringslokaler  Rydeligt/orden  Gode/rene toiletforhold  Lockers/skabe til børn  Gode opbevaringsfaciliteter  Aula/Flex til kantine  Aula/Flex gymnastiksal  Klasselokaler  Lærere i hjemområder – også i frikvartererne  Fællesrum er flexible  Gode køkkenforhold  Gode faglokaler  Godt inventar - ordentlige stole/borde  Tage udgangspunkt i børnene  Valg af arkitekter med forstand på skoler  Faglokaler benyttes af GFO  Vedligeholdt bygninger

14 Konkretisering: Skole i udviklingsmæssige bevægelse Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Åbne over for nye initiativer  Fokus i skolebestyrelsen på udvikling i undervisningskrav fra stat og kommune

15 Konkretisering: Lokal folkeskole Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Samler børn fra lokal områdets vuggestuer, børnehaver og fritidsinstitutioner  At skolen bruges af både lokalsamfundets børn og voksne  Tæt integration med andre institutioner i lokalområdet, kirke, sportsklubber, m.v.

16 Konkretisering: Tillid til skolen Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Dialog og kommunikation forældre/lærer/elever  Hyppig dialog  Skole-hjem samtaler der tager udgangspunkt i den ny pædagogik  Klar kommunikation  Synlig ledelse

17 Konkretisering: Medansvar Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?  Ejerskab/tryghed/udvikling  Medansvar hos forældre/elever (skolen har ansvaret for indlæringen)  Kammerater, Skole, Forældre  Skole, pædagog, lærer og forældre tager ansvar  Struktur i undervisningen  Lærerne tæt på børnene  Læreren har ansvar for sin elever  Skolen har det overordnet ansvar

18 Opsummering  Der har været mange holdninger og ønsker fra forældre-gruppen  Arbejdsprocessen har skabt klarhed over mange forhold – både positive og negative  De nævnte værdier skal viderebearbejdes  Forældregruppen har fokus på: Dannelse, Faglighed, Glade og sunde børn, Tradition og Inspirerende skolemiljø  Vi skal tage ved lære af de øvrige skoler


Download ppt "S3-gruppen Søren Stemann Beck Miguel Paredes SKUB-møde 27. maj 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google