Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad har vi? hvad vil vi? værdierne: fordybelse, fomidling, åbenhed, fællesskab hvordan gør vi? forsøg i perioden juni-september evaluering i menighedsrådet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad har vi? hvad vil vi? værdierne: fordybelse, fomidling, åbenhed, fællesskab hvordan gør vi? forsøg i perioden juni-september evaluering i menighedsrådet."— Præsentationens transcript:

1 hvad har vi? hvad vil vi? værdierne: fordybelse, fomidling, åbenhed, fællesskab hvordan gør vi? forsøg i perioden juni-september evaluering i menighedsrådet gudstjenester

2 velkomst to menighedsrådsmedlemmer står ved indgangen fra fem minutter før gudstjenestens begyndelse og byder velkommen. Og informerer børn om tilbud til dem osv. de to medlemmer medvirker ved indgangsbøn, udgangsbøn, kirkebøn og nadver. der laves en turnus med menighedsråds- medlemmer, suppleanter og andre åbenhed – velkomst

3 trosbekendelsen siges i kor......i stedet for at synges på en melodi, som ikke- rutinerede gudstjenestedeltagere erfaringsmæssigt har svært ved at synge med på åbenhed – trosbekendelse

4 mindst én top-30-salme pr. gudstjeneste så også dem, der kun kender få salmer, har mulighed for at synge af fuld hals der skal laves en top-30 liste åbenhed – salmer

5 projektoren bruges til bibeltekster, trosbekendelse, fadervor og skal i det hele taget vise en køreplan for gudstjenesten, så alle let kan følge med i forløbet. denne del er ikke alle præster med på, så det bliver ikke alle gudstjenester projektoren bør suppleres med en trykt vejledning på en A4-side af hensyn til dem, der hellere vil følge med i sådan én åbenhed – projektor

6 projektoren bruges til salmerne. Selvfølgelig kan salmebogen fortsat bruges; men ”teksten på væggen” kan være en støtte for nogle – og sikkert også gøre sangen bedre! denne del er ikke alle præster med på, så det bliver ikke alle gudstjenester åbenhed – projektor

7 anderledes stoleopstilling i stedet for den ”teateroptilling” vi har nu, forsøger vi med en skråtstillet (fiskebens) opstilling af stolerækkerne, så menigheden kan se hinanden fællesskab – opstilling

8 i kirkens bageste hjørne til venstre, når man kommer ind, stilles et lille bord med stole, med et par bibler, en krukke med bibelvers til at tage med, mulighed for at skrive en kort bøn for et bedeemne (som så tages med i den følgende søndags kirkebøn), og måske en mulighed for at bede om at blive kontaktet. fordybelseshjørnet

9 salmen efter nadveren udskiftes med en lovsang under nadveren synges korte, enkle sange med flygelledsagelse fordybelse – sange

10 billedkunst til ledsagelse af præ- og postludium i samarbejde med organisten finder præsten et eller flere billeder, som understreger dagens tema, og som projiceres op på væggen under præ- og postludium. denne del er ikke alle præster med på, så det bliver ikke alle gudstjenester fordybelse – billeder

11 i lighed med børnene skal voksne gudstjeneste- deltagere have mulighed for at tage tegnepapir til tegninger og notater fordybelse – papir

12 ved kirkekaffen sætter præsten sig ved et bestemt bord. Ved det bord er der mulighed for at stille spørgsmål og tale videre om dagens temaer fordybelse – samtale

13 ved forberedelsen lægger præsten sig flg. vise ord fra en trofast gudstjenestedeltager på sinde: Prædikener bør højst strække sig over 15 minutter. Længere prædikener mister fokus og menigheden taber tråden og opmærksomheden. Prædikenen bør fokusere på ét (højst to) emner. Dagens tekst kan med fordel udlægges med refe- rencer til almindelig kendt litteratur, aktuelle emner og begivenheder. formidling – prædiken

14 prædikenerne optages og podcastes (lægges ud på kirkens hjemmeside som mp3-filer) formidling – prædiken

15 i kirkemæssigt stille perioder eksperimenterer vi med andre gudstjenestetyper (fx ”efter stranden”, forbønsgudstjenester, fortællegudstjenester, sanggudstjenester, ”bøn & brunch” m.fl.). det fortsætter vi med… formidling – nye former


Download ppt "Hvad har vi? hvad vil vi? værdierne: fordybelse, fomidling, åbenhed, fællesskab hvordan gør vi? forsøg i perioden juni-september evaluering i menighedsrådet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google