Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær"— Præsentationens transcript:

1 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Lars Christensen CEPOS, 20. November 2006 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

2 Friedmans bidrag – den korte version
Videnskabsteori instrumentalisme Forbrugsteori den permanente indkomstshypotese Pengeteori monetarismen Økonomisk politik Kritik af den keynesianske Philips-kurve Økonomisk historie Var den store depression en monetær politik fejl? Valutapolitik Flydende kurser er sagen Politisk teori Konsekventionalistisk liberalisme Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

3 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Vores fokus i dag Videnskabsteori – instrumentalisme Forbrugsteori – den permanente indkomstshypotese Pengeteori - monetarismen Økonomisk politik Kritik af den keynesianske Philips-kurve Økonomisk historie Var den store depression en monetær politik fejl? Valutapolitik Flydende kurser er sagen Politisk teori Konsekventionalistisk liberalisme Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

4 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 1 "Another difference between Milton and myself is that everything reminds Milton of the money supply. Well, everything reminds me of sex, but I keep it out of the paper." – Robert M. Solow, 1966 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

5 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 2 Hovedtese Penge og pengepolitik spiller en afgørende rolle for konjunkturudviklingen og inflationen Monetarismen står i skarp kontrast til keynesianismen, der betoner finanspolitikkens betydning for den økonomiske udvikling Udtrykket Monetarisme blev første gang anvendt af Karl Brunner i 1968 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

6 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 3 Vigtige monetarister: Milton Friedman, Karl Brunner, Allan Meltzer og David Laidler Senere ”monetarister”: - Robert Lucas og andre nyklassikere Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

7 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 4 Kvantitetsteorien M*V=P*T M: Pengemængde V: Omløbshastighed P: Prisniveau T: Transaktioner i økonomien Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

8 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 5 Kvantitetsteorien er ikke ny. Den kan spores tilbage Locke, John,”Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, and Raising the Value of Money”, 1692. Hume, David, ”On Money”, 1752 Fischer, Irving, ”The purchasing Power of Money”, New York, Macmillan, 1920. Det var Irving Fischer der formaliserede kvantitetsteorien Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

9 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 6 Friedmans relancering af kvantitetsteorien: ”Studies in the Quantity Theory of Money”, 1958 ”The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results” (1959) ”A Program for Monetary Stability” (1959) ”A Monetary History of the United States ” (1963) ”The Optimum Quantity of Money and Other Essays” (1969) ”Milton Friedman’s Monetary Framework” (1974). Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

10 Monetarisme 7 En lille om skrivning af kvantitetsteorien viser en central tese: P=M*V/T Eller som Friedman siger det: ”Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.” Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

11 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarisme 7 En flok empiriske observationer Friedman gør sig om penge... Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

12 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 1 På både kort sigt og længere sigt er der en konsistent, men ikke nødvendigvis præcis, sammenhæng mellem væksten i pengemængden og den nominelle BNP-vækst. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

13 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 2 På kort sigt er sammenhængen mellem væksten i pengemængden og den nominelle BNP-vækst ofte svær at se, da sammenhængen er mindre tæt på kort sigt end på længere sigt. Samtidig slår ændringer i pengemængden først igennem på den nominelle BNP-vækst efter en vis periode, og tiden fra væksten i pengemængden ændres, til den slår igennem på BNP-væksten, er ikke fast, men derimod variabel. Eller som Friedman igen og igen har udtrykt, så virker pengepolitik med ”long and variable lags”. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

14 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 3 I de fleste vestlige økonomier giver en ændring i pengemængdevæksten anledning til en ændring i den nominelle BNP-vækst efter seks til ni måneder. Det er et gennemsnit, men især i lande med høj og meget svingende vækst i pengemængden kan perioden typisk være kortere. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

15 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 4 I løbet af et konjunkturforløb er udsvingene (amplituden) i den nominelle BNP-vækst typisk større end udsvingene i væksten i pengemængden. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

16 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 5 Typisk slår ændringer i pengemængdevæksten først igennem på produktionen, mens de stort set ikke slår igennem på priserne. Generelt giver en stigning (et fald) i væksten i pengemængden anledning til en stigning (et fald) i produktionen efter seks til ni måneder. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

17 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 6 Effekten på priserne af en ændring i pengemængdevæksten er fordelt over tid, men slår typisk igennem efter måneder. Det indebærer, at det vil tage relativ lang tid at reducere inflationen – eller som Friedman har udtrykt det: ”[Inflation] cannot be stopped overnight.” Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

18 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 7 På kort sigt påvirker ændringer i pengemængden primært produktionen, men over længere perioder påvirker ændringer i pengemængden kun priserne, mens produktionen på lang sigt ikke er påvirket af pengepolitiske indgreb. Man siger, at penge er neutrale på lang sigt. Dette resultat indebærer samtidig, at man ikke kan benytte pengepolitikken til at øge produktionen på lang sigt, og at en stigning i pengemængden på lang sigt udelukkende giver anledning til en tilsvarende stigning i prisniveauet. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

19 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Penge og empri 8 Det følger desuden, at inflation er et resultat af stigninger i pengemængden – eller som Friedman har formuleret det: ”Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.” Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

20 Lempelige pengepolitik
Høj eller lave rente?? Betydningen af inflationsforventninger Lempelig eller stram pengepolitik i Japan, når renten er nul?? Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

21 Hvordan indrettes pengepolitikken?
De to hovedpointer: ”Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.” ”long and variable lags” K-reglen: Pengemængde bør vokse med den langsigtede vækst i det real BNP plus inflationsmålsætningen (0%??) Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

22 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Monetarism i dag?? ECB?? Federal Reserve?? Friedmans ånd råder, men pengemængdemålsætningerne har ikke vist sig som en succes MEN ”asset inflation” kan gøre pengemængdemål relevante igen Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

23 Økonomisk politik - sværere end man tror
”We used to think that you could spend you way out of a recession and increase employment by cutting taxes and boosting Government spending. I tell you in all candour, that that option no longer exists, and that insofar as it ever did exist, it only worked by injecting bigger does of inflation into the economy followed by higher levels of unemployment as the next step.” - Daværende britiske premierminister James Callaghan ved det britiske arbejderpartis kongres i september 1976. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

24 Phillips-kurven - vejen til ”optimal” økonomisk politik?
A. W. Phillips, ”The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, ”, 1958 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

25 Friedmans modsvar Den forventningsudvidede Phillipskurve
I artiklen ”The role of Monetary Policy” gjorde Milton Friedman op med Phillip-kurve-tankegang. Artiklen var oprindelig hans presidential address til American Economic Association, som han holdt i december 1967 i Washington. Friedman, Milton, ”The role of Monetary Policy”, American Economic Review, Volume LVIII, nummer 1, marts 1968, side 1-17. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

26 Friedmans modsvar Den forventningsudvidede Phillipskurve
Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

27 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
NAIRU - nej, ekspansiv finans- og pengepolitik kan ikke nedbringe ledigheden på langsigt Friedman kalder U0 for den naturlige arbejdsløshed (NAIRU). Friedman låner begrebet naturlig fra den svenske økonom Knut Wicksell, som anvender begrebet naturlig rente til at beskrive den rente, der vil eksistere på kapitalmarkedet, når der er ligevægt mellem udbud og efterspørgsel efter kapital. Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

28 Forventningsdannelse
Rationelle forventninger?? Adaptive forventninger?? ...eller noget helt andet?? Friedman og andre traditionelle monetarister deler ikke nyklassikere som Robert Lucas opfattelse af forventningsdannelse, men er ikke så kritiske som den østrigstiske skole Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

29 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Sådan skal det gøres!? Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

30 MEN det bliver ofte sådan her
Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

31 Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær
Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. Hans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940'erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder - lige fra forbrugsteori og penge- og inflationsteori til økonomisk historie og forståelsen af økonomisk politik. Friedman blev tildelt Nobelprisen i økonomi i Friedman har desuden været en af de intellektuelle hovedkræfter bag den liberale bølge, der er skyllet ind over den vestlige verden siden 1980'ernes begyndelse. I denne bog redegøres for Friedmans væsentligste bidrag til økonomisk teori og moderne liberal tænkning. Lars Christensen (f. 1971), cand.polit., er senioranalytiker i Danske Bank og ekstern lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Han har desuden undervist ved Handelshøjskolen i København. Medforfatter til bl.a. Økonomi og indvandring i Skandinavien (1998). Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær


Download ppt "Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google