Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forebyg arbejdsulykker - to værktøjer til den grafiske branche

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forebyg arbejdsulykker - to værktøjer til den grafiske branche"— Præsentationens transcript:

1 Forebyg arbejdsulykker - to værktøjer til den grafiske branche
Præsentation til arbejdsmiljøprofessionelle

2 Hvorfor nye værktøjer? Grafisk BAR besluttede i 2000 at få udviklet sine egne værktøjer til at forebygge arbejdsulykker. Det skete efter, at mange af branchens virksomheder havde meldt negativt tilbage om Arbejdstilsynets værktøj fra 1999. Projektet begyndte med at undersøge disse problemer, og konklusionen var, at AT-værktøjet: Var svært at overskue Gav dårligt overblik over årsagerne. Derfor glemmes mange årsager, når handlingsplanen laves Var opbygget, så der blev brugt meget tid på at forstå spørgsmålene i stedet for at undersøge ulykken og handle. Desuden forvirrede gentagelsen af samme spørgsmål, der var misforståelser og forklaringerne blev ikke læst. Endelig blev AT-værktøjet opfattet som uegnet og alt for omfattende til at analysere nærved-ulykker.

3 Grundlaget for de nye værktøjer
Det er vigtigt at holde fast i de mange gode principper bag AT-værktøjet, f.eks.: Grundig undersøgelse Klar handlingsplan Ikke fokus på skyld og tilfældighed Et princip måtte dog forkastes af formidlingsmæssige grunde: Idéen om først at beskrive forløbet forfra, og derefter bagfra. Det blev på virksomhederne opfattet som en forvirrende og unødig gentagelse. Der skal udvikles et separat og overskueligt værktøj til at analysere nærved-ulykker. Der skal lægges vægt på dialog og formidling til hele virksomheden.

4 ”Forebyggelsespakken”
Det nye, brancherettede værktøj blev udviklet i samarbejde med flere grafiske virksomheder. Værktøjet findes i et ringbind, der indeholder: Introduktionshæfter Værktøjer til arbejdsulykker Værktøjer til farlige situationer Ringbindet har plads til at arkivere alle de udfyldte værktøjer sammen med AT-blanketter o.lign. Ringbindet med indhold blev distribueret til alle grafiske virksomheder i forsommeren 2001. Introduktionshæftet og de to værktøjer kan bestilles gratis på mens ringbindet ikke er på lager længere.

5 Værktøj til arbejdsulykker
Bruges hver gang, der er sket en ulykke – uanset om den er lille eller stor. Sikrer, at sikkerhedsgruppen kommer rundt om hele ulykken - og får øje på mange muligheder for at forebygge Forklaring og eksempel står overskueligt ud for hvert spørgsmål Der er kun fem sider at udfylde - plus en bagside til opslagstavlen. Det er helt op til virksomheden, om I alene ønsker at bruge værktøjet til anmeldelsespligtige ulykker, eller om alle hændelser med bare den mindste personskade skal undersøges.

6 Værktøj til farlige situationer
Dette værktøj gør virksomheden i stand til at forebygge før der sker en ulykke. Værktøjet til farlige situationer kan bruges til alle former for nærved-ulykker: lige fra kosten der altid flyder til trucken der næsten ramte værkføreren Det bygger på samme logik og spørgsmål som værktøjet til arbejdsulykker Det er kun på tre sider - plus en bagside til opslagstavlen.

7 Hvem skal bruge værktøjet?
Værktøjerne bør udfyldes hurtigt efter en arbejdsulykke eller efter, at en medarbejder har opdaget en farlig situation. Hvis virksomheden ikke har en sikkerhedsgruppe, bør den daglige ansvarlige for virksomhedens sikkerhed udfylde værktøjet sammen med den involverede. Hvis der er en sikkerhedsgruppe, bør gruppen udfylde værktøjet sammen med den medarbejder, der er kommet til skade eller har opdaget den farlige situation. Derefter skal det gives til sikkerhedslederen. Hvis der også er et sikkerhedsudvalg, bør det løbende gennemgå arbejdsulykkerne for at sikre, at der er forebygget i alle afdelinger.

8 Evaluering: Synliggørelsen er populær
Evalueringen i 2002 viste bl.a., at sikkerhedsfolkene på de virksomheder, der var begyndt at bruge værktøjerne, var glade for bagsiderne til at hænge op på sikkerhedstavlerne. Det skyldes, at medarbejderne Også bør lære af ulykken eller den farlige situation Hellere skal vide, hvad der er sket end høre de løse rygter Ofte er bekymrede for den tilskadekomne Ofte selv har behov for at tale om ulykken Ikke selv vil udsættes for en ulykke Måske har flere gode idéer til forebyggelse

9 Få fat i værktøjerne På kan de grafiske virksomheder få værktøjerne tilsendt gratis. Men også AT-medarbejdere, BST-ansatte og andre arbejdsmiljøprofessionelle er meget velkomne til at bestille værktøjerne via hjemmesiden. På hjemmesiden findes også en elektronisk præsentation til sikkerhedsorganisationen og én til medarbejderne.

10 Det handler om at forstå og handle
og ikke om at finde skyldige eller lade skæbnen være den eneste forklaring. Derfor har vi som supplement til de konkrete værktøjer udsendt en plakat i november 2002, som viser, at arbejdsulykker er noget, både ledelsen og medarbejderne bør tage alvorligt – og kan gøre noget ved. Hvis du færdes på grafiske virksomheder, må du meget gerne opfordre til at hænge plakaten op. Plakaten kan bestilles gratis på: Klik på plakaten for at se den mere tydeligt i PDF-format.

11 Plakaten er udarbejdet på baggrund af en evaluering i foråret 2002.
Værktøjerne er udviklet i samarbejde med: Værktøjerne er udviklet, afprøvet, trykt og distribueret i efteråret 2000 og foråret 2001. Plakaten er udarbejdet på baggrund af en evaluering i foråret 2002. Tak til de virksomheder, som har brugt kræfter på at deltage i projektet!


Download ppt "Forebyg arbejdsulykker - to værktøjer til den grafiske branche"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google