Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT8 3a 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT8 3a 2010."— Præsentationens transcript:

1 AT8 3a 2010

2 Problemformulering Hovedspørgsmål
Underspørgsmål, der kan belyse hovedspørgsmålet (Husk taxonomiske niveauer) Eksempel på en problemformulering: Hovedspørgsmål: Hvordan kan man matematisk beskrive og eksperimentelt undersøge en kemisk reaktions reaktionsorden? Underspørgsmål: Hvad er reaktionshastighed, og hvordan beregnes hastigheden? Hvad er forskellen på en nulte, første og anden ordens reaktion? Hvilken sammenhæng er der mellem reaktionsordenen og reaktionshastigheden? Hvordan påvirker katalyse af enzymer reaktionshastigheden, og hvilken betydning har enzymer for vores moderne hverdag?

3 Synopsis

4 Talepapir

5 Eksamination

6 Naturvidenskabelig metode

7 Naturvidenskabens hovedmål
1. At forstå naturens indretning 2. At kunne påvirke /forudsige udviklingen/fremtiden 3. At komme til at kunne noget nyt

8 1. At forstå naturens indretning
At undersøge omverdenen At indsamle data At karakterisere og systematisere data At lede efter sammenhæng, mening og forklaring (opstille en hypotese) Kontrollerede eksperimenter At udtænke et klogt designet af eksperimentet At undgå forstyrrende påvirkninger så kun det ønskede undersøges (f.eks. dobbeltblindede forsøg) At opstille model af virkeligheden At lave tilnærmelser – udvikle brugbar simple modeller af virkeligheden At udvikle mere avancerede, mere præcise og virkelighedsnære, men sværere anvendelige modeller Kontrol af at en model virkelig er rigtig (verifikation/falsifikation)

9 2. At kunne påvirke/forudsige udviklingen/fremtiden
At måle om og hvordan noget virker At udvikle metoder til målinger og kontrol At lave standarder/tabeller At lave sammenligninger At identificere parametre der kan skrues på At være systematisk (kun ændre på en parameter af gangen) At tolke resultater og ændringer i resultater At opstille naturlove At opstille store sammenhængende teorier

10 3. At komme til at kunne noget nyt
At skabe en ny ting/maskine/apparat/produkt At afklare hvad det skal kunne At afklare virkemåde At indse fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger At udvikle praktiske design At optimere (fjerne begrænsninger)

11 Dagligdags metoder

12 Videnskabsteoretiske metoder

13 Verifikationsmetoder

14 Hvilken hypotese vinder?
Man stemmer ikke om, hvilken hypotese der er bedst/sand! Vinderhypotesen: - Kan trin for trin kan forklare en logisk sammenhæng. - Strider ikke mod, hvad man ellers har af sikker målt viden. - Er ofte smuk, elegant og simpel, men kan dog også være meget kompliceret.

15 Komplikationer Store interesser i forskellige sandheder - politiske
- økonomiske - religiøse - etiske

16 Naturvidenskabens 5-trinsraket:
1. Indsamling af Data 2. Analyse/Systematisering 3. Hypotese ud fra Data 4. Kontrol og efterfølgende justeringer af Hypotese - Verifikations-princippet - Falcifikations-princippet 5. Modeller, Teorier, Naturlove


Download ppt "AT8 3a 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google