Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Billedkunst konference Lars Goldschmidt 21.apr. 10 Den kunstneriske tænknings betydning for erhvervslivet Lars Goldschmidt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Billedkunst konference Lars Goldschmidt 21.apr. 10 Den kunstneriske tænknings betydning for erhvervslivet Lars Goldschmidt."— Præsentationens transcript:

1 Billedkunst konference Lars Goldschmidt 21.apr. 10 Den kunstneriske tænknings betydning for erhvervslivet Lars Goldschmidt

2 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Disposition DI Hvad skal vi leve af? Forny eller forsvind Skabende versus forstående dannelse Potentialet i (billed)kunstnerisk dannelse 2

3 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt 3 Mit observationspunkt Blandet frivillig, offentlig privat baggrund Ildfolket, partiarbejde Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Mærsk Olie og Gas AS Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Foreningen af Rådgivende Ingeniører Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School Bestyrelsen for Bornholms Gymnasium og Ingeniørhøjskolen i København

4 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt 4 Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, der repræsenterer 11.000 virksomheder. DI arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet. DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og integration. DI forhandler de største kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked.

5 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt 5 Ansætter alle typer af medarbejdere

6 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt 6

7 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt 7

8 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Hvad skal vi leve af? Forretningsprocesser der lokaliseres i Danmark KK = S * RS * RB / O Forretningsprocesser der konstant kræver tilførsel af viden og ideer Salg til kritiske velhavere Brutale forandringsdagsordner – klima, overbefolkning Uopnåelige mål i markedet - udødelighed Vækst eller omlægning – frigørelse af ressourcer til forandring Forny eller forsvind

9 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Vækst forudsætter fornyelse Vi skal leve af at omsætte viden til nye produkter og services der kan bidrage til at møde udfordringerne fra de store globale forandringsdagsordner Det stiller krav til de danske virksomheder og forskningsmiljøer, og specielt til samspillet mellem dem Det stiller krav om at både politikere og virksomheder tænker radikalt og helhedsorienterer over hvad behovet for fornyelse betyder for deres forretningsprocesser og de politisk bestemte rammebetingelser Det er ikke nok at få gode rammer for det vi plejer at gøre, det er mindst lige så nødvendigt at få gode rammer for at gøre noget nyt Det er en væsentlig forudsætning for at frembringe og få værdiskabelse ud af ny viden i Danmark at der foregår produktion i Danmark 9

10 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt

11 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt 11 Innovations- trekanten Mulighed Viden Teknologi N ø dvendighed Konkurrencepres Behov erkendte eller uerkendte

12 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Radikale forandringer og uløste globale problemer øger behovet for fornyelse Finanskrise Skift i globale magtbalancer Skift i kundernes efterspørgsel Eksplosion i globalt tilgængelig viden Befolkningsvækst Megabyer Klimaforandringer Sult Miljøforringelse Ustabile stater og andre konflikter Demografien 12

13 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Tænker vi innovation radikalt nok? Smalsporet innovationspolitik Meget lidt innovationstænkning i andre politikområder Smalsporet uddannelsespraksis gennem hele uddannelsessystemet Monokulturer florerer i virksomhederne Konservative professionelle Fede tider har givet innovationsdovne - specielt offentlige men også private virksomheder

14 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Skabende versus forstående dannelse Dansk, matematik, naturfag fokuserer på at lære eleverne at forstå fagets emne og beherske dets metoder Håndværk, teknologi og kunst fokuserer på at beherske fagets metoder for at kunne skabe Sport og gymnastik fokuserer på evnen til at kunne præstere 14

15 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Potentialet i kunstnerisk dannelse Kunsthistorie et bidrag til historie og samfundsfag med henblik på at forstå vores plads i verden Kunstanalyse bidrager til at forstå kunsten, men bidrager derudover med evnen til at se forskelle og mulighederne i der nye og anderledes Kunstnerisk skaben er en udfoldelse af håndværk og kreativitet med henblik på at skabe det sublime og eller nye Kunstnerisk træning: Indeholder metoder der appellerer til andre intelligencer end de rationelle Understreger betydningen af træning og omhu og stræben efter det endnu bedre Indeholder andre samtaleformer end anden undervisning/ledelse 15

16 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Eleverne skal være fremtidens opfindere af nye produkter Innovation Evnen til at skabe noget af værdi – for sig selv og andre Kreativitet Evnen til at tænke nyt Kritisk tilgang Evnen til at stille spørgsmål 16

17 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Fra reproduktion og gentagelse til udvikling og forandring Opbygning af rutine Rutine Nedbrydning af rutine Opbygning af rutine Rutine Nedbrydning af rutine 17

18 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Budskaber Forny eller forsvind Præster eller punkter Sejre eller dø Det er vilkårene på det globale marked. Udvikling af den enkelte elevs kunstnerisk konstruktive potentiale er et vigtigt element i at forberede eleven på at kunne begå sig på dette marked Kreativitet og sublim omhu går hånd i hånd Billedkunst er en god indgang til dette men for nogle unge vil andre kunstneriske indgangsvinkler eksempelvis teater være mere givende 18

19 Billedkunst konference 21.apr. 10 Lars Goldschmidt Erhvervslivets interesse i kunsten 19


Download ppt "Billedkunst konference Lars Goldschmidt 21.apr. 10 Den kunstneriske tænknings betydning for erhvervslivet Lars Goldschmidt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google