Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formål med projektet At I kommer i dybden med de faglige emner: virksomhedsforståelse, krav, design og implementering. At I lærer at arbejde i grupper.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formål med projektet At I kommer i dybden med de faglige emner: virksomhedsforståelse, krav, design og implementering. At I lærer at arbejde i grupper."— Præsentationens transcript:

1 Formål med projektet At I kommer i dybden med de faglige emner: virksomhedsforståelse, krav, design og implementering. At I lærer at arbejde i grupper omkring løsning af større opgaver At I udvikler personlige kvalifikationer. Det vil blandt andet sige evnen til at arbejde med ”upræcise opgaver”, som kræver, at man selv medvirker til at definere problemerne. Desuden drejer personlige kvalifikationer sig om hensigtsmæssige arbejdsformer, tidsplanlægning, opsøgning af viden, konkludering på baggrund af egne undersøgelser, kommunikation med omverdenen etc. etc.

2 Tidsplan for projektet Projektet starter onsdag den 10. maj 2012 Forundersøgelsesfasen skal gerne være gennemført i løbet af de første 3 - 4 dage. 14. maj og 15. maj møde med PA vedrørende ITIO- delen af projektet Gruppestatusmøde 22. maj 2012 Aflevering af projektet 06.06.2012 kl. 10.00 i 3 eksemplarer i receptionen underskrevet af gruppemedlemmer Forløbet evalueres den 25. juni 2012 ved en prøveeksamen, deltagelse heri indgår som en bunden forudsætning på uddannelsen. 2

3 Faser og iterationer IT-forundersøgelsen skal indeholde en undersøgelse af virksomheden. Desuden skal der være en første afgrænsning med angivelse af de væsentligste problemer, samt forslag til informationssystem til afhjælpning af disse problemer. Endvidere skal der være en vurdering af konsekvenserne af det foreslåede informationssystem. Se skabelon for indhold

4 3 iterationer En første iteration, hvor der skal udarbejdes en kravspecifikation (kan understøttes af en simpel prototype) og prioritering af use cases. Anden iteration, hvor den højst prioriterede use case designes og implementeres. Husk at genoverveje kravspecifikationen undervejs. Tredje iteration, hvor den eller de næstprioriterede use cases designes og implementeres. Kravspecifikationen skal stadig også overvejes

5 Projektrapporten Indhold IT-forundersøgelse Kravspecificering (analyse) Design Realisering Der skal være en kort brugervejledning til det implementerede system Procesdokument Tidsplan for projektet med opfølgning og vurdering Gruppeaftale (kontrakt) Vurdering af jeres gruppeprofil i InSight Evaluering af gruppeproces Kildekoden samt test skal afleveres som en mail som sendes til, guan@ucn.dk og kbha@ucn.dk. Mailen skal indeholder repository path og revisionsnr.guan@ucn.dkkbha@ucn.dk 5


Download ppt "Formål med projektet At I kommer i dybden med de faglige emner: virksomhedsforståelse, krav, design og implementering. At I lærer at arbejde i grupper."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google