Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af det danske projektet ”Biogas og Miljø”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af det danske projektet ”Biogas og Miljø”"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af det danske projektet ”Biogas og Miljø”
Lis Ravn Sørensen, Lemvig Kommune Workshop – Implement-værktøjet 9. oktober 2013 i Dalsland Sverige

2 Problemstillingen: Biogasanlæg tiltrækker flere næringsstoffer til området på grund af tilsætning af affald Lovgivningen er uklar i forhold til udspredning af den afgassede biomasse Særligt i forhold til nye landbrugsarealer – landbrug der ikke leverer husdyrgødning til biogasanlægget Det er en stor opgave at beregne miljøkonsekvensen for udbring af den afgassende biomasse

3

4 Projektet ”Biogas og Miljø” - organisering
Styregruppe: Lemvig Kommune (formand) Skive Kommune Konsulenter: NIRAS, Conterra, PlanEnergi og Århus Universitet Følgegruppe - ressourcepersoner: Samsø Kommune Århus Kommune Landbrug og Fødevarer Agro Business Park Nationalt Center for fødevare og jordbrug Lemvig Biogas Naturstyrelsen KTC (kommunale tekniske chefer)

5 Projektet ”Biogas og Miljø” – resultatet
Datagrundlaget – NIRAS, PlanEnergi og Århus Universitet: Data vedr. næringsstoffer (N, P og K) og biogaspotentiale for: Husdyrgødning – kvæg, svin, m.m. Energiafgrøder – majs, roer, m.m. Restproduktet - affald Blå biomasse - f.eks. søpølser Web-værktøjet – Conterra: Beregning af miljøkonsekvensen af udbringning af den afgassede biomasse Findes på

6 Projektet ”Biogas og Miljø” – formidling
Drøftet med Miljøstyrelsen inkl. Biogasrejseholdet og Naturstyrelsen Drøftet med Videncentret for Landbrug Præsenteret ved KTC-konference (kommunale tekniske chefer) Præsenteret ved heldagsseminar ”Start for grøn vækst – hvordan og hvornår?” Præsenteret ved KL’ s landbrugsnetværk for miljøchefer (KL er kommunernes landsforening i Danmark)

7 Projektet ”Biogas og Miljø” – kan det bruges?
I Danmark? Myndighedsbehandling i kommunerne Planlægning af biogasanlæg Forbedring af lovgrundlaget Indgår i Østersøprojektet Baltic Compact I Norge? I Sverige?

8 Projektet ”Biogas og Miljø” – kan det bruges i Danmark?
Myndighedsbehandling i kommunerne Lemvig Kommune anvender det allerede Skive Kommune påtænker at anvende det Andre kommuner har vist interesse Der arbejdes på udbygning af web-værktøjet – vurdering af konkrete arealer fremfor kun fladevurderinger Planlægning af biogasanlæg Værktøjet er blevet positivt modtaget Forbedring af lovgrundlaget Miljø- og Naturstyrelsen har vist interesse for projektet Indgår i Østersøprojektet Baltic Compact I Østersøprojektet anvendes ”datagrundlaget” fra ”Biogas og Miljø” jf.:

9 Lemvig Biogas

10 Lemvig Biogas I dag cirka 10.000 dyreenheder/år fra biogasanlægget
Arealbehov ~ ha harmonijord Godkendt til dyreenheder/år Arealbehov ~ ha landbrugsjord Cirka ha harmonijord i Lemvig Kommune

11 ”Lemvig-modellen” Flade-vurdering af potentielle arealer til udbringning af afgasset biomasse Ingen behov for at kende enkelte arealer Standardkontrakt med krav til gødningsproduktet og til modtageren Den del som ikke returneres til leverandør skal separeres Væskefraktionen skal have en sammensætning, som skal være så god, at den kan bruges på alle arealer

12 ”Lemvig-modellen” - Fordele
• Reduceret miljøpåvirkning • Begrænset bureaukrati • Økonomiske fordele - Landmænd som ønsker at udvide behøver ikke at skaffe nye arealer

13 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Præsentation af det danske projektet ”Biogas og Miljø”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google