Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styring af styregrupper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styring af styregrupper"— Præsentationens transcript:

1 Styring af styregrupper
- Mads Uldall Oplæg for eksperttænketanken for integration den 25. januar 2011 Mads Uldall, Skt. Kjelds Kvarter

2 CV Erfaring Kandidat i offentlig administration
Erfaring med strategisk byudvikling og offentlig – privat samarbejde fra: Dansk Byplanlaboratorium Skaarup & Jespersen Roskilde Kommune Musicon Københavns Kommune Erfaring Byfora Politiske udvalg Bestyrelse Styregruppe NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” Hvem er jeg?

3 NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende:
Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” Hvad laver jeg?

4 Målet med områdefornyelserne er jf
Målet med områdefornyelserne er jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer: At igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investeringer. NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” Hvad laver jeg?

5 NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende:
Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” Hvad laver jeg?

6 NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende:
Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” Netværksstyring

7 Styregrupper – erfaringer og gode råd
Hvorfor har vi styregrupper ? Hvad skal styregrupper styre ? Hvordan styres styrergrupper ? Styring af styregrupper Styring i styregrupper

8 Hvorfor styregrupper? Vi har ikke den fornødne viden eller de fornødne ressourcer til at gennemføre den forandring vi ønsker. Vi ved ikke hvad der er livskvalitet for den enkelte borger – eller hvordan vi bedst muligt understøtter denne. Vi har ikke de fornødne ressourcer til at gennemføre den ønskede forandring alene. Borgerinddragelse aktiverer ressourcer og skaber større (oplevet) værdi.

9 Hvorfor styregrupper? Vi har ikke den fornødne viden eller de fornødne ressourcer til at gennemføre den forandring vi ønsker. Vi ved ikke hvad der er livskvalitet for den enkelte borger – eller hvordan vi bedst muligt understøtter denne. Vi har ikke de fornødne ressourcer til at gennemføre den ønskede forandring alene. Borgerinddragelse aktiverer ressourcer og skaber større (oplevet) værdi. Viden om kvarteret og beboernes ønsker til udviklingen Mads Uldall, Københavns Kommune

10 Politiske kontakter, som ikke er tilgængelige for projektlederen.
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter

11 Hvad skal styregrupper styre?
En styregruppe bør fokusere på det overordnede og ikke den daglige drift af projekter. Styregruppen i Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter har fokus på: Den overordnede strategi (Kvarterplanen) Udvikling af projekterne (godkende større ændringer i projekter) Inddragelse af interessenter

12 Mads Uldall, Københavns Kommune

13 Styring af styregrupper og styring i styregrupper
Styring ved at fastlægge rammerne for styregruppen (formelle og uformelle, kulturelle og strukturelle). Styring i styregrupper Styring inden for disse rammer.

14 Styring af styregrupper
Vedtægter fastlægger de formelle rammer f.eks.: Hvilken beslutningskompetence har styregruppen? Hvem bliver inkluderet i styregruppen? Hvordan er rollefordelingen mellem de forskellige medlemmer? Hvor ofte og hvor mødes styregruppen?

15 Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter

16 Styring af styregrupper
’Spilleregler’ fastlægger de uformelle rammer: Tillid Respekt & Samarbejde Enighed & troværdighed

17 Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter

18 Styring i styregrupper
Hvilke formelle og uformelle normer er der i styregruppen? Hvordan styres møderne (dagsorden, talerlister, pauser mv.) Hvordan træffes beslutninger? Hvad sker der mellem møderne? Samarbejde mellem styregruppe, formandskab og sekretariat

19 Hvordan styrer man en styregruppe?
Er det legitimt at styre en styregruppe? Hvad er alternativet til at styre en styregruppe? Hvilke formelle og uformelle forhold (traditioner, normer, diskurser mv.) styrer en styregruppe? Hvad sker der hvis man laver strategiske justeringer af måden man styrer styregrupper? At der er sammen interval mellem møderne At der skal være en formand og en sekretær At møderne holdes samme sted At deltagerne sidder på de samme stole At der føres en talerliste Eksempler

20 Styring af styregrupper og styring i styregrupper
Snak sammen to og to om jeres erfaringer med styring af rammerne for styregruppernes arbejde og jeres erfaringer med at styre styregrupperne inden for disse rammer. Hvad virker bedst under hvilke betingelser? Kan man ændre rammerne for styregruppen eller skal disse ligge fast fra begyndelsen? Kan man ændre sin styring i styregrupperne eller skal man lægge en linje fra projektets start? 5 minutters snak to og to

21 Hvorfor deltager man i en styregruppe?
Der er forskellige grunde til at man vælger at deltage i en styregruppe. I vores arbejde med styregruppen fokuserer vi på: Indflydelse Fællesskab Læring Adgang Den rette blanding

22 Designede netværk Wanscher og Nielsen, WOGN

23 Styregruppen skal træffe beslutninger:
Indflydelse Styregruppen skal træffe beslutninger: Hvad skal områdefornyelsen fokusere på? Hvilke projekter skal gennemføres? Hvordan skal de forskellige projekter prioriteres ift. hinanden? Hvilke rammer skal der være for projektgruppernes arbejde? Hvordan skal interessenter inddrages? Projektbeskrivelserne

24 Et godt råd i forhold til beslutninger
Vi træffer altid beslutninger over to møder Møde 1 Styregruppen introduceres for behovet for en beslutning og kan komme med indspil til beslutningens indhold. Møde 2 Sekretariatet har lavet et beslutningsgrundlag, som er afstemt med styregruppen og de ’beslutningsramte’. Eksempel: Overførsel af midler

25 Billede Hvordan træffer vi beslutninger

26 … og hvad kan vi lære at dem?
Læring Viden er en forudsætning for kvalificerede beslutninger: Hvad kan vi lære af andre ift.: Områdefornyelse Borgerinddragelse Klimatilpasning Forankring Kulturtilbud … og hvad kan vi lære at dem? Eksempel: Oplæg ved Aktivitetsgruppen

27 Billede Hvordan oversætter vi andres viden?

28 Adgang Styregruppemedlemmerne er også deltagere i andre netværk.
Ved at skabe plads til uformel snak mellem styregruppemedlemmerne får medlemmerne adgang til hinandens viden og ressourcer Dette styrker eksisterende netværk og danner nye netværk. Områdefornyelsen er afhængig af stærke netværk og samarbejde mellem netværk i forhold til forankring af områdefornyelsens projekter. Skal plads til de uformelle snakke

29 Billede Hvordan træffer vi beslutninger

30 Fællesskab Når man er en del af et fællesskab deler man værdier og føler sig forpligtet i forhold til hinanden. Fællesskab en forudsætning for: Tillid Samarbejde Det skal også være hyggeligt

31 Billede Hvordan træffer vi beslutninger

32 En dagsorden

33 En dagsorden Alle styregruppemøder er opbygget efter samme model:
Uformelt formøde (uformelle spilleregler) Formalia (formelle procedure ift. vedtægter mv.) Oplæg (viden) Markedspladsen (adgang) Beslutninger (indflydelse) Middag (fællesskab)

34 En dagsorden Alle styregruppemøder er opbygget efter samme model:
Uformelt formøde (uformelle spilleregler) Formalia (formelle procedure ift. vedtægter mv.) Oplæg (viden) Markedspladsen (adgang) Beslutninger (indflydelse) Middag (fællesskab)

35 307 800 1092 2800 Hvad med dem der ikke vil være med I en styregruppe?

36 Spørgsmål & kommentarer
NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst”


Download ppt "Styring af styregrupper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google