Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Kl. 11-13 Oplæg og debat - Driftskontrakt grønne områder og Skov - Hovedidéer med planen - Bemærkninger til planen - Debat om planen og prioritering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Kl. 11-13 Oplæg og debat - Driftskontrakt grønne områder og Skov - Hovedidéer med planen - Bemærkninger til planen - Debat om planen og prioritering."— Præsentationens transcript:

1

2 Program Kl. 11-13 Oplæg og debat - Driftskontrakt grønne områder og Skov - Hovedidéer med planen - Bemærkninger til planen - Debat om planen og prioritering af handlinger Kl. 13.30 – 17.30 Ekskursion Egense Gadekær 5 min - Et godt eksempel på god borgerinddragelse Skt. Jørgens Park ½ time - Oplæg om driften af parken, - Debat om parken i fremtiden - Input til evt. borgerinddragelsesproces Vejplantninger 5 min - John. Jørgensens vej Sofienlund Skov ½ time - Bæredygtig Kommunal Skovdrift - Certificering - Zonering af skovene

3 Driftskontrakt grønne områder og vej HedeDanmark Svendborg Tilbagevendende standardopgaver: - Græsklipning -Klipning af hæk og hegn -Vedligehold af blomsterbede -Klipning og vedligehold af buske -Fejning -Affaldsopsamling og affaldstømning -Ukrudtbekæmpelse -Blå Flag Strande -Sommerblomster, Skt. Hans bål mm.

4 Bestillingsopgaver - opgaver udenfor kontrakten HD eller anden entreprenør/leverandør

5 Skt. Jørgens Park 1a – Rosenbede 1b - Staudebede 2a – Brugsplæne 2d – Rabatgræs 2g – Naturgræs 3a – Hæk 3g – Levende hegn 3f – Busket 3h – Krat 4h – Skov 6a – løse belægninger -sti 6c – Løse belægninger - pladser

6

7 Rådgiverkontrakt Skov HedeDanmarks Skovdivision, Odense HD udarbejder udkast til aktivitetsplan Aktivitetsplanen drøftes forud for at aktiviteter igangsættes HD varetager efter aftale gennemførelse af aktiviteter, herunder bestilling af maskiner og mandskab samt afsætning af råtræ

8

9 Hovedidéer med planen Administrationsgrundlag for kommunens grønne områder Målgruppen er politikere Samlet beskrivelse og oplæg til overordnet prioritering Udgangspunkt: Daglige drift, hvad vi opfanger af budskaber og idéer Nuværende driftsbudget Planen holder sig til overordnede principper og prioriter ikke på enkelte på arealniveau Når planen er vedtaget, kan indsatsen prioriteres på områder med udgangspunkt i bla. i Natur- og Friluftsplanen MKT - udvalget kan ønske en behandling af indsatsens fordeling på områder bl.a. certificering af skov

10 Bemærkninger til planen Vi har modtaget bemærkninger fra: Carsten Hunding, Dansk Botanisk forening Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening Ninna Larsen, Friluftsrådet Lars Ellermann, Svendborg sportsfiskerforening Niels Andersen, Dansk Ornitologisk Forening

11 Bemærkninger fra Carsten Hunding, Dansk Botanisk forening Resumé af høringssvarKommentar Større biologisk mangfoldighed Ja - hvordan? Imødegå klimaforandringerJa - hvordan? Information om igangværende og påtænkte aktiviteter Overordnede retningslinjer Behov for samarbejde med andre forvaltninger Det er et godt samarbejde og det kan altid udbygges

12 Resumé af høringssvarKommentar Tilvækst på 1.500 m 3 er for lille Ja, gamle tal - korrekt tal er ca. 2.400 m 3 Skovning 1.600 m 3 Udbud af skovopgaver relevant? muligvis senere Skovene giver et underskud på 882 kr./ha. Høj service Sammenligning med Hvidkildes skovdrift Irrelevant og fjernes Ingen oprensning af grøfter er en fejltagelse Ja - ved værdifulde bevoksninger og hvis gener for naboer Selvforyngelse uden beskrivelse af problematikker Ja - til opfølgning med skovrådgiver Forslag om dobbeltcertificeringJa Zonering af skoveneJa Formidling - skab synlighedJa Bemærkninger fra Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening

13 Bemærkninger fra Ninna Larsen, Friluftsrådet Resumé af høringssvarKommentar God idé at renovere Skt. Jørgens Park Borgersamarbejde Ja Fasthold 5 Blå Flag StrandeJa Lav hundeskovFinansiering ikke klarlagt Afmærkede mountainbike ruter i skoven Ja - god dialog med MTB-klub Projekter med gadekær gode til aktivt medborgerskab Ja Brug forskellige træarter på veje Ja

14 Bemærkninger fra Lars Ellermann, Svendborg sportsfiskerforening Resumé af høringssvarKommentar Korrekt vedligeholdelse af fiskebestanden Ja, hvordan? økonomi ? Etablering af 2-3 fiskemuligheder ved kommunale søer Ja, hvor

15 Bemærkninger fra Niels Andersen, Dansk Ornitologisk Forening Resumé af høringssvarKommentar Skovarbejde udenfor fuglenes yngletid Ja Dødt ved efterlades Ja - der er krav i forbindelse med certificering Veteran-træer bevaresJa, men sikkerhedshensyn Bevaring af 38 ha. gammel bøgeskov Hvor muligt Langsom selvforyngelse Sikkerhedshensyn Kommunal skovpolitik udarbejdes Grøn plan og certificering Urørt skovCertificering min. 5% Stilhed i skov højt prioriteretJa - zonering

16 Den videre proces Bemærkninger modtages, senest 5. september Hvidbog med bemærkninger udarbejdes Rettelsesblad til Oplæg til Plan for Grønne Områder Forelægges MKT - udvalget 29. sept.

17 Debat om planen og prioritering af handlinger Hvad synes I? Hvad har vi glemt? Hvilke handlinger skal prioriteres først? – Tiltag beskrevet i Plan for Natur og Friluftsliv – Baggrundsregistreringer og analyser – Øvrige?


Download ppt "Program Kl. 11-13 Oplæg og debat - Driftskontrakt grønne områder og Skov - Hovedidéer med planen - Bemærkninger til planen - Debat om planen og prioritering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google