Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om sygedagpengereformen d. 1. oktober 2014 for Viborg kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om sygedagpengereformen d. 1. oktober 2014 for Viborg kommune"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om sygedagpengereformen d. 1. oktober 2014 for Viborg kommune
Underviser: Susanne Wiederquist Oplæg om sygedagpengereformen d. 1. oktober 2014 for Viborg kommune

2 Sygedagpengereformens indhold – principperne:
Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb Den offentlige forsørgelse skal ikke stoppe ved en bestemt dato, men når den sygemeldte er kommet på fode igen. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet bruge deres kræfter på at komme på benene og tilbage til arbejdsmarkedet. Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet Den relevante indsats, der skal hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet skal igangsættes så tidligt i sygefor- løbet som muligt. Derfor er det afgørende, at kommunen så tidligt som muligt får de relevante oplysninger til at iværksætte en sådan indsats.

3 Reformens indhold – principperne:
Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet De sygemeldte, der har intakt tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have en minimal indsats. I stedet skal ressourcerne fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding. Disse skal have en støtte, der tager højde for alle aspekter af deres situation. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet

4 Reformens indhold – principperne:
Sygedagpenge og den nye ressourceforløbsydelse er midlertidige ydelser Målet er altid tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

5 SDPL §7 - uarbejdsdygtig:
Stk. 1 Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne……. Retten til sygedagpenge ophører ved raskmelding – når kommunen ikke længere finder, at borgeren er uarbejdsdygtig eller hvis tilstanden er stationær og der ikke skal sættes ind med en særlig indsats. Retten til sygedagpenge ophører ved udbetaling i 22 uger indenfor 9 kalendermåneder, hvis der ikke er et grundlag for at forlænge udbetalingen.

6 Afskaffelse af varighedsbegrænsningen – forlængelse af sygedagpenge…….

7 Generel varighed af SDP - §24:
Stk.1. Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herun- der nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, jf. dog § 25. Forinden skal kommunen have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation, jf. stk. 2. Stk. 2. Hvis den sygemeldte ved revurderingen ikke er omfattet af en af forlængelsesreglerne i § 27, har pågældende ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

8 Jobafklaringsforløb:
Individuel tilpasset indsat for borgere der ikke har kunnet få deres sygedagpenge forlænget efter de 22 ugers udbetaling. Ressourceforløbsydelsen (den ydelse med modtager under et jobafklarngsforløb) udgør: kr. Pr. Måned – for personer med forsørgelsespligt overfor mindreårige børn kr. Pr. Måned – for personer uden forsørgelsespligt overfor mindreårige børn kr. Pr. Måned For personer under 25 år, som er hjemmeboende OBS: Det er under hele jobafklaringsforløbet en betingelse, at borgeren fortsat er uarbejdsdygtig. Hvis borgeren bliver fuldt ud arbejdsdygtig, raskmeldes pågældende og ydelsen/indsats ophører.

9 Jobafklaringsforløb:
Ressourceforløbsydelsen: Der lægges ved beregningen af ydelsen ikke vægt på ægtefælles/samlevers indtægt eller den samlede formue. Derudover beregnes ressourceforløbsydelsen som kontanthjælp – dvs. At arbejdsindtægter og hvad der træder i stedet modregnes i ydelsen. Hvis en arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, kan der udbetales refusion til arbejdsgiveren.

10 Jobafklaringsforløb:
Sagen SKAL forelægges for kommunens rehabiliteringsteam og der laves en rehabiliteringsplan. Forløbet kan vare op til 2 år. Der kan gives flere forløb ved forsat uarbejdsdygtighed. OBS: Det er under hele jobafklaringsforløbet en betingelse, at borgeren fortsat er uarbejdsdygtig. Hvis borgeren bliver fuldt ud arbejdsdygtig, raskmeldes pågældende og ydelsen/indsats ophører.


Download ppt "Oplæg om sygedagpengereformen d. 1. oktober 2014 for Viborg kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google