Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen Til informationsmøde om

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen Til informationsmøde om"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen Til informationsmøde om
spildevandskloakering af ejendomme på Haugevej

2 Dagsorden Velkommen og præsentation Baggrund for projektet
Gennemgang af projektet Vilkår og aftaler for tilslutning til Silkeborg Spildevand Besøg på ejendommene Tidsplan Spørgsmål Afslutning

3 Præsentation Deltagere fra Silkeborg Spildevand A/S: Jan Pedersen Spildevandschef Susanne Sørensen Projektansvarlig Lars Daugaard Andersen Rådgiver – Orbicon Martin Madsen Entreprenør – Telka Dennis Rasmussen Elektriker – Funder El Deltagere fra Silkeborg Kommune: Anne Pedersen Natur og Miljø

4 Baggrund for projekt /1 Spildevandplan for Silkeborg Kommune 18 områder i det åbne land skal kloakeres i planperioden

5 Baggrund for projekt /2 Påbud om forbedret spildevandsrensning
Brokhusvej Ulrøgelvej Oustrupvej Haugevej Møllevej Valg af anden ledningsføring 26 ejendomme i kloakopland, som skal kloakeres 21 ejendomme, som har tilkendegivet, de ønsker tilslutning nu 22 ejendomme, som ønsker tilslutning på sigt i alt 69 ejendomme

6 Gennemgang af projekt /1
Kloakeringsprincip: regnvandet skal man selv tage sig af kun spildevandskloakering Tryksat system: Trykledning langs asfaltkant – styret underboring pumpe til hver enkelt ejendom

7 Gennemgang af projekt /2
Styret underboring langs vej

8 Gennemgang af projekt /3
Styret underboring langs vej

9 Gennemgang af projekt /4

10 Gennemgang af projekt /5

11 Gennemgang af projekt /6

12 Gennemgang af projekt /7

13 Gennemgang af projekt /8

14 Gennemgang af projekt /9

15 Gennemgang af projekt /10

16 Gennemgang af projekt /11

17 Gennemgang af projekt /12
Ø60 cm dæksel - 20 cm over terræn

18 Vilkår/aftaler for tilslutning /1
Silkeborg Spildevand er forpligtet til at aftage spildevand fra stueplan Pumpestation bliver sat så tæt på skel som muligt i samarbejde med ejeren hvor det er mest praktisk for driften 2,0-2,5 m. ml. styreskab og pumpebrønd 2,5-3,0 m. ml. adgangsvej og pumpebrønd Pumpebrønden forbliver forsyningens ejendom og tinglyses

19 Vilkår/aftaler for tilslutning /2
Omlægning af ledning på egen grund er grundejerens ansvar Trykledning fra pumpebrønd til skel: Telka kan give tilbud på etablering af denne sammen med forsyningens ledningsarbejde Aftales under besøg på ejendommen

20 Vilkår/aftaler for tilslutning /3
Silkeborg Spildevand A/S: etablere stikledning frem til grundgrænsen etablere pumpebrønden inkl. styreskab etablere strøm til pumpestationen etablere særskilt gruppe til pumpestationen på grundejerens el-tavle betaler pumpens strømforbrug (200 kr. årligt) tinglyser pumpebrønden på ejendommen mod erstatning reetablere arbejdsarealet m2

21 El-installation Særskilt gruppe Alarm

22 Vilkår/aftaler for tilslutning /4
Grundejer: (alle priser er fra Takstblad 2014 og inkl. moms) Tilslutningsbidrag ,00 kr. Erstatning for pumpebrønd kr. Etablere og bekoste omlægning/nye ledninger inde på egen grund, både før og efter pumpestationen Vandafledningsbidrag 30 kr./m3 Fast bidrag pr. spildevandsstik 656,25 kr. Regnvand afledes som i dag Sløjfning af eget spildevandsanlæg Husk håndværkerfradrag i 2014

23 Besøg på ejendommene Efter sommerferien i klumper Aftale placering af pumpebrønd, styreskab og el med ejer Aftale om Telka skal lave trykstikledningen mellem grundgrænsen og pumpebrønden Gennemgår vilkår og økonomi igen, hvis behovet er der Dræn

24 Tidsplan Informationsmøde 2. juni 2014 Varsling af påbud juni 2014 tilslutning senest 1. april 2015 Besøg på ejendomme august-sept Anlægsperiode i vej juni 2014 sommerferie i juli Anlægsperiode ejd. august – oktober 2014 Mulighed for tilslutning ultimo 2014

25 Procedure for tilslutning
Når anlægsarbejdet er tilendebragt brev til dig om tilslutningsbidrag folder om pumpestation + klistermærke frist for tilslutning er 1. april 2015 Når du er klar til tilslutning kontakt Silkeborg Spildevand (Susanne) 2 dage før vi skal ud og tænde pumpen vi spuler stikledning og tømmer pumpebrønd vi tænder herefter pumpen

26 Spørgsmål ?

27 Kontaktpersoner Silkeborg Spildevand Orbicon A/S tilsyn
Susanne Sørensen Lars Daugaard Direkte tlf.nr mobil


Download ppt "Velkommen Til informationsmøde om"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google