Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18. november 2014 Evaluering af KOMPETENCEmidt - det opsøgende arbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18. november 2014 Evaluering af KOMPETENCEmidt - det opsøgende arbejde."— Præsentationens transcript:

1 18. november 2014 Evaluering af KOMPETENCEmidt - det opsøgende arbejde

2 2 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Udbytte af uddannelse Uddannelsesplaner Samarbejde Forudsætninger for brug af VEU Anbefalinger & andre opmærksomhedspunkter

3 To vigtige elementer i indsatsen Partnerskaber / kompetencecentre Uddannelsesplanlægning / strategisk arbejde med uddannelse 3

4 4 Kompetence- udvikling (mere VEU) Indsats i KOMPETENCEmidt Mere og bedre VEU Højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau Større vækst og beskæftigelse i Region Midt Regionale mål for vækst og beskæftigelse Opsøgende aktiviteter Uddannelses- planlægning Målhierarki

5 Effektmål Effekt forstås her som andelen af virksomhederne, der har brugt VEU Registreret i besøgsrapporter Fordele kan sammenkædes med selve indsatsen i projektet måler konkret adfærd relativt højt i målhierarkiet 5

6 Indirekte effekter Øget kendskab blandt virksomheder Øget motivation på længere sigt Bedre redskaber og ”infrastruktur” Bedre partnerskaber Bedre virksomhedsnetværk … 6

7 Metode telefonsurvey til 551 virksomheder, der har deltaget i projektet e-survey til 128 projektdeltagere i kompetencecentrene – bl.a. virksomhedskonsulenterne analyse af 7.387 besøgsrapporter. Besøgsrapporterne er registreringer af virksomhedskonsulenternes aktiviteter i det opsøgende arbejde. fokusgruppe med virksomhedskonsulenter og ledere fra kompetencecentrene kvalitative interviews med en virksomhedskonsulent, virksomheder som denne har været i kontakt med projektholdere og deltagere på to projekter under den særlige udviklingspulje. 7

8 Overblik over indsatsen 8

9 Tabel 3.1: Antal virksomhedsbesøg og måltal efter fase og kompetencecenter (primo august) Fase 1Fase 2Fase 3 KompetencecenterMålAntal% af målMålAntal% af målMålAntal% af mål KC Compass1.02245744,755214626,436811731,8 KC MIDT688811117,935611732,923820385,3 KC Silkeborg42233378,922210245,91484127,7 KC Videre nu MidtVest1.4451.00069,277244157,151422944,6 KompetenceVækst600664110,734425173,023018881,7 Østjysk KC1.8231.42077,975464685,750222144,0 I alt6.0004.68578,13.0001.70356,82.00099950,0 Kilde: New Insight A/S på baggrund af besøgsrapporter 9

10 Omfattende besøgsaktivitet Der er foretaget i alt 7.387 virksomhedsbesøg fordelt på tre faser I de tre faser er der gennemført henholdsvis 78 procent, 57 procent og 50 procent af de planlagte besøg. Projektet endnu ikke er afsluttet. 10

11 20.391 flere kvartalspersoner fra 2008 til 2009 i Region Midtjylland Voksenvejledningsnetværk Konjunkturudvikling Direkte effekt: 6.776 medarbejdere har deltaget i VEU 11

12 Besøg efter størrelse 12

13 Rigtigt mange mikrovirksomheder besøgt Jo mindre virksomheder, jo større ”frafald” 13

14 Virksomhedernes udbytte 14

15 Dialogen med virksomhedskonsulenterne vurderes ekstremt positivt i virksomhederne. Kvaliteten af dialogen med Kompetencecenteret. 49 procent:meget god andre 49 procent: god. Dette er et meget positivt resultat. En tredjedel ”ændrer fokus” – der er mere fokus på efteruddannelse af de faglærte og ufaglærte medarbejdere 15

16 Motivation for brug af VEU 16

17 Oplevet udbytte af VEU 17

18 Mange er tilfredse Virksomhederne oplever generelt at de får det de kommer efter Indikation på at også højere uddannelsesniveau fører til vækst og beskæftigelse 18

19 Uddannelsesplaner 19

20 Lille omfang af reel og erkendt uddannelsesplanlægning Maksimalt 15 procent af de virksomheder, der har deltaget i fase 2, har fået udarbejdet en uddannelsesplan, som de kender til. 20

21 I mange tilfælde: ad hoc-præget karakter, fokuserer på aktuelle uddannelsesbehov. Mange af planerne har en meget kort tidshorisont. Halvdelen har fx en tidshorisont på 3 måneder eller mindre. Fokus på mikrovirksomheder => betydning for, hvordan uddannelsesplanerne er blevet udformet i praksis. 21

22 Hvad er der så sket? En ad hoc-præget behovsafdækning og fokus på umiddelbare behov Lagt en plan som ikke er forankret Fleksibilitet er nødvendigt – men hvad er så en uddannelsesplan? Behov for: Differentieret men samtidig konkret og fælles bud på at arbejde strategisk med uddannelse 22

23 Langsigtet arbejde Vi ved ikke ret meget om det strategiske arbejde med uddannelse, der har fundet sted. Negativ effekt af at mange medarbejdere er med Negativ effekt af længere tidsperspektiv = hvis der er en effekt af omfattende, langsigtet uddannelsesplanlægning, træder den i kraft på længere sigt. 23

24 Samarbejde og partnerskab 24

25 25 Behov for at forene hensyn til økonomisk balance, kvalitative gode forløb og leverancer, samt udviklings- og omstillingsformåen

26 Kort sagt 26 Partnerskab skal være sværmintelligensens institutionelle sejr over konkurrencens kraftfulde egoisme.

27 27 Tabel 3.19: Brug af VEU i fase 3, efter institutionssamarbejde i fase 1 og 2 Institutionssamarbejde i fase 1 og 2 Antal deltagere fase 3 Antal deltagere i fase 2 Andel fase 2 deltagere, der er gået videre til fase 3. Samme institution i fase 1 og 24831.25538,5 Forskellige institutioner i fase 1 og 216723371,7 I alt6501.48843,7 Kilde: New Insight A/S Virksomheder der er blevet besøgt af forskellige institutioner i fase 1 og 2 har over dobbelt så stor chance for at benytte VEU i fase 3, som en virksomhed der er blevet besøgt af samme institution (i regressionsanalysen, hvor der korrigeres for betydningen af en række faktorer)

28 Klar bekræftelse af at partnerskabstanken faktisk fører til mere VEU (vi ved ikke om den er bedre) 28

29 Forudsætninger for brug af VEU 29

30 30

31 31 Faktorer der spiller ind på virksomheders brug af VEU Uopfyldte behov Virksomhedsstørrelse Branche Samarbejdsudvalg Erfaring med off. efteruddannelse Samarbejde mellem institutioner Andel omfattet af uddannelsesplaner Tidshorisont i uddannelsesplaner

32 32 Virksomhedsstørrelse Branche Samarbejdsudvalg Uopfyldte behov Erfaring med off. efteruddannelse Samarbejde mellem institutioner Andel omfattet af uddannelsesplaner Tidshorisont i uddannelsesplaner Virksomhedens forudsætninger Indsats + alt det der ikke kan måles….

33 Dokumenteret grundlag for udvælgelsesstrategi Bekræftelse af teori om partnerskaber ”Spændende” resultater ift. Indsatsens karakter Ikke (væsentlig) forskel kompetencecentrene imellem(!) 33

34 Anbefalinger og opmærksomhedspunkter 34

35 Fortsæt arbejdet med uddannelsesplanlægning i den opsøgende indsats Fokus på forankring i virksomhederne fremover Differentieret, men konkret forståelse af strategisk arbejde med uddannelse Højere krav til virksomhedskonsulenterne At fremme strategisk arbejde med VEU i virksomhederne er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at øge og kvalificere efterspørgslen efter VEU. 35

36 36 Prioritering af indsatsen God VEU-praksisForudsætniger for god VEU-praksis Utilstrækklig VEU- praksis Risiko for ”dødvægt” Stor indsats, lille effekt Fokusér indsatsen på virksomheder, der har forudsætningerne for at anvende VEU

37 Fokuser indsatsen på mindre virksomheder med over 10 eller 20 ansatte. 37

38 Overvej en yderligere professionalisering af virksomhedskonsulenternes arbejde Mange arbejder kun en lille del af tiden med opsøgende arbejde Et element i denne professionalisering bør være en yderligere kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenterne. 38

39 Styrk partnerskab i VEU-centrene Der findes velfungerende partnerskaber (i varienrende grad) Partnerskabstanken fungerer, det skal VEU-centrene tage med videre 39


Download ppt "18. november 2014 Evaluering af KOMPETENCEmidt - det opsøgende arbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google