Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværk for Etniske minoriteters sundhed Februar 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværk for Etniske minoriteters sundhed Februar 2007"— Præsentationens transcript:

1 Netværk for Etniske minoriteters sundhed Februar 2007
Marianne Kastrup Videnscenter for Transkulturel Psykiatri København

2 Videnscentret Landsdækkende funktion
Bevilling fra Indenrigs-og Sundhedsministeriet Start årig bevilling, + 2-årig nu forlænget til udgang af 2008 Placeret administrativt som del af psykiatrisk klinik, v. Rigshospitalet, Hovedstadsregionen

3 Videnscentrets formål
Vidensopsamling Vidensformidling Netværksdannelser Konsulentfunktioner

4 Videnscentrets opgaver
Vidensopsamling viden og erfaring fra lokale praksismiljøer nationalt og internationalt etablering af database etablering af biblioteksfunktion afdækning af patienters tilgang til behandling afdækning af særlige behandlingsproblemer

5 Videnscentrets opgaver
Vidensformidling servicere fagfolk via database/biblioteksfunktion undervisning PR virksomhed publikationer

6 Videnscentrets opgaver
Netværksdannelse dannelse af netværk mellem fagfolk inden for området afholdelse af konferencer, seminarer skabelse af interessegrupper

7 Videnscentrets opgaver
Konsulentfunktion Med baggrund i faglig ekspertise rådgive og vejlede fagfolk om: Løsning af konkrete problemstillinger Vejledning i hvor løsning af problem kan findes Kontaktformidling Supervision Rådgivning m.h.t. kurser eller undervisning

8 Videnscentrets opgaver
Aktuelt: Projekt: Etniske forskelle i psykisk sygdom blandt unge i Danmark Projekt:Undersøgelse af hvorledes flygtninge og indvandrere gør brug af det psykiatriske system Cultural Formulation Kursus og bog, Psykiatrifonden Kongres CNNP Møde AEP Cultural Section + kongres Kongres + kapitel tysk-tyrkisk psykiaterforening

9 Videnscentrets opgaver
Aktuelle publikationer: Artikler: Etniske forskelle i psykisk sygdom blandt unge i Danmark Artikler:Undersøgelse af hvorledes flygtninge og indvandrere gør brug af det psykiatriske system bog Psykiatrifonden kapitel bog udgivet af tysk-tyrkisk psykiaterforening Kapitler: Immigrant medicine Kapitel: lærebog psykiatri, lærebog psyk. + for ergo/fys Kapitel: Psychiatry Kaptiel: International transition Artikel: Global mental health UfL

10 Videnscentrets samarbejdspartnere
DPC Sct. Joseph Psykiatriske afdelinger i DK

11 Videnscentret i dansk sammenhæng
Relationer til: Videnscenter for Socialpsykiatri Undervisning VITA referencegruppe RCT RCT videnskabeligt udvalg Ph.D. vejleder Medarrangør af symposium ved 20 års jubilæum Medarrangør høring folketing Røde Kors folkeretsudvalg Socialt Udviklingscenter Følgegruppe vedr. Børn af psykisk syge etniske minoriteter Videoproduktion for etniske pårørende til psykisk syge

12 Videnscentret i dansk sammenhæng
Relationer til: Selskab for Interkulturel Psykologi, Dansk Psykologforening: Høringer folketinget Dansk Psykiatrisk Selskab Interessegruppe for transkulturel psykiatri Medredaktør af bog Medarrangør af symposier ved årsmøder også i 2007 Statens Institut for Folkesundhed: Samarbejde vedr. Projekt om etniske unge Rapport Sundhedsministeriet Netværk etniske mionoriteters sundhed

13 Videnscentret i dansk sammenhæng
Relationer til: Den kommunale højskole Medarrangør af kursus Institut f Folkesundhed Referencegruppe Ph.D. samarbejde TTT (tværkulturelt terapeutisk team) Medlemsskab af baggrundsgruppe DSI Institut for Sundhedsvæsen Bidrag til rapport om indvandrerkvinder Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi Medarrangør af symposium

14 Videnscentret i dansk sammenhæng
Relationer til: Master of Int. Health uddannelsen Underviser og vejleder Kbh Universitet Vejleder sundhedsfaglig kandidatuddannelse Censor OSVAL II studerende, medicin Underviser 10.sem stud.med. Underviser stud. Psyk., KUA Praktikophold og vejleder sociologistuderende Praktikophold antropologistuderende Vejleder OSVAL II studerende RUC Vejleder psykologistuderende Rådgivning journaliststuderende

15 Videnscentret i dansk sammenhæng
Relationer til: Psykiatrifonden Redigeret nummer af Psykiatriinformation Medlem net- panelet Bidragyder til Psykiatriinformation Kursusarrangør ådrligt Oplægsholder ved kursus Planlagt: Nyt transkulturelt kursus Bog SIND Medlem internationalt udvalg

16 Videnscentret i nordisk sammenhæng
CNNP: Indlæg ved Nordisk Psykiaterkongres Reykjavik Indlæg Nordisk Psykiaterkongres Tampere Etablering af nordisk netværk Symposium Diagnostik Transkulturelt, Uppsala Studieture/kongresser: Studietur Transkulturellt Centrum, Stockholm Socialpsykiatrisk Forum, Flygtningepsykiatri

17 Videnscentret i europæisk sammenhæng
MK medlem: Royal College of Psychiatrists, UK, International Advisory Board European Network on Mental Health AEP Cultural Section Studiebesøg: Section on Transcultural Psychiatry, Maudsley Hannover Ethnomedizinisches Zentrum

18 Videnscentret i international sammenhæng
MK medlem: WHO Expert Chapter on Collective Violence WPA Transcultural Section WPA Section on Consequences of Torture and Persecution Society for Psychiatry and Culture WPA Task Force on Globalization and Mental Health WPA Task Force on Consequences of Mass Violence WPA Committee to Review Abuse of Psychiatry World Association of Cultural Psychiatry


Download ppt "Netværk for Etniske minoriteters sundhed Februar 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google