Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oktober 2010ViTSi ViTSi Metoder til praksisbaseret forsknings- og udviklingsarbejde inden for siddestillingsnetværket Elisabeth Kampmann.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oktober 2010ViTSi ViTSi Metoder til praksisbaseret forsknings- og udviklingsarbejde inden for siddestillingsnetværket Elisabeth Kampmann."— Præsentationens transcript:

1 Oktober 2010ViTSi ViTSi Metoder til praksisbaseret forsknings- og udviklingsarbejde inden for siddestillingsnetværket Elisabeth Kampmann

2 Forskning og evidens Oktober 2010ViTSi

3 Oktober 2010ViTSi Videnskabende praksis Praksis er vidensskabende Producerer nyttig lokal viden Sætter udvikling i gang Kan udvikle sig til mere omfattende forsknings- og udviklingsundersøgelser – eksempelvis i samarbejde med uddannelses/forskningsinstitutioner

4 Oktober 2010ViTSi Praksisbaseret forskning ”Praksisbaseret forskning er anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs og databearbejdningsteknikker i praksis for at svare på spørgsmål, som udspringer af praksis på en måde, der informerer praksis” (Epstein, Blumenfeld, 2001, Clinical Data-Mining in Practice-Based Research. Inghamton: The Haworth Social Work Practice Press)

5 Oktober 2010ViTSi Praksisforskning og -udvikling Praksisforskning og -udvikling, der gennemføres af praktikere i arbejde Genstanden er fænomener i praktikerens hverdag Praksisforskning anvender anerkendte forskningsmetoder Resultaterne kommunikeres til kolleger og fagfæller Inspiration: http://knudramian.pbworks.com

6 Oktober 2010ViTSi Områder for praksisbaseret forskning og udvikling Viden om målgrupper og deres behov Viden om metoder, der kan dække målgruppernes behov Viden om resultater, der kan opnås

7 Evidenshierarki inden for den medicinske videnskab 1 Randomiserede,kontrollerede eksperimenter 2 Kvasieksperimenter: Kontrollerede forsøg baseret på matching 3 Forløbsstudier 4 Tværsnitsundersøgelser 5 Procesevaluering, aktionsforskning o.lign. 6 Kvalitative casestudier og etnografiske feltstudier 7 Erfaringer og eksempler på god praksis 8 Ekspertvurderinger 9 Brugervurderinger Oktober 2010ViTSi

8 Oktober 2010ViTSi Eksempler på metoder i praksisprojekter Casestudie Spørgeskemaundersøgelse Individuelle interviews Fokusgruppeinterview Observationsstudier Tilfredshedsundersøgelse Analyse af kritiske forløb ”Rapportfri” undersøgelser

9 Oktober 2010ViTSi Praksisbaserede udviklingsprojekter skal indeholde følgende elementer Tema/emne Problemstilling og eventuelt forskningsspørgsmål Analyseenhed Hypoteser eller forforståelse Valg af datakilder Etik Dataindsamling Analyse Rapportering

10 Oktober 2010ViTSi Tema/emne Lav en tragt hvor emnet indsnævres Ud af tragten kommer problemstillingen eller forskningsspørgsmålet

11 Oktober 2010ViTSi Problemstilling og forskningsspørgsmål Er det/de spørgsmål, man stiller sig selv Styrer hele undersøgelsen – metode, analyseenhed etc. Definér alle nøgleord i problemstillingen Typer af forskningsspørgsmål: Forklarende spørgsmål – vi tror, at det hænger sådan sammen, passer det? Forstående spørgsmål – hvordan hænger det sammen, hvordan oplever ….? Beskrivende spørgsmål – beskrivelse af et fænomen, dets udbredelse etc. Handlingsrettede spørgsmål – hvad sker der, når vi gør sådan og sådan?

12 Tidsplan Forestil jer og gennemgå hele undersøgelsen fra start til slut med det tema og de(n) forskningsspørgsmål/problemstilling, I har valgt: Analyseenhed Hypoteser eller forforståelse Valg af datakilder Dataindsamling Analyse Rapportering Oktober 2010ViTSi

13 Spørg derefter jer selv er det realistisk? kan det undersøges? kan man få svar på problemstilling/forskningsspørgs mål? er der tid til det? revidér Oktober 2010ViTSi

14 Oktober 2010ViTSi Analyseenhed En bruger/en brugergruppe Personalemedlem/personalegruppe Udstyr Omgivelser Andet Ikke for stor! Praksisprojekter med en lille analyseenhed kan være gode at få forstand af

15 Oktober 2010ViTSi Hypotese eller forforståelse Hvad tror vi på forhånd? Hvad forestiller vi os? Alt efter analysemetode skal hypotese(r) eller forforståelse bruges forskelligt

16 Oktober 2010ViTSi Valg af datakilder og analysemetoder Valget afhænger af problemstilling/forskningsspørgsmål Casestudie Spørgeskemaundersøgelse Individuelt interview Fokusgruppeinterview Observation Tilfredshedsundersøgelse Analyse af kritiske forløb

17 Oktober 2010ViTSi Eksempler på datakilder og analysemetoder : Interview Individuelt interview af en/flere personer i forhold til udforskende forskningsspørgsmål: Transskribér interviewet Find overordnede temaer i den transskriberede tekst Find de enheder i interviewet, der passer til temaerne Kondensér udsagnene (Kirsti Malterud: Kvalitative metoder i medisinsk forskning)

18 Oktober 2010ViTSi Eksempler på datakilde og analysemetoder: Casestudie Casestudie med beskrivende forskningsspørgsmål En enkelt bruger eller situation udvælges og følges Hypoteser, der er udarbejdet ved projektets start, testes Bliver hypoteserne bekræftet, og bliver rivaliserende forklaringer afkræftet? (Knud Ramian, Casestudiet i praksis)

19 Oktober 2010ViTSi Eksempler på datakilder og analysemetoder Spørgeskema med beskrivende forskningsspørgsmål: En gruppe respondenter vælges ud Omfanget af et fænomen undersøges (Marianne Lindahl, Carsten Juhl, Den sundhedsvidenskabelige opgave)

20 Oktober 2010ViTSi Eksempler på datakilder og analysemetoder: Observationsstudier Observationsstudier med udforskende forskningsspørgsmål En/flere situationer, hvor fænomenet kan observeres vælges ud Fænomener, der ønskes undersøgt, identificeres. Der udarbejdes feltnoter Feltrapport udarbejdes (Søren Kristiansen, Hanne Katrine Krogstrup, Deltagende observation)

21 Oktober 2010ViTSi Viden om opnåede resultater: Evalueringsforskning Systematisk undersøgelse af værdier i forhold til et sæt af standarder og evt. i forhold til forskellige interessenter Evalueringsmodeller Summativ evaluering – har man gjort det, man skulle? Effektevaluering – hvad er der kommet ud af det? Procesevaluering – hvordan har processen fungeret? (Peter Dahler-Larsen, Hanne Katrine Krogstrup: Tendenser i evaluering)

22 Oktober 2010ViTSi Huskeregler Udarbejd protokol ved projektets start med både tidsplan og beskrivelse af, hvordan projektet gennemføres Giv projektet et starttidspunkt og et sluttidspunkt Vælg en mindre analyseenhed Vær ikke for ambitiøs i forhold til analysemetode Læg evt. op til yderligere forskning

23 Oktober 2010ViTSi Eksempel på tidsdimensionering: Caserapport Mandag og tirsdag: tema og problemstilling indkredses Onsdag: data indsamles Torsdag: data analyseres Fredag: data formidles og diskuteres Mandag: rapport skrives

24 Vejledning Brug den!! Oktober 2010ViTSi

25 Oktober 2010ViTSi Nyttig litteratur Knud Ramian (2007) Casestudiet i praksis. Kbh: Academica Kirsti Malterud (2009) Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2009) Interview: introduktion til et håndværk. Kbh. : Hans Reitzel Marianne Lindahl, Carsten Juhl (2009) Den sundhedsvidenskabelige opgave – vejledning og værktøjskasse. Kbh.: Munksgaard Peter Dahler Larsen, Hanne Katrine Krogstrup, (2001) Tendenser i evaluering. Kbh.: Odense Universitetsforlag Søren Kristiansen, Hanne Katrine Krogstrup (2009) Deltagende observation – introduktion til en samfundsvidenskabelig metode. Kbh.: Hans Reitzel


Download ppt "Oktober 2010ViTSi ViTSi Metoder til praksisbaseret forsknings- og udviklingsarbejde inden for siddestillingsnetværket Elisabeth Kampmann."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google