Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den optimale tørring og lagring af korn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den optimale tørring og lagring af korn"— Præsentationens transcript:

1 Den optimale tørring og lagring af korn
6. april 2017 Den optimale tørring og lagring af korn Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent Videncentret for Landbrug Planteproduktion

2 Hvad skal I høre om? Anlægstyper Hvilke begrænsninger har de?
6. april 2017 Hvad skal I høre om? Anlægstyper Hvilke begrænsninger har de? Drift af tørreri – Sådan gøres det med succes! Tørring Beluftning Varme God management – sådan gør du!

3 6. april 2017

4 Planlager Langsom tørring - kræver tålmodighed
6. april 2017 Planlager Langsom tørring - kræver tålmodighed Tørring i 3 meter oplagshøjde ved 18 % vand Oftest urealistisk med vandindhold >22 % pga. kapacitet Dimensionerende luftmængde: 360 m³ pr. m² gulvflade 2-300 m³ luft pr. time pr. ton ved <20 % vand 3-400 m³ luft pr. time pr. ton ved >20 % vand 50 m³ luft pr. time pr. ton ved køling efter gennemløbstørreri

5 6. april 2017 Tørring på planlager 3 m oplag ved 18 % vand. Reducér højden med 20 cm pr. % vand Ved vandindhold >20 % ingen varme Ved vandindhold <20 %. Varme tilsættes Ved 15 % vand slukkes varmen Køling Beluftning ved første nattefrost og 1-2 gange om vinteren Korntemperaturen hurtigst muligt ned på 10° C. Målsætningen er en korntemperatur på 0-5° C. HUSK! Kontrol at lageret i hele lagerperioden

6 6. april 2017 Stålsilo med omrøring Mulighed for hurtigere tørring pga. stor varmetilsætning Omrøring fjerner risikoen for kondensering i det øvre kornlag Sent høstede våde portioner op til ca. 25 % vand, kan håndteres iblandet tørt korn Lav luftmængde = lang tørretid uden varme. (~45 m³/time/ton)

7 Tørring i stålsilo med omrøring
6. april 2017 Tørring i stålsilo med omrøring Kornsprederen indstilles til at fordele kornet jævnt Når kornet er 1 m over gulvniveau, startes blæser og omrøring Behov for varme vurderes Varme kan tilsættes fra start, pga. omrøringen Varmetilsætning kan hæve temperaturen grader Varme, blæser og omrøring kører til vandindholdet er 15 % Beluftning som ved planlager

8 Gastæt opbevaring Billigste opbevaringsform til foderkorn
6. april 2017 Gastæt opbevaring Billigste opbevaringsform til foderkorn Få mekaniske dele – få dele der kan gå i stykker Bedst til korn med % vand Uegnet til våde portioner med vandindhold over 22 % Derfor nødvendigt med alternativ i våde høstår som 2010 og 2011

9 Anvendelse af gastæt silo
6. april 2017 Anvendelse af gastæt silo Daglig udtagning af en mindre mængde korn under fyldning Kernerne vendes mod udløb og brodannelse forebygges Fyld siloen hurtigt Helst indenfor en uge Ved pauser i høsten skal siloen lukkes Tilsæt CO2 2 kg CO2/m³ luft i den tomme del af siloen 1 kg CO2/m³ luft i den fulde del af siloen

10 Gennemløbstørreri Tørringsform med største kapacitet
6. april 2017 Gennemløbstørreri Tørringsform med største kapacitet Lagerhøjden på planlager kan fordobles Stålsiloer til beluftning kræver ikke omrøring Bedste system til våde portioner Kræver større viden at bruge Stor investering

11 Tørring med gennemløbstørreri
Indstilling af tørreprincip Kontinuerlig tørring med styring af flowhastighed Portionstørring. Anvendes ved meget vådt korn Temperaturer vælges i forhold til vandindhold Foderkorn op til 100 grader Konsumkorn - ikke over 43 grader i tørrezonen Typisk en lufttemperatur på grader

12 Kan det betale sig ikke at bruge varme?
6. april 2017 Kan det betale sig ikke at bruge varme? Forudsætninger for udregning: Tørring i stålsilo med omrøring 3 pct. nedtørring af hkg hvede 30 kW centrifugalblæser + 4 omrørermotorer på 1,1 kW (34,4 kW) Klimatiske forudsætninger: 16 ºC og 78 % RH (Vejrdata fra DMI, 30 årig døgngennemsnit for august) Tørring uden varme eller Hævning af temperatur med 12 ºC El-pris på 75 øre/kWh, oliepris på 6,2 kr./liter, halm og flis det halve af olie.

13 Udgift til energi Tørring uden varme: 871 timer ~36 døgn 29.978 kWh
6. april 2017 Udgift til energi Tørring uden varme: 871 timer ~36 døgn kWh Tørring med varme: 201 t + 24 t køling ~ 9 døgn kWh olieforbrug på liter Pris uden varme: kr. (reference) Pris med varmetilsætning (olie): kr % Pris med varmetilsætning (halm eller flis): kr % Bemærk: Faste omkostninger er ikke medregnet

14 God management sikrer kornkvaliteten!
6. april 2017 God management sikrer kornkvaliteten! Tørringsanlæg og siloer rengøres grundigt før høst Siloer udluftes i mindst en uge efter rengøring Tærsk ikke for hårdt. Hele kerner sikrer bedre holdbarhed! Hurtig nedtørring sikrer kvaliteten – ”brug varme når det er nødvendigt. Betragt det som en forsikring. Kontroller korntemperaturen jævnligt med temperaturspyd Gastæt silo Trykprøv gastætte siloer hvert år. Vakuumprøv hvert fjerde! Fyld siloen hurtigt - helst i løbet af en uge Altid CO2 til gastætte siloer. Betragt det som en forsikring.

15 Regnearket ”Økonomi ved lagring af korn”
6. april 2017 Regnearket ”Økonomi ved lagring af korn” Regnearket er prisopdateret medio maj 2012 Energipriserne kan nu reguleres! CO2-udgiften til gastæt opbevaring medregnes nu! Giver mulighed for økonomisk sammenligning af: Investering i planlager Investering i stålsilo med omrøring Investering i gastæt opbevaring

16 www.landbrugsinfo.dk - Søg efter: Økonomi ved lagring af korn
6. april 2017 - Søg efter: Økonomi ved lagring af korn


Download ppt "Den optimale tørring og lagring af korn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google