Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledningsreformen Steffen Jensen Kontorchef

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledningsreformen Steffen Jensen Kontorchef"— Præsentationens transcript:

1 Vejledningsreformen Steffen Jensen Kontorchef
Tværgående kontor for vejledning og for Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning E-post: Tlf

2 Mest omfattende reform af dansk vejledning
Nationale mål lovfastsat Dedikerede institutioner Regionale vejledningscentre Kommunale vejledningscentre Virtuel Vejledningsportal Fælles vejlederuddannelse Nationalt dialogforum Videnscenter for Vejledning

3 Lovgrundlag Lov 298 af 30. April 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Lov 299 af 30. April 2003 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område 3 bekendtgørelser: Bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse´og erhverv Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Andre bekendtgørelser: vejlederuddannelsen, adgangsregulering (KOT) og tilmelding til ungdomsuddannelserne

4 Nationale mål I Vejledningen skal
bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning, inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende, bidrage til, at frafald og omvalg begrænses mest muligt, bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse, være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser og have højere kvalitet og mere professionalisme

5 Nationale mål II Reformen skal endvidere
fremme åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne og frit valg på uddannelsesområdet, skabe klarhed og enkelhed i ansvaret for og ledelsen af vejledningen, sikre bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer til vejledning og fremme af innovation og iværksætteri

6 Virtuel Vejledningsportal

7 Formål og indhold Internetbaseret informations- og vejledningsredskab for Vejledningssøgende Institutioner, som varetager vejledningsopgaver Andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv Sammenlignelige informationer om uddannelser og om de erhverv, som uddannelserne kan føre til Aktuel arbejdsmarkedsinformation Hjælpeværktøjer: søgemaskiner, personligt logon, konferencesystem, links, …..

8 Proces Begrænset EU udbud
J. H. Schultz Information A/S med Kraks Forlag A/S som underleverandør Drift fra 1. August 2004 Version 2 November 2004 Personligt logon Fora / konferencesystem Interaktive uddannelsesplaner

9 Regionale vejledningscentre
Studievalg

10 Opgaver og målgrupper Hvert regionale vejledningscenter har ansvaret for vejledning af: elever i områdets ungdomsuddannelser, samt unge og voksne, bosat i området, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelsesinstitution. Vejledningen skal tilbydes i samarbejde….. Opsøgende i forhold til ungdomsuddannelsesinstitutioner Vejledningen skal være landsdækkende

11

12 Studievalg Nordjylland: Konsortium med CVU-Nordjylland
Vestjylland: CVU-Midt-Vest Østjylland: Konsortium med Aarhus Universitet Sydjylland: CVU-Sønderjylland Fyn: Syddansk Universitet m/underleverandører Sjælland: Konsortium med CVU-Syd og Andersen og Bjørnskov A/S København: Københavns Universitet

13 Kvalitet, evaluering og styring
Organisation og kompetencer kompetent ledelse, kapacitet til at løse opgaven, kvalificerede vejledere m.v. Planer, kvalitetssikring og evaluering Hvert center beskriver sit vejledningskoncept Hvert center skal fremlægge en plan for sit arbejde Hvert center skal etablere et kvalitetssystem Fælles kvalitetsmanual Evalueringer på landsplan og af enkelte centre Mulighed for ændringer i centrenes ydelser med respekt for balancen i hvert centers samlede ydelse

14 Egne sider på

15 Ungdommens Uddannelsesvejledning

16 Opgaver og målgrupper Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 6. – 9. (10.) klasse, 19 år, 25 år. Udarbejdelse af en realistisk uddannelsesplan. Vejledningen gives på den enkelte skole og i samarbejde med skolen

17 46 UU’er UU etableres af kommuner i fællesskab
Skal etableres på kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag Ministeren kan pålægge kommuner at varetage vejledningen i et kommunalt fællesskab eller i en anden samarbejdsform

18 UU’erne Daglig ledelse, som er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for vejledningen, herunder vejledningsaktiviteter og –metoder, metoder til kvalitetsudvikling, resultatmåling og dokumentation. Mål, rammer og resultater offentliggøres på hjemmeside

19 Bæredygtighed Geografisk område, der dækker bredt udbud af ungdomsuddannelser Institutioner, der kan indgå i brobygningsforløb Vejledningen gives i sammenhængende forløb Tydelig forankring af den daglige ledelse Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, AF, organisationer og virksomheder

20 Processen Vejledning udsendt december 2003 (se nyhedsbrev nr. 6)
Ministeriet i gang med uddybende undersøgelser i en række UU’er Oversigt på

21 Fælles vejlederuddannelse

22 Vejlederuddannelsens indhold
3 moduler hver på 10 ECTS-point , dvs. ½ studenterårsværk (”½ diplomuddannelse”) Vejledning og vejleder: Vejledningens historie og etik, vejlederroller, vejlednings- valg- og karriereudviklingsteorier, vejledningsmetodik samt anvendelse af IT i vejledningen. Vejledning og samfund: Vejledning set i relation til overordnede træk i samfunds- og erhvervsudviklingen nationalt og internationalt, til uddannelsessystemets og arbejdsmarkedets opbygning, til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, herunder iværksættervirksomhed, samt vejledning set i relation til arbejdsliv, virksomheds- og karriereudvikling. Vejledning og individ: Vejledning set i relation til den enkeltes baggrund og behov gennem inddragelse af teorier om menneskelig udvikling og erkendelse, læring og sprog med betydning for vejledningen.

23 Vejlederuddannelsen Bekendtgørelsen Retter sig til alle vejledere
Erstatter en række hidtidige vejlederuddannelser Uddannelsen udbydes af CVU Storkøbenhavn CVU Sjælland CVU Fyn CVU Vest CVU Midt Vest JCVU

24 Adgangskrav Mindst en uddannelse på niveau med en kortere videregående uddannelse eller hermed ligestillede kvalifikationer Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

25 Nationale Dialogforum

26 Formål Skabe dynamiske rammer for en åben og gennemsigtig dialog med interessenter på vejledningsområdet Bidrage til øget sammenhæng og koordinering og kvalitetsudvikling Afprøve synspunkter og dermed være aktive medspillere i den fortsatte udvikling

27 Deltagerkreds 11 personligt udpegede medlemmer 12 Organisationer o.l.
Arbejdsmarkedets parter Kommunale organisationer Vejledere DUF Andre ministerier

28 Videnscenter for vejledning

29 Løbende opgaver Overvågning og formidling af ny forskning og best practice Virtuelt bibliotek Virtuelt tidsskrift Nyhedstjeneste Konferencer Samordning af forskellige vejledningsordninger Internationalt samarbejde Web-understøttelse Analyser, evalueringer m.v.

30 Organisering Samarbejde med offentlige og private institutioner og virksomheder Nyhedstjeneste, virtuelt tidsskrift og virtuelt bibliotek varetages af Forlaget Studie og Erhverv Tilgængelig på november 2004

31 Yderligere informationer
Uddannelses- og erhvervsvejledning ”Vejledningsreformen – kort fortalt” Nyhedsbrev: tilmelding på


Download ppt "Vejledningsreformen Steffen Jensen Kontorchef"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google